Buddhismen frågor och svar

16 röster
38617 visningar
uppladdat: 2008-01-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Förklara vad som menas med den gyllene medelvägen.

Med den gyllene medelvägen menar att en medelväg innehållande kärlek till allt levande och medlidande med sina medmänniskor, inre harmoni och strävan efter nirvana, det
slutliga målet.

2. Förklara vad som utmärker a) Theravadabuddhism b) Mahayanabuddhism

a) Theravadabuddister menar att endast munkarna kan nå frälsning eftersom vägen dit kräver så stor självdisciplin. Målet, nirvana, beskrivs som ett fullståndigt utslocknad och Buddha ses mer som en lärare och andlig förebild än som en gudomlig varelse.

b) Mahayana (den stora farkosten) är mer öppen och folklig till sin karaktär. Alla, såväl munkar som lekmän, kan nå frälsning. Nirvana beskrivs som ett paradistillstånd och Buddha betraktas som en gudomlig frälsare.

3. Förklara följande begrepp: a) Anatta b) Buddha c) Nirvana d) Boddhisattva e) Sangha f) Samsar

a) Anatta: Läran om ”icke-själ” kallas anatta och är en av de svåraste delarna av Buddhismen att förstå. Den är därför också en utav de viktigaste.

b) Buddha: buddhismen växte fram ur hinduismen och grundades av en man vid namn Siddharta Guatama, även kallad Buddha.

c) Nirvana: är alternativt pali nibbna, eftersträvansvärt själsligt slutmål inom buddhismen. Inom buddhismen ses nirvana som fullständig frihet från begär, hat och självbedrägeri. Att uppnå nirvana är det samma som att bli upplyst eller uppvaknad. Man uppnår nirvana genom att handla rätt.

d) Boddhisattva: är inom buddhismen en benämning på en blivande Buddha, en varelse som står på randen till buddhaskapet.

e) Sangha: är ett ord som inom buddhismen
används framför allt i tre betydelser:
1. Gemenskapen av dem som har hunnit så långt i sin utveckling, att de inte längre kan gå tillbaka.
2. Munkarnas och nunnornas gemenskap. En församling om minst fyra munkar eller nunnor.
3. Alla buddhisters gemenskap. Den användningen av ordet är av tradition mindre vanlig i theravada än i mahayana, men även i de theravadiska palitexterna kan man finna sammansättningar som ñti-sangha, "släktingars gemenskap", så ett allmännare bruk av ordet kan försvaras.
f) Samsar: som växte fram i upanishaderna är världen uppdelad i en verklig, andlig dimension å ena sidan en fiktionär, materiell dimension å den andra. Den sistnämnda, fiktionära dimensionen kallas samsar.

4. Redogör för buddhismens karmalära och tala om vad som skiljer den från den hinduiska.
Buddhisterna tror att varje människa föds med både goda och onda egenskaper men som varje person väljer vilka de vill satsa mer på.
Hinduiska tror Karma är ens gärningar, goda gärningar ger bra karma och dåliga och själviska gärningar ger dålig karma. Har man bra karma återföds man högre upp i kastsystemet. Att återfödas kallas reinkarnation.

5. Hur kan ond karma utplånas enligt Buddha och Dalai Lama?
Enligt Dalai Lama ska kärlek och medlidande riktas mot alla onda och maktgiriga människor i världen. Det är deras onda karma som gör att ny ond karma återföds och fortlever. Kan vji få deras onda handlingar att upphöra så återföds till slut endast god karma, och världen blir en kärleksfull plats att leva i. Men enligt båda Buddha och Dalai Lama alla människor först måste börja ställa krav på sig själva och den egna moralen. Sedan kan man börja ställa krav på andras moral. För endas när man förstår sig själv kan man förstå andra.

6. Jämför Jesus liv med Buddhas och redogör för de likheter och skillnader du hittar.
Jesus föddes av en judisk mor. Han levde i ett judiskt samhälle. Jesus omskars enligt judisk sed och firade tillsammans med sin mor Maria och sin judiske far Josef de judiska högtiderna. De första 30 åren levde Jesus ett enkelt judiskt liv tillsammans med sin familj. Enligt evangeliet framträdde Jesus gudomlighet när han lät döpa sig av Johannes Döparen. Efter dopet steg han genast upp ur vattnet. Då öppnade himlen sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva över honom.

Buddha föddes i ett furstedöme på gränsen mellan Nepal och Indien år 558 fKr. Han döptes till Siddharta Gautama. En dag inbjuds en siare att förutspå barnets framtid. Då får föräldrarnaveta att pojken aldrig ska finna tillfredsställelse i ett vanligt liv, utan bli buddha.
När Siddharta är drygt 20 år gör han en rad utflykter utanför palatsets murar. En dag lämnar han palatset och sin familj och beger sig på vandring och träffar till slut 5 asketer som tillbringar dagarna med sträng självdisciplin och svåra yogaövningar. Han stannar hos dem i sex år, men nä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Buddhismen frågor och svar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-24]   Buddhismen frågor och svar
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=9135 [2018-10-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook