Gymnasievalet

Ett program på gymnasiet omfattar i regel tre år som motsvarar 2500 poäng. Hur disponeringen av poäng ser ut varierar beroende på vilket program/skola du går på. Varje kurs på gymnasiet är indelad i poängsystem där kursen antigen är värd 50, 100 eller 200 poäng. Detta beroende på kursens storlek och omfattning.

För varje avslutad kurs får eleven ett betyg. Betygsskalan är i sex steg och går från A till F, där A-E är godkänt och F är icke godkänt. Det finns mål uppsatta för det högsta (A), mellersta (C) och lägsta (E) betygssteget. De satta målen för dessa betygssteg är exakt lika för alla elever i Sverige.

Alla nationella program innehåller åtta gymnasiegemensamma ämnen (dessa kallades tidigare för kärnämnen). svenska (alternativt svenska som andraspråk), engelska, matematik, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap, historia, och religionskunskap. I varje program ingår dessutom programgemensamma ämnen, som är de ämnen som gör att programmet skiljer sig från övriga program, samt kurser inom din valda inriktning, som visar vad programmet kommer fokusera på. För att skolan ska kunna erbjuda ytterligare fördjupning inom specifika ämnesområden finns även programfördjupningarna. Dessa kan variera mellan 200 till 800 gymnasiepoäng beroende på vilket program du läser. I gymnasieprogrammen ingår dessutom valbara kurser på 200 poäng, som ger dig möjlighet att forma din gymnasieutbildning efter just dina intressen.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammet är till för dig som inte är behörig att söka till gymnasiet. Introduktionsprogrammet hjälper dig att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller guidar dig ut i arbetslivet. Det finns fem olika typer av Introduktionsprogram; Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val (PRIV), Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

International Baccalaureate (IB)

International Baccalaureate (IB) är ett program där undervisningen är på engelska. Det är ett internationellt erkänt gymnasieprogram som ger tillträde till högskolestudier i mer än 100 länder, där bland annat Sverige innefattas. Du läser programmet i tre år, där det första året är ett förberedande år. 

Spetsutbildning

Spetsutbildningar är till för att låta elever med goda förutsättningar för naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap, estetiska eller humanistiska ämnen, fördjupa sina kunskaper i dessa ämnen. Alla spetsutbildningar är riksrekryterande.

Särskild variant

Särskild variant är ett speciellt utformat gymnasieprogram. För att en skola ska få erbjuda särskild variant krävs att det finns en lokal eller regional efterfrågan för utbildningen.

Lärlingsutbildning

En del skolor erbjuder möjligheten att läsa yrkesprogram som lärling. En lärlingsutbildning passar dig som vill prova på ett riktigt yrke under din gymnasieutbildning. Under en lärlingsutbildning är du ute på en arbetsplats under mer än hälften av din gymnasieutbildning, vilket ger dig massor av viktiga erfarenheter inför framtiden.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en egen skolform som är till för de elever som inte kan följa med i gymnasiet på grund av en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan är också till för de elever som inte har gått i grundsärskolan som fått en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada. Här kan du läsa ett Nationellt program, eller ett Individuellt program.

Läs mer om gymnasiesärskolan på Gymnasiesärskola.se

Läs mer om gymnasiet på  Gymnasium.se

 

Gymnasieskolan i Sverige är frivillig men de flesta väljer ändå att studera vidare på gymnasiet efter högstadiet. Det finns i dag 18 nationella program i gymnasieskolan. Tolv stycken yrkesprogram och 6 stycken högskoleförberedande program. 

Logga in med Facebook