Vad innebär Medieanalys/historiebruk ?


  • 17:41 22 May 2013

    Sandra

    Jag håller på att skriva ett arbete om Gandhi och skall nu skriva sista delen som ska handla om Medieanalys/historiebruk. Problemet är dock att jag inte har någon aning om vad som ska skrivas. såhär beskriver läraren det "Medieanalys/historiebruk (max 1 sida) Läs sidorna 25-32 i boken och övriga sidor i första kapitlet som du behöver. Tänk på att motivera dina svar med hjälp av exempel och beskrivningar. Vilken är produktionens tendens? Vilket är produktionens syfte? Hur väl stämmer innehållet i produktionen till innehållet i ditt resultat och dina slutsatser?" Hjälp någon?

  • 08:41 27 May 2013

    Anneli

    Hej! Jag vet inte vad som står på sidorna 25-32 i din bok, så där kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Däremot kan jag förklara lite begrepp: Ni borde rimligtvis ha gått igenom det här mer noggrant, men kortfattat: Historiebruk handlar om hur olika människor använder historia. Vilka historier är det som berättas, och i vilket syfte? Syfte och tendens är två av de källkritiska frågeställningarna. Det handlar om att när du läser en historietext vara uppmärksam på: Vem som framställt texten? Varför texten finns, och varför den ser ut som den gör? Om det finns någon vinkling i texten (tendens). Pratar den om upprorsmakaren Gandhi eller befriaren Gandhi (till exempel!)? Ditt resultat och dina slutsatser vet jag inte heller riktigt vad de handlar om, men förhoppningsvis har jag gjort någonting tydligare!


Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.
Inlägget är rapporterat! ×
Du måste vara inloggad! ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen ×

Logga in med Facebook