Hedersmord

3 röster
11662 visningar
uppladdat: 2007-05-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Förord

Det började med att jag läste en bok om hedersmord och på så sätt blev jag väldigt intresserad av ämnet. När jag läste boken hedersmordet på Pela så hade jag inte ens hört talas om henne utan vart direkt intresserad av ämnet. Det är hemskt att hedersmord över huvudtaget finns, och genom detta arbete vill jag öka kunskapen hos andra inom detta ämne.

1 Inledning

Hedersmord är en ständigt aktuell fråga. Vad händer när två kulturer möts? Frågan är inte helt enkel. Vi lever i en värld där det varit ganska uppdelat. Buddhismen finns i vissa länder muslimer finns i andra länder och så vidare. Men vi lever i en globaliserad värld där folk av olika anledningar tvingas leva med varandra och det är inte konstigt att kulturer krockar med varandra när de är så pass olika.

1.1 Bakgrund

Fadime Sahindal är själva ansiktet för hedersmord. Det är nästan omöjligt att inte nämna hennes namn när denna fråga diskuteras i Sverige. Det var hon som tog tag i denna fråga och vi har henne att tacka för mycket, eftersom problemet nu har tagits upp för diskussion.
1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att ge läsaren en ökad kunskap kring begreppet hedersmord.

1.3 Frågeställning

¤ Varför begås hedersmord?
¤ Vad blir konsekvenserna?

1.4 Metod

Jag kommer att försöka besvara min frågeställning genom att se på de exempel på hedersmord som begåtts i Sverige. Jag kommer även att redogöra för vad som står i litteraturen. Efter att jag visat på fakta kommer en diskussionsdel.


1.5 Avgränsningar

Jag kommer inte att redogöra för olika religioners lära. Jag kommer att begränsa mig till ett svenskt perspektiv och svenska erfarenheter.


2 Teori/faktadel
I denna del kommer jag att redogöra för fakta kring hedersmord. Jag kommer även att ta upp exempel på hedersmord som har förekommit i Sverige.

2.1 Korta fakta kring hedersmord

• Enligt wikipedia så är hedersmord lika allvarligt som andra mord i Sverige och Finland.

• FN har beräknat att det är ungefär som högst 5 000 kvinnor och flickor som mördas varje år av sina manliga släktingar.

• Ur en källa från mimersbrunn så förekommer ett till tre fall av hedersmord i Sverige. Enligt statistiken så begås flest hedersmord av muslimer, en logisk förklaring till detta kan ju vara att det finns flest av dem runtom i världen.

• Något som är viktigt att poängtera är att det inte bara är muslimer som hedern förknippas med kvinnlig kyskhet utan det anser även vissa hinduer, kristna och syrisk-ortodoxa.


2.2 Vad är egentligen ett hedersmord?

Den vanliga uppfattningen man har om hedersmord är att fäder eller andra släktingar i familjen dödar släktingar för att de inte vill följa familjens religion eller tradition. Ett hedersmord är ofta ett planerat ingrepp som oftast ledaren i familjen planerar men det behöver inte vara han som dödar personen i fråga. Hedersmord är vanligast i muslimska länder uppger wikipedia. Ett hedersmord kan tolkas på väldigt många olika sätt på grund av att det är så problematiskt och på grund av alla olika synvinklar.

Ett hedersmord är en tragedi som alltid är eller blir en fråga om familjens heder. Det är svårt att definiera begreppet heder men oftast handlar det om att flickan inte alls följer kulturen som den övriga familjen har och inte följer familjens stränga regler och på så sätt vanärar familjen. Ett exempel kan vara att om man är kvinna börjar bete sig som en svensk kvinna genom att t.ex. vara ute för sent på kvällarna och umgås med, för familjen, ”fel” människor. Det kan vara alla sorters fel hon gör. Kvinnan behöver inte ens veta att hon gör fel men hon kommer trots det att bestraffas för detta eftersom hon vanärat familjen.

Det behöver inte vara just en flicka i familjen som visar illojalitet mot sin familj det kan lika gärna vara mamman eller sonen i familjen. För om en son i familjen visar sig vara homosexuell så mördas han också. Den stora frågan är om någon i familjen inte visat nog med respekt mot sin familj och sin ledare.

2.3 Vad blir konsekvenserna när hedersmord händer?

Det självklara är ju att det blir stora konsekvenser för själva familjen. Jämställdheten är ju helt orimlig när det gäller hedersmord eftersom det oftast är en kvinna som blir mördad så ser man ju hur mycket makt en man kan ha i sådana lägen vilken försämrar jämställdheten för kvinnorna.

2.4 Mordet på Fadime Sahindal

Det mest uppmärksammade hedersmordet som begåtts i Sverige är nog mordet på Fadime Sahindal i Uppsala år 2002. Fadime kom till Sverige år 1980 och har en turkisk-kursisk bakgrund. Fadime hade en svensk pojkvän som inte accepterades av Fadimes familj. Familjen började med att hota Fadime om att något ont skulle hända henne om hon inte lämnade sin pojkvän. Detta ledde till övergrepp och år 1998 dömdes hennes far och hennes bror för olaga hot. Senare i augusti samma år så dömdes hennes bror för misshandel och övergrepp i rättssak.
Fadime reagerade genom att kontakta media för att hon ville belysa detta problem. Hennes far ansåg att hon hade dragit sådan stor skam över familjen att han mördade henne. Han erkände först mordet men tog senare tillbaka sitt erkännande. Han dömdes dock för mordet som också blev fastställt av Svea Hovrätt.
Det blev snabbt en stor debatt kring händelsen. Efter mordet på Fadime så har det bildats flera organisationer, nätverk och fonder till stöd för utsatta invandrarkvinnor. Det har även gjorts en bok om mordet på Fadime som Unni Wikan skrivit som heter ”En fråga om heder”.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hedersmord

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-09]   Hedersmord
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=8115 [2018-06-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook