• Om kroppen i knoppen : En undersökning om pedagogers synsätt på undervisning om människokroppen i förskolan
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
 • En grav är mer än bara en grav... En metodutveckling av tafonomi som redskap att förstå olika anläggningar med djur
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Archaeology
 • "Ta bara bilder och lämna bara bubblor...eller hur var det?" -En studie av miljöledning och kommunikation inom dykbranschen
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Service Management/retail, tourism, hotel and restaurant
 • Individuella programmet - för vem och till vad? En kvalitativ studie utifrån sex elevers beskrivningar
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Kristianstad University/Department of Behavioural Sciences
 • Tourettes Syndrom och tics hos skolbarn
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
 • Smärta som lindrar: om tonårsflickors själdestruktiva beteenden
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Arbetsvetenskap/Industriell Produktionsmiljö
 • Ungdomar med lindrig utvecklingsstörning och deras syn på sin identitet och framtid
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
 • Sekt eller inte? : var går gränsen?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
 • Föräldrasamverkan i mångfaldens skola
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm
 • Museet och historieundervisningen : en undersökning om hur Värmlands Museum kan användas i historieundervisningen i grundskolans tidigare år
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Karlstads universitet/Karlstads universitet
 • Byggelevers syn på olika lärmiljöer
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm
 • Några gymnasielärares syn på Kulturell mångfald – en studie med ett intersektionellt perspektiv
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)
 • Ungdomsspråk
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)
 • Bedömning av uppförande
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)
 • IT-stöd vid undervisning
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik (IDE)
 • Karakterisering av fasta heterogenabränslen – inverkan av metod för provtagning och provberedning
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)
 • Att växa med knappa resurser - en fallstudie av Mobergs
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Sex trafficking: Swedish Policy and Different Approaches
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete
 • Att leva med prostitutionserfarenhet : kvalitativa intervjuer med fyra kvinnor
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
 • CHILDREN?S LIFE OPPORTUNITIES IN EXCLUDED COMMUNITIES IN NORTHERN THAILAND : The case study of Thai Hilltribe Children
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University
 • Perspektiv på prostitution - En analys av hur Sveriges lösningar på prostitutionsproblemet tar sig uttryck
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Political Science
 • Kvinnor inom könshandel : orsaker, konsekvenser och lagstiftning
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
 • Can CEDAW Article 6 Transform a Broken Girl into a Precious Gem?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Juridiska institutionen
 • Elevers lärande genom utomhusmatematik
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Malmö högskola/Lärarutbildningen
 • Doping - ett samhällsproblem?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Malmö högskola/Lärarutbildningen
 • Energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader : Energi och klimat i Lekaryd kyrka
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Växjö universitet/Institutionen för teknik och design
 • IDA Klimat och Energi - Ett lämpligt och användbart alternativ för noggrannare energiberäkningar på VVS GRUPPEN AB?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Malmö högskola/Teknik och samhälle
 • En studie om lagerarbetare och säljares arbetsmotivation och engagemang
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Psychology
 • Effektivisering av en vattenkraftstations energianvändning
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik/Energiteknik
 • Undersökning av det psykosociala arbetsklimatet på EBP
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Kristianstad University/Department of Business Studies
 • Next page 2 / 1528