• Stockholmsbörsens sanktioner - dess bidrag till efterlevnaden av Redovisningsrådets rekommendationer
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Stilanalys- En studie av svenska aktiefonders historiska investeringsstil
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Callcenter inom banksektorn - En kvalitativ fallstudie ur ett organisationsperspektiv
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Is Ireland's Corporate Tax-System Creating Tax Induced Distortions on the Location of Investment?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Intellectual Capitalâ??s Leverage on Market Value
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Revisorns anmälningsplikt - revisorns roll efter dess införande
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Nordiska bolags utlandsnoteringar â?? En studie av effekten på korrelationen och volatiliteten
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Växelkursexponering och dess determinanter
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Växelkursexponering och dess determinanter
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Valutahedging - ur Kalmar Industries Perspektiv
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar - en sammanslagning av två dagstidningar
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Trendstudie kring företags kvartalsrapporter
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Är företagsförvärv lönsamt på lång sikt? - En studie av aktiekursutvecklingen till följd av uppköp på svenska börsen
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Är företagsförvärv lönsamt på lång sikt? - En studie av aktiekursutvecklingen till följd av uppköp på svenska börsen
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Resultatets betydelse för kursutvecklingen i samband med rapporter
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Resultatets betydelse för kursutvecklingen i samband med rapporter
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Franchisestrategi i förändring - en studie utifrån industrilivscykelns faser
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Franchisestrategi i förändring - en studie utifrån industrilivscykelns faser
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Hur påverkas affärsmodeller av branschförändringar? - Fallet Digital-TV
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Produkt: Läkare eller socialisering av en medicine kandidat
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Produkt: Läkare eller socialisering av en medicine kandidat
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Produkt: Läkare eller socialisering av en medicine kandidat
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Produkt: Läkare eller socialisering av en medicine kandidat
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Varumärken i Ryssland
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Röstvärdesdifferenser - en diskussion i ljuset av debatten rörande aktier med olika rösträtt
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • En fallstudie av EVA på KåKå AB
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Due Diligence - Erforderlig omsorg eller onödigt merarbete
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Management på mellannivå-en fråga om ett tudelat arbete? En studie på Trade AB.
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Rättvisande bild - vilken uppfattning har företagen?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Följa John på räntemarknaden
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Next page 2 / 1556