Interpretation på Luk 10:25-37 NT

3405 visningar
uppladdat: 2007-04-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Narrativ analys (jag utgår ifrån B2000)

Inledning: Jag har valt ”den barmhärtiga samariten” som text och använt den narrativa metoden. Detta eftersom jag tycker denna berättelse är väldigt talande. Som troende kan jag identifiera mig med texten, ibland som ”offret” och ibland som ”laglärd”. Jag kan t ex handla som prästen och missa totalt att hjälpa andra speciellt då mina s k. fiender (kan vara andra troende el. andra religioner m fl.). Texten blir då en rekommendation över hur jag ska bete mig mot andra. Därför har jag valt denna text och genom den narrativa analysen, önskar jag gräva mig djupare in i textens handling.

1. Handling (”plot”)
Händelsen följs i kronologisk ordning, den innehåller ett stridssamtal (apoftegma) mellan Jesus och en laglärd. Motivet är hur man tolkar lagen och praktiserar den. Det börjar med att en laglärd vill sätta Jesus på prov (intrig), han ställer en fråga. Jesus svarar hur läser eller tolkar du lagen eftersom den laglärde var kunnig i den, så måste han själv kunna svaret (Gärtner/Kjäll vol. 2, s. 195). Spänningen trappas upp, i v 25, v 29 finns det ett motiv av intrig och den lagkunniges frågor styrker hans avsikter, att sätta dit honom. Jesus svarar och kontrar med motfrågor v 26, v 30-36. Det slutar med att lagmannen måste svara på sin egen fråga. Detta blir då höjdpunkten eftersom han vill sätta dit Jesus.
Det geniala är att Jesus svarar i form av en händelse, (berättelsen om den barmhärtiga samariten) som hans antagonist kan känna igen sig själv i. Överraskningen blir att en ”samarier” fullföljer lagen, istället för prästen och leviten som var eliten av lagen och judisk sed. Problemet med lagen löses, det räcker inte att kunna den, utan man måste även praktisera utifrån lagen. I det här fallet ”älska din nästa”, som är i princip vem som helst. Berättelsen är väldigt tydlig innehåller inga svåra liknelser eller djupa metafor.

Episodisk struktur
Prolog: den lagkunniges ”motiv” och hans frågor (v 25, 29)
Tema: Hur får man evigt liv/frälsning? (v25) och Vem är min nästa? (v 29).
Dialog: lagmannen ställer frågor och får svar. Jesus svarar med en händelse och ger hans motståndare själv förmåga att svara på sin egen fråga. Detta gör att han inte kan sätta dit Jesus eftersom han själv måste svara på frågan och handla därefter (v 37).
Stegring: snabb i början (v 25, 29) frågorna kommer i ett snabbt tempo, men sedan ett litet uppehåll med historian om samariten (v30-35). Klimax är vid följande vers (v 36). Vändpunkt: den laglärde får svara på sin egen fråga (v 37) om vems hans ”nästa” är och han får rådet att handla därefter.
Upplösning: den laglärde går där ifrån med insikt, frågan är om han kommer att handla efter Jesus råd, eller ville han bara sätta dit Jesus och misslyckades med detta.
Epilog: Jesus visar att man ska handla gott mot alla människor även dina fiender (v36-37), då uppfyller man lagen.

2. Personer, karaktärer (e g två berättelser i en)
Jesus har huvudrollen, lagmannen birollen, lärjungarna är passiva (v 24). Den enda som vi har namn på är Jesus, varken lagmannen eller de ”sjuttiotvå” har namn i berättelsen. Lagmannen introduceras med att han är en man som är expert på lagen och han kan då vara en makthavare, eftersom de var experter på lagen. Av att döma av föregående text, så var det rätt många människor som var med och hörde detta samtal (v 17-24). Detta stödjer sig forskare på eftersom lärjungarna blir avbrutna av den här lagmannen, mitt i Jesus samtal mellan dom (Green, s. 425). Jesus karaktär är rund, han har en mångdimensionell syn på människor och lag. Den laglärde är ganska platt i jämförelse med Jesus och han är ganska enkelspårig i sitt tankemönster (han verkar tro att man blir frälst genom gärningar). Detta gör att texten blir väldigt trovärdig och levande eftersom båda är kunniga i lagen.
I liknelsen om ”den barmhärtige samariten” säger inte Jesu att det är en liknelse, det kan vara en sann historia (Gärtner/Kjäll vol. 2, s. 197). Samariten har huvudrollen, prästen och leviten har biroller, slutligen offret och värdshusvärden som är passiva. De kan karaktäriseras som åskådare/icke hjälpare och samariten blir då den som handlar. Icke hjälparna skildras som osympatiska och hjälten är den sympatiska som handlar. Man kan känna empati för ”offret” eftersom ingen brydde sig om honom samtidigt som man kan identifiera sig med hjälten (han gjorde ju det rätta). Den som utvecklar sig i slutet av den här berättelsen, är den lagkunnige och Jesus har påverkat honom till detta eftersom han får klarhet i vem hans ”nästa” är.

3. Miljö
Jesus och lärjungarna var på väg till Jerusalem, var någonstans är osäkert (9:51). Det intressanta är att Jesus var i Samarien och där förkastades han (9:51-56). Efter den händelsen blir en samarier hjälte i hans liknelse. I historien om ”den barmhärtiga samariten” utspelas händelsen någonstans på den 28 kilometer långa vägen mellan Jeriko och Jerusalem. Både präst och levit kan ha kommit ifrån templettjänsten i Jerusalem. Jeriko var en präststad och många som tjänstgjorde i Jerusalem bodde i Jeriko, därför var det rimligt att både prästen och leviten gick samma väg. Platsen bevisar att prästens hade skyldigheter utanför hans tempeltjänst, t ex att hjälpa en som blivit offer för rövare (Gärtner/Kjäll vol. 2, s. 197). Leviten följer prästens exempel, troligtvis kan vägen varit farlig att färdas på eftersom det fanns rövare på denna väg. Det medför att platsen i liknelsen blir viktig och att den griper tag i det som sker (utan liknelsen ingen slutkläm i perikopen), men platsen Jesus berättar liknelsen på, är mindre viktig.

4. Synvinkel/Perspektiv
Författaren är troligtvis Lukas, han har facit i sin hand (1:3) även om han inte var där, så har han källor som styrker hans vittnesrapport. Författaren skriver till hednakristna och inte till judekristna (Libris stora handbok till Bibeln s. 595), eg. skriver han till ”Theofilos” en romare. Händelsen är vinklad så att den skildras inifrån, som om man var på platsen. Berättelsen är i tredje person utan författarens närvaro, personerna får komma till tals med egna ord i direkta repliker. Detta ser man i den laglärdes repliker som sticker ut jämfört med Jesus, vilket visar att författaren har tagit Jesus parti. Berättelsen är i en ram, där liknelsen är inkapslad i det större sammanhanget dvs. att handla efter Guds ord. Texten får då en funktion som ett teologiskt samtal.

5. Tendens
Berättelsen är dramatisk och innehåller värdeladdade roller ”samarier” är inga populära personer för judar. Detta är intressant eftersom den lagkunnige inte ens nämner att det är samariern som gjorde det rätta, utan säger bara att det var han som utövade barmhärtighet (v 37). Tanken att en samarier hjälpte mannen är helt emot vad den lagkunnige kunde tänka sig, det var en skymf emot vad han stod för. I det här fallet är ”samariern” hjälte och inte skurk enligt Jesus. Prästen och leviten utmålas som skurkar, offret blir bryggan mellan dessa aktörer. I viss mån är den lagkunnige en skurk också efter som han vill testa Jesus.
Sensmoralen är att följa lagen med hjärta. Det räcker inte att bara kunna lagen, man måste också praktisera den. Texten är markerad i ett underifrån perspektiv eftersom Jesus vill visa att även främlingar ska hjälpas och respekteras. Vilket gör att det blir ett mer jämlikt förhållande mellan jude och samarier/främlingar (3 Mos 19:33 f).

6. Värdering
Berättelsen är väldigt realistisk, den talar om att ett offer som blir rånad och hur han blir behandlad av andra människor. Givetvis kan texten ge olika värderingar angående vem som läser den t ex en lagkunnig kan tycka att den laglärde handlade rätt. Har man själv varit utsatt för ett rån, så kan man själv se utifrån offrets värderingar och en kristen ser givetvis ifrån ett kristet perspektiv, där Jesus gör rätt. Den är trovärdig eftersom personerna har olika roller och värderingar, precis som i det verkliga livet. Historien är skickligt berättad, precis som om man var med i den. Texten har väldig inlevelse och berör känslomässigt i liknelsen om ”den barmhärtige samariten”. Svagheterna är att den vinklas ur Jesus perspektiv, inga fakta om hur präst, levit eller lagman tänkte eller resonerade. Det gör att författaren ger favör till Jesus. Historien slutar öppen ingen vet hur det slutade för lagmannen, vilket är smart drag som öppnar för debatt: Vad gjorde han efter Jesu råd, var han bara ute för att snärja Jesus, etc.
Slutligen är texten anpassad till dom som kan känna sig i ett utanförskap (”vi och ”dom” tänkandet). De som inte är judar kan också följa lagen och få evigt liv, detta gör att publiken blir bred eftersom den riktar sig till hedningar och inte judar. Texten är uppby...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Interpretation på Luk 10:25-37 NT

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-03]   Interpretation på Luk 10:25-37 NT
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=7887 [2018-10-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook