Vattenkraft

3 röster
8453 visningar
uppladdat: 2008-03-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vattenkraft genom tiderna:

Man vet inte vem som uppfann vattenkraften men det var nog någon i Kina, och det har används där i ca 3000 år.

1200 - talet
Vattenkraften har funnits och används sedan 1200-talet, med små beckar och drag som kraftkälla. Beckarna användes för att driva hjul som kunde användas för att mala sädeskorn till mjöl (väderkvarnar), och på så sätt kunde bönderna spara dyrbar tid. Och det var inte möjligt att lagra elektricitet på den tiden så man kunde inte använda elen. Och kvarnarna var tvungna att vara nära floden/bäcken för man var inte kapabla till att transportera energin längre sträckor.

1600 - talet
Under 1600-talet kom Kristoffer Polhem på en uppfinning en så kallad stånggång, och med hjälp av den kunde man transportera energin upp till 2 kilometer från kraftkällan. Stånggången bestod av ett gäng ihopsatta trästänger. Men när generator uppfanns så kunde man transportera energin riktigt lång sträckor.


1800-talet
Men på 1800-talet gick det fort fram i utvecklingen inom vattenkraft. Och var under 1800-talet som motorer och generatorer uppfanns. Istället för det stora vattenhjulet så var det turbiner som skickade vidare energin vidare till en generator, och sedan så omvandlar generatorn energin till elektricitet. James B Francis var den första som uppfann den första riktigt ”stora” turbinen, och James turbin hade mycket bättre prestanda än dom andra turbinerna. James jobbade som chefsingenjör och fick i uppdrag att bygga om vattenkraftsbyggnaden i området där han bodde.
I Sverige under 1880-talet var det Qvist & Gjers ingengörsbyrå som fick upp ögonen för James turbin. Och det har används sedan dess används i de flesta vattenkraftverk i nästan hela världen. 1882 kom den första vattendrivna elgeneratorn till Sverige, men efter detta så har utvecklingen gått mycket snabbt framåt i Sverige. Sverige var ett av de första länderna i hela Europa som fick elektricitet. Mycket av detta var tack vare vattenkraftverken.
Sverige var även det land som först
fick rikstäckande tåg nät verk med endast eldrivna tåg, om man jämför med
Storbritannien som fortfarande inte har några eldrivna tåg.


”Vattenfall Vattenkraft är en enhet inom Vattenfall AB. Vi ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av Vattenfalls vatten-, vind- och värmekraftverk i Norden. Vår affärsidé är lönsam elproduktion - uthållig, säker och miljöriktig och vår vision är att bli den mest värdeskapande elproducenten i Europa.”

”Vattenfall Vattenkraft är en ledande producent av vattenkraft i Sverige med en normalårsproduktion av el som ligger runt 33 TWh/år. Produktionen sker i 53 storskaliga vattenkraftanläggningar. Huvuddelen av produktionen sker i de stora norrlandsälvarna. Vi har också ansvaret för Vattenfalls småskaliga vattenkraftverk. Idag äger Vattenfall ca 40 mindre vattenkraftverk med en medelårsproduktion på ca 224 GWh. I dag är vi ca 140 anställda på 14 orter från Porjus i norr till Näsudden i söder. Huvudkontoret ligger i Luleå.”


Framtiden inom vattenkraft: Vattenkraft kommer i framtiden att finnas kvar ett bra tag. För det är miljövänligt och ger inte ut mycket utsläpp. Och det är bra för ett land som Sverige för vi har så många natur resurser när det gäller vatten kraft, som till exempel alla älvar uppe i norrland. Det ända som inte är bra för miljö är att man förändrar naturen. Och om naturen ändra så kan en del växter och djur arter dö ut. För det kan vara en plats där det är mycket djurliv som blir översvämmat och då måste alla djur flytta, och en del djur är inte vana vid förändringar och dör. Men Sverige utnyttjar inte vatten kraften till max. Sveriges har en årskapacitet på 64 TWh om året, men det skulle vara möjligt att producera ca 130 TWh om året om man skulle bygga ut vatten kraften. Men att bygga ut så pass mycket skulle vara ekonomisk omöjligt. Men om det var ekonomisk möjligt så skulle den ändå inte vara lagligt, för regeringen har satt la på att man ska skydda Torne läven, Kalix älven och samt 15 andra älvar i Sverige. Och under ett torrt år i norden så kan man tillverka 190TW i timmen, och under ett sånt år så exporterar Sverige el till andra länder i världen. Men under torra år så köper man in så kallad ”smutsig el”. Med namnet smutsig el menar man att elen har förts med hjälp av ett mindre miljövänligt metod, som till exempel kål eldning. Så om man skulle satsa mer på god el kan man minska utsläppen, och i sin tur rädda miljön.Djurlivet i orörda älvar
Djurlivet i den orörda älven består av smådjur som, insektslarver, märlkräftor, fåborstmaskar, iglar och snäckor. Hit hör även flodpärlmusslor, dammusslor och kräftor. Dessa ryggradslösa vattendjur kallas gemensamt för bottenfauna, men i och kring älven finns även flera olika ryggradsdjur. Hit hör fiskar, fåglar och däggdjur, som till exempel öring, strömstare och utter.
Alla djuren i älvens ekologiskt kretslopp hjälper till att hålla älven ren. Knottlarver, musslor och vissa nattsländelarver filtrerar vattnet för att fånga föda, samtidigt som de renar vattnet. Snäckor och vissa dagsländelarver betar av alger och bakterier som växer på stenar. De flesta bäcksländelarver lever av, och finfördelar nedfallna löv och grovt växtmaterial. Iglar, skalbaggelarver, trollsländelarver och fiskar är alla rovdjur som fångar levande föda. I en orörd älv med ett fungerande ekosystem, finns representanter från alla dessa djurgrupper. Det organiska materialet tas effektivt om hand och bryts snabbt ned.För och nackdelar med vattenkraft

Fördelar: Dammar förbättrar förutsättningar för konstbevattning, ger översvämningsskydd, magasinerar dricksvatten, kan göra floder seglingsbara och ger naturligtvis billig elektricitet när dammen väl är på plats.

Nackdelar: Dammar medför negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Motståndet mot dammbyggen i ffa Tredje världen riktar sig främst de tvångsförflyttningar av lokalbefolkningen som blir resultatet av dammbyggen. Många människors försörjningsmöjlighe...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vattenkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-04]   Vattenkraft
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=9396 [2018-09-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook