Proteinsyntesen

2 röster
18100 visningar
uppladdat: 2007-10-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Om man följer en av de båda strängarna i en DNA-molekyl, kan man avläsa en sekvens av kvävebaser. Det är ordningsföljden av dessa kvävebaser som bestämmer i vilken ordning aminosyrorna ska sammanfogas i under proteinsyntesen. På så sätt lagrar DNA informationen om ett proteins egenskaper.

Det avsnitt av en DNA-sträng som kodar för ett protein, kallas gen. Inom genen definieras varje aminosyra av tre intilliggande kvävebaser, som kallas triplett.

DNA finns i cellkärnan. Proteinsyntesen sker däremot ute vid ribosomerna. Men hur når i så fall den genetiska informationen ut till ribosomerna? Jo, det är nu som mRNA-molekyler kommer in i bilden. M i mRNA står för messenger och betyder budbärare.

MRNA bildas genom att vätebindningarna mellan kvävebaserna i en DNA-molekyl bryts och de två nukleotidkedjorna lossnar från varandra. De blir därmed tillgängliga för kopiering. Kopiering sker genom att fria nukeotider söker upp och binds till de avtäckta kvävebaserna på en av DNA-strängarna. Det är dessa nytillkomna nukleotider som sedan förenas och bilder en mRNA.

En RNA-nukleotid innehåller kvävebaserna C, G, A och U.

Kvävebaserna på RNA-nukleotiderna bildar endast bestämda baspar när de kopplas till en DNA-sträng. Därmed bestämmer DNA vilken sekvens av kvävebaserna som kommer att ingå i mRNA.

För varje triplett i DNA bildas en "komplementär triplett", så kallad kodon i en framväxande mRNA-molekyl.

Uppbyggnaden av mRNA sker med hjälp av enzymet RNA-polymeras. Den bildade RNA-molekylen består av en enkel nukleotidkedja (inte en dubbel som hos DNA).

Nybildat mRNA måste bearbetas. Upp till 90 % av nukleotidsekvenserna i DNA saknar betydelse för proteinsyntesen. Denna onödiga information kallas introner och partier med relevanta informationen kallas exoner.

Ribosomerna består av rRNA och de bildas i nukleolerna på samma sätt som mRNA.

Proteinsyntesen inleds med att ribosomerna och mRNA förenas. Dit anländer även tRNA som bär med sig aminosyrorna som proteinet ska byggas av. När en tRNA anländer söker den upp motsvarande kodon på mRNA.

Under proteinsynesen förflyttas mRNA genom ribosomerna och gör ett kort uppehåll. Vid varje uppehåll ansluter en ny tRNA-molekyl med en ny aminosyra. Aminosyrorna kopplas samman till en växande polypeptidkedja efterhand som de sammanförs. Samtidigt frigörs aminosyrorna från tRNA. När slutkodon på mRNA-molekylen passerar en ribosom är syntesen avslutad.
...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Proteinsyntesen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-10-23]   Proteinsyntesen
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=8670 [2018-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook