• How to improve the strength in jackscrews by use of Six Sigma
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Kvalitets- & miljöledning
 • Människors förväntningar på arbetsbelysningen i hemmiljö : En studie för IKEA of Sweden
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information
 • Upplevelsen av att arbeta i storrum
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Institutionen för psykologi
 • Kampen om innebörden i objektiv religionsundervisning
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning
 • Celebrity endorsement: case study of J. Lindeberg
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Industrial marketing and e-commerce
 • Tegel tegel på väggen där : ett kulturhus i förändring
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning
 • Behov och krav på informationsflödet inom produktion: ett steg närmare effektiv produktionsstyrning på Volvo Aero Corporation
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Industriell logistik
 • Jämförelse av tjänstgöringsbestämmelser i BCL-D och EU-OPS : En fallstudie för West Air Sweden
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/School of Aviation
 • "Jag ser det inte som ett straff. Jag ser det som en hjälp." - En studie av påföljden "Samtalskontakt med socialtjänsten" i Malmö
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Socialhögskolan
 • Distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt.
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Arbetsterapi
 • Distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt.
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Arbetsterapi
 • Webbaserat behörighetssystem inom ramen för MedView-projektet
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information
 • Webbaserat behörighetssystem inom ramen för MedView-projektet
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information
 • Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2: en enkätstudie
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Sjukgymnastik
 • Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2: en enkätstudie
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Sjukgymnastik
 • Utredning av nyttan med applicering av mobil enhet i organisationen : Utveckling av en handdator applikation
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan Dalarna / Institutionen för Kultur och medier
 • Utredning av nyttan med applicering av mobil enhet i organisationen : Utveckling av en handdator applikation
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan Dalarna / Institutionen för Kultur och medier
 • Mobilitet, Standards & Interoperabilitet En studie av bageriugnar
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för informatik
 • Mobilitet, Standards & Interoperabilitet En studie av bageriugnar
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för informatik
 • Mobil design för moila tekniker Inte bara porta från stationärt till mobilt
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för informatik
 • Mobil design för moila tekniker Inte bara porta från stationärt till mobilt
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för informatik
 • Mobila Socialarbetare – Vilka arbetsmoment kan stödjas av mobil IT?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för informatik
 • Cupsystemet - En kvalitativ fallstudie av en mobil webbtjänst
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Blekinge Tekniska Högskola/TEK
 • Mobilitet, abstraktioner och kontextmedvetenhet:Nya vägar för SRÖ i Karlskrona att övervaka driften av fastigheter
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Blekinge Tekniska Högskola/TKS
 • Användarfaktorer för mobila informationssystem : i en kritisk kontext
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information
 • Viktiga strategier vid implementering av beslutsstödjande system
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Systemvetenskap
 • Faktorer för mjukvarukvalitet: vad är viktigt för slutanvändaren?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Systemvetenskap
 • Skapar IAS/IFRS en rättvisande redovisning?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Skapar IAS/IFRS en rättvisande redovisning?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Skapar IAS/IFRS en rättvisande redovisning?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Next page 2 / 1556