Artikel-K G Hammar

2917 visningar
uppladdat: 2007-06-03
Carl Karlsson

Carl Karlsson 29 år

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag tyckte artikeln var svår att kommentera eftersom jag inte vet så mycket om K G Hammar och inte heller hört intervjun som inlägget baserats på men ja ska försöka att ge några kommentarer utifrån det lilla jag vet.

Efter att jag gjorde lite efterforskningar så upptäckte jag att det har förekommit en hel del kritik mot K G Hammar från bland annat pingstvänner där de pekar på samma saker, d v s att Hammar sviktar i sin tro.
Något jag reagerade på var hur otroligt omdiskuterat Hammars uttalande om jungfrufödseln är.
Hammar säger alltså att han tror på jungfrufödseln i den bemärkelsen att det är en slags trosbekännelse men att han håller det öppet om det är ett biologiskt faktum eller inte.
Att hålla denna fråga öppen tycker jag verkar vara ett utmärkt förhållningssätt eftersom det inte går att bevisa vare sig det ena eller det andra.
Men detta uttalande var tydligen något som skärrade många kristna.

Den klassiska beskrivningen av vad Jesus var säger att han var sann gud och sann människa.
Gud var alltså inkarnerad som människa och avlad av den heliga anden.
Jag tror att när man då plockar bort jungfrufödseln så blir mångas bild av Jesus ofullständig.
Men är det verkligen så viktig att Jesus är född av en jungfru?
Hans handlingar kommer väl fortfarande att vara gudomliga?
För mig är inte det viktiga vem som födde Jesus utan vad han gjorde och ville lära andra människor.

Det förefaller som Aborelius och Hedin lever i föreställningen att det är möjligt att läsa en text utan att samtidigt en tolkning av texten sker. Jag tror att dom flesta som sysslar med texttolkning är överens om att både kulturella, privata och personliga referenser påverkar tolkningen av en textläsning.
Bibeln är så klart färgad av den sociokulturella miljö som varit aktuell då texterna skrevs.
Ett exempel på detta är den kristna kyrkans kamp mot gnosticismen , en kristen riktning som var starkt påverkad av grekisk filosofi.

Jag frågade en gång en präst i pingstkyrkan vilken som var den främsta anledningen till att ungdomar sökte sig dit. Jag fick svaret att dessa ungdomar ofta sökte svar på frågor.
Den här artikeln visar ju helt klart att det inte finns speciellt utrymme för varken tvivel eller sökande i dessa samfund.
En kyrka där man kritiserar personer som inte är tvärsäkra på sin tro och där man försöker att tolka bibeln objektivt tror jag är den sämsta platsen för en tänkande människa.
Min gud, Min gud varför har du övergivit mig? Det här var några av Jesus sista ord.
Har dessa människor glömt att Jesus också tvivlade?
Den tro som inte tolererar tvivel och sökande blir en stelnad och död tro som skapar avstånd istället för att inbjuda till dialog.
Att föra en dialog är något mycket viktigt för kyrkan och det är just detta som K G Hammar inbjuder till.
Att detta skrämmer många visar bara att dessa personer är osäkra i sin egen tro.

Artikelns överskrift lyder: Jesus är mer än en myt.
Jag finner det mycket märkligt att ordet myt har fått samma innebörd som lögn.
Dom menar alltså att matematik är en sann vetenskap men att poesi är en lögn?
Om Jesus kunde gå på vatten eller om det finns ett liv efter detta är omöjligt att bevisa, därför tycker jag att vi ska sluta se bibeln som en artikel om övernaturliga händelser och istället se på den som ett heligt budskap.

Den ständiga upphängningen kring overklighet och mirakel är något jag inte förstår. Är det inte lika fantastiskt att Jesus förlät de personer som korsfäste honom som att han gjorde en fisk till flera fiskar?
Är inte detta ett lika stort mirakel?
Om Jesus kunde gå genom väggar eller inte är oväsentligt, i alla fall för mig. Han är fortfarande en etisk ledstjärna som vi alla borde försöka lära oss av.

I artikeln skriver Aborelius och Hedin: ”Tyvärr finns det kristna som har förlorat förståelsen för bibelns och den kristna trons sanningsanspråk. Vi sörjer över det”.
Om jag har förstått det rätt så innebär det här sanningsanspråket att bibeln är guds direkta tilltal till alla människor i alla tider.
Att skriva så här tycker jag personligen är mycket högdraget.
Bibeln är inte skriven av gud utan av människor och det är många olika böcker, skrivna av många olika personer.
Som ovan nämnt tolkar alla personer händelser och budskap olika och därför tycker jag att det är verkar orimligt att tala om ”Guds direkta tilltal”.
Det är också omöjligt att leva efter bibeln. De so...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Artikel-K G Hammar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Carl Karlsson [2007-06-03]   Artikel-K G Hammar
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=8371 [2018-04-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook