Sammanfattning av Sterns och Kohlbergs teorier

14018 visningar
uppladdat: 2007-03-15
Mimi Mihalek

Mimi Mihalek 29 år

Från
Helsingborg, Sweden
Utbildning
High School : Rönnowska Skolan, College : Rönnowska Skolan
Jobb
HH-Ferries, TT-Line Sverige, Finnlines, Elinebergsskolan, Viking Supply Ships, HH-Ferries, Sunwing Family Resorts, Sirius Rederi AB, Broström Ship Management, Northern Marine Management
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Nämn Sterns viktigaste begrepp och vad som är det mest unika med hans teori?
Hans teorier skiljer sig en del från andra psykodynamiska teorier, han har gett ut en bok som heter ”spädbarnets interpersonella värld” han intresserar sig för hur spädbarnet upplever sin omvärld och hur spädbarnet uppfattar sig själv och andra. Man vet inte exakt hur barnet känslor och tankar fungerar bara att det kan bli en hjälpreda med att förstå barnets inre värld. Självet är ett centralt begrepp i Sterns teori. Den utvecklas i fyra steg där olika känslor och självet utvecklas. Enligt Stern utvecklas barnet själv på följande sätt: Känsla av det uppvaknande självet 0 – 2 månader, känsla av kärnsjälv 2-6 månader, känsla av ett subjektivt själv 7-15 månader och känsla av ett verbalt själv 16-36 månader. Sterns teori har väckt stort intresse bland människor det är en sällsynt utvecklings teori som fokuserar sig mer på spädbarnets inre och deras självständiga liv.

Vilka tre nivåer finns det i barnets moralutveckling enligt Kohlberg?
Den första nivån i moraluppfattningen när barnet under det preoperationella tänkandets period, där man fokuserar sig på att om en person handlar rätt blir belönad, och fel om han bestraffas. Att barnets behov tillfredställs. Han tycker att omgivningens reaktioner på barnets handlingar är viktiga, och att barnet visar respekt för att undvika negativa följder. I de konkreta tankeoperationernas period där man får en allmänt accepterad uppfattning om barnets moraluppfattning. Barnet börjar förstå regler och att dem är till för att följas och kan ses om heliga. Det egocentriska tänkandet har avtagit och att man lär sig att visa respekt för andra människor i detta stadium är barnet fortfarande auktoritetsbundet. I det abstrakta tänkandets period går barnet över till den 3: e nivån, den principiella. Barnets rättigheter får absolut inte kränkas, regler är fortfarande heliga, beslut som fås ska följas och löften ska hå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sammanfattning av Sterns och Kohlbergs teorier

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Mimi Mihalek [2007-03-15]   Sammanfattning av Sterns och Kohlbergs teorier
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=7770 [2018-06-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook