I-land och U-land (Portugal och Angola)

11 röster
15007 visningar
uppladdat: 2007-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Portugal

Ekonomiska förhållanden

Naturtillgångar
Portugal har en massa mineraler att gräva upp, man bryter tex. ner koppar, svavelkis, uran, granit, marmor, volfram, järn och kol. Landet är en av världens största exportörer av marmor
Till skillnad från Angola har Portugal brist på olja vilket de är i stort behov av att importera för att täcka sitt energibehov
Organisk produktion
Man odlar bl.a. korn, potatis, tomater, oliver, vindruvor. Man föder upp och använder får, getter, svin, höns och nötkreatur.
Handel & industri
Textil- och konfektionsindustri dominerar, och är starkt koncentrerad till kuststäderna. Man tillverkar bl.a. skor, pappersmassa, kork, fiske- och grönsakskonserver, cement, keramik, kemiska och elektriska artiklar. Den lite tyngre industrin utgörs främst av bl.a. järn- och stålverk, skeppsvarv och gruvor.
Landets utrikeshandel sker till största delen inom EU, man importerar mest från Spanien, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien och man exporterar främst till Tyskland, Spanien och Frankrike.
Varor som man då exporterar är bl.a. kläder och skor, maskiner, kemikalier, kork och pappersmassa och skin. Importvaror är bl.a. maskin och transport utrustning, kemikalier, petroleum, textiler och jordbruks produkter m.m.
Arbetslöshet
Bristen på arbete har under lång tid tvingat portugiserna att utvandra men under 90-talet återvände allt mer portugiser pga. den förbättrande ekonomin, vilket gjorde att brist på arbete uppstod. Under 2000 talet utvandrade ca 5000 portugiser, samma år invandrade ca 70000 personer till Portugal. Genom EU-medlemskapet började arbetslösheten sjunka och nya jobb skapades genom utländska företag.

Befolkning

Portugal har ca 10,6 miljoner invånare och det bor ca 112 invånare per kvadratkilometer. De flesta människorna bor i områdena kring de stora städerna eller i städerna. Andelen som bor i städerna är ca en tredjedel. I inlandet och södra delen av Portugal är det väldigt glest befolkat. Medellivslängden i Portugal är runt 76 år ( män 73 år och kvinnor 79 år).
I Portugal pratar man portugisiska och även en del i de forna kolonierna, det är ett romanskt språk med rötter i latinet. Folkgrupper som finns i Portugal är då portugiser och små minoriteter av invandrare från östra och centrala Europa och samt från forna kolonier som Brasilien, Angola och Kap Verde.
Kolonialtiden från 1500-talet medförde invandring av människor från Asien, Afrika och Sydamerika.
Ca 9 av 10 portugiser är katoliker men även små grupper av judar, muslimer och protestanter förekommer. I Portugal lever det ca 22,000 människor som är drabbade av HIV/AIDS.Politik

Historisk bakgrund
Portugals storhetstid inföll under 1400- och 1500-talen under ”upptäckternas” era, en tid då Portugal erövrade kolonier i Brasilien, Asien och Afrika. Portugiserna byggde allt bättre skepp och navigeringsinstrument och gav sig ut för att upptäcka världen. Vasco da Gama finner sjövägen till Indien. Vid 1500-talets slut började nedgången för den portugisiska stormaktsperioden, och 1580 till 1640 hamnade Portugal under spanskt välde. Under andra världskriget blev Portugal neutralt men exporterade metallen volfram till Tyskland och lät de använda en flygbas på Azorerna. Portugals diktator Antonio de Oliveira Salazar som haft makten sedan 1920 behöll sin makt efter krigsslutet 1945. 1949 blev Portugal medlem i NATO och 1955 blev landet FN-medlem.

Viktiga årtal i Portugals historia:

1910 Monarkin störtar och republik införs.
1926 Militärkupp leder till diktatur
1976 Ny demokratisk författning
1986 Portugal blir medlem i EU (då EG)
1985-95 Boregliga PSD regerar
1998 Portugal blir medlem av EMU
1995-02 Socialistpartiet innehar makten
2002 PSD vinner parlamentsvalet
2004 José Manuel Durao Barroso
blir ordförande för EU- kommissionen


Portugal är en republik med den nuvarande presidenten, Ànibal Cavaco Silva som valdes den 9 mars 2006. Presidenten väljs för en period av fem år och har ett visst politiskt inflytande. Portugal är en parlamentisk demokrati där regeringen väljer riksdag. Parlamentet (Assembleia da República) består av en kammare med 230 ledamöter. Det senaste parlamentsvalet ägde rum den 20 februari 2005. Sedan revolutionen har regeringsmakten växlat mellan socialistpartiet (socialdemokratiskt) och det socialdemokratiska partiet (högerliberalt) ett par gånger.
Den nuvarande regeringen leds av premiärminister José Sócrates från socialistpartiet (PS). PS vann valet med övertygande majoritet efter ett i november 2004.
Portugals största partier;
Partido Socialista, (PS) 45%
Partido Social Democrata, PSD 28,7%
Patrido Comunista (PCP/CDU), 7,6%
Centro Democrático Social/Partido Popular (CDS/PP), 7,3%
Bloco de Esquerda (BE), 6,4%ANGOLA

Ekonomiska förhållanden

Angola har inte haft någon speciell ordnad ekonomi på ca tre decennier pga. inbördeskrig.
Naturtillgångar
Oljan är en av Angolas största naturtillgångar och strå för ca 90 procent av Angolas export. Angola har även stora diamanttillgångar och de finns även outnyttjade fyndigheter av järn, koppar, guld, mangan, fosfat, bauxit, platina m.m.
Organisk produktion
Angola har bördig mark och ett varierat klimat vilket ger goda förutsättningar för jordbruk, men krig , ekonomisk vanskötsel, transportproblem, kapital brist och torka har minskat stora delar av produktionen och skapat undernäring och t.o.m. svält. Endast 3 procent av landets yta är uppodlat . De viktigaste mätgrödorna som produceras är kassava, majs, ris, banan och sötpotatis, man odlar även kaffe, sisal, korn, bomull och tobak m.m.
Arbetslöshet
De flesta invånarna i Angola arbetar inom jordbruket och bara en femtedel inom industrin eller tjänstesektorn. På grund av långvariga krig har arbetslösheten vart mycket stor, majoriteten va befolkningen lever då i djup fattigdom.
Handel
Angola exporterar mer än vad de importerar. De varor som Angola exporterar är råolja, diamanter, petroleum, kaffe, sisal, fisk, bomull och trä. De exporterar till länder som USA 39,8%, Kina 29,6%, Frankrike 7,8%, Chile 5,4%, Taiwan 4,4%.
Angola importerar varor som maskiner, mat, textil, mediciner m.m. från länder som Sydkorea 20,8%, Portugal 13,6%, USA 12,7 %, Sydafrika 7,5%, Brasilien 5,6%, Frankrike 5,3% och Kina 5,1%.

Befolkning

Befolkningstillväxten är ganska hög och folket har fördubblats sedan 1970 trots att upp till 1 miljon dödats i inbördeskriget. I Angola bor ca 14 miljoner människor där det bor ca 114,9
Människor per kvadratkilometer. Medellivslängden är på ca 46,5 år.
Befolkningen i Angola är sätt så unga, nästan hälften är under 15 år och bara 5 % är över 60 år, mycket på grund av att många barn förlorat en eller båda sina föräldrar i kriget. De flesta i Angola tillhör bantufolken. Störst är ovimbundu som utgör en tredjedel av befolkningen och bor främst i centrala höglandet. En fjärdedel tillhör mbundu och bor främst i Luanda, vid kusten och i Kwanzadalen och de språk kimbundu. Ca 1/7 bor i nordväst och talar kikongo.
Portugisiskan är der officiella språket i Angola och talas av halva befolkningen. Angolanerna bor till stor del i byar på landsbygdben och försörjer sig på det de själva odlar.
Många av Angolas befolkning är drabbade av sjukdomen HIV/AIDS ca 240,000 människor är smittade.

Utbildning
De långa krigen i Angola har slagit hårt mot utvecklingen av utbildning. Många av Angolas skolor har förstörts och resurser till skolbyggnader, undervisnings material och lärare saknas. Vid självständigheten 1975 var ca 85 procent av befolkningen Analfabeter, vid 90 talet hade de sjunkit långsamt till 60 procent.
Barnen börjar i skolan vid 7 års ålder och går grundskola i 4 år i följd av en 7 årig fortsättnings skola i två steg. Orsaker som krig har gjort att drygt hälften av barnen får gå i skola, fler pojkar än flickor.
Politik

Angola är en demokratisk republik och deras president är José Eduardo dos Santos. Presidenten är statschef, regeringschef och överbefälhavare.
Presidenten väljs för en femårperiod i direkta val. Han har makten att utse bl.a. premiärminister, provins guvernör och högsta domstolens ledamöter. Premiärministerna utser i sin tur resten av regeringen.
Sedan 1992 har Angola ett flerpartisystem. Regeringschefen är Fernando da Piedade Dias dos Santos. Angolas viktigaste och största partier; MPLA 54%, UNITA 34%, other 12%; seats by party - MPLA 129, UNITA 70, PRS 6, FNLA 5, PLD 3,


Historisk bakgrund
Landets tidiga historia är för de mesta okänd. Runt 1500 talet koloniserade portugiser landet och slavhandel utvecklades. Men utnyttjade kolonin efter klassiskt mönster, där man lät afrikanerna arbeta på stora gods och fabriker där varorna exporterade till Portugal för konsumtion.

Några viktiga årtal i Angolas historia;

1500-talet portugiser koloniserar landet
1883 slavhandeln avskaffas
1884-1885 gränserna fastställs på Berlinkonferensen.
1950-talet självständighetssträvanden börjar
1974-75 inbördeskris om makten inför självständigheten
1979 presidenten Agostino Neto dör och efterträds av José Eduardo dos Santos
1991 fredsavtal mellan regeringen och UNITA
1992 första flerpartivalet, därefter nytt krigsutbrott
1994 nytt fredsavtal
1998 inbördeskriget återtas
2002 Savimbi död, eldupphör, fredsavtal

Under 50-60 talet bildades tre organisationer som stred för befrielsen från Portugal, MPLA, UNITA och FNLA. Angola blev fri från Portugal 11 nov 1975, när portugiserna började släppa taget om Angola började organisationerna kriga mot varann. Krigen handlade om vilka av organisationerna som skulle bli statsbildande i den fria angolanska staten. Många och blodiga strider utkämpades runt om i Angola där MPLA sedan stod som segrare.Jämförelse

Skillnader (olikheter och likheter) mellan länderna Portugal och Angola.
Angola som är det koloniserade landet, är också väldigt fattigt även om de har tillgångar som olja.
Medans Portugal har bättre ekonomi m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: I-land och U-land (Portugal och Angola)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-12]   I-land och U-land (Portugal och Angola)
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=8970 [2018-10-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook