Miljöförstörelse

3 röster
6399 visningar
uppladdat: 2007-03-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
No arbete…


Översvämningar, torka, tsunamis, orkaner, kraftig nederbörd, brist på rent vatten, surt regn, jag kan hålla på i en evighet och räkna upp allt som växthuseffekten har orsakat. Forskarna har nu kommit fram till att det är vi som är orsaken till att detta sker. Vi håller sakta på att förstöra vår egen jord.

Det som har gjort att det blir en sådan här obalans i naturen, beror bl.a. på ozonlagret. Ozonlagret består av ett skikt med ozonmolekyler (O3). Ozonmolekyl bildas så här:

O2+SOLLJUS  2O O+O2  O3

(Blixtnedslag leder också till att ozonmolekyler bildas.)Men solljuset kan bryta ner ozonmolekylerna igen. Något som också bryter ner ozonmolekylerna är freoner. Freoner fanns innan i t.ex. kylskåp. Om man skulle ta all ozon i värden, och pressa ihop molekylerna och lägga dem vid jordens yta skulle man få 2-5mm ren ozongas, eller 250 DU (Dobson Unit, som det mäts med). Ozonskiktets tjocklek förändras hela tiden, beroende på hur mycket solljus det är. Sverige har ca 350 DU, i genomsnitt per år. Men det blir tunnare under sommaren.
Ozon finns även på markytan. Från markytan och 10km upp finns 10% av allt ozon som finns i atmosfären. Men när det finns på markytan är det farligt. Ozonet orsakar då skador på vissa grödor, gummi och retning på slemhinnorna hos människor.

Ozonet i atmosfären skyddar människor ifrån stora mängder UV strålning. För mycket UV strålning är skadligt och kan framkalla hudcancer, skador på ögonen, och negativ påverkan på immunsystemet.
Hög UV strålning kan också leda till minskade skördar, påverkat ekosystem och påverkad näringskedja i haven.

Vi måste göra något, om 10 år kan det vara för sent. Vissa menar på att om vi fortsätter släppa ut som vi gör kommer isarna på polerna att smälta ännu mer, och då släpps massa naturgaser ut och så har vi fått en naturkatastrof som inte går att stoppa. Jag tror att det ligger något i det. Men för att vi ska kunna förhindra detta krävs det att flera faktorer ska stämma in. Jag tror att det inte kommer att gå, för att vi i dag är så beroende av olja så att människor inte vill sluta använda det.
Energikällor..

Idag använder vi oss av rätt många olika energikällor. Oljan t.ex. är jätte skadlig för miljön. Problemet är att bensin innehåller bland annat olja, och jätte många i värden har bil. Förvisso finns det miljövänlig bensin men den är mycket dyrare och många har inte råd med det. Bil använder folk varje dag och de kan inte klara sig utan dem.


Men om man gjorde så att man bara får använda bilar i nödfall, t.ex. för poliser och ambulanser. Och de fordonen ska gå på miljövänlig bensin, då hade det blivit mindre utsläpp, och så hade man ett mindre problem att reda ut. Människor går till sina mål, eller åker buss och tåg. (Där har jag ju nästan löst problemet med fetma också). Eller så får man uppfinna bilar som går på luft. Man skulle också kunna uppfinna bilar som på soliga dagar gick på solenergi, och molniga dagar på förnyelsebart. Det hade varit effektivt. Att värma upp husen gör man med förnyelsebart. Och de dagar det inte går, på grund av t.ex. att det inte blåser (vindkraftverk), eller att det inte är soligt (solceller), eller att det brännbara naturmaterialet hotar att ta slut. Så bygger man extra tjocka väggar, på så sätt värmer man upp huset med kroppsvärme.

Förnyelsebart är långsiktigt bättre, än olja. Kärnkraftverk är inte bra anser jag. Vi skapar oss bara problem som vi inte kommer att kunna lösa. Vi ger bara våra framtida generationer en massa arbete. Det radioaktiva ämnet är jätte farligt och är bara en tillfällig lösning på våra energiproblem. Energikällor som solenergi och vindkraftverk är mycket effektivare. Det kan i vissa fall vara dyrare men varför inte lägga till några extra miljarder och inte riskera att vi utrotas för tidigt. Tänk så mycket pengar det går åt till militären. Jätte mycket!!!!
Å tänk allt bly i den ammunition som soldaterna använder i krigen. De bara ligger kvar där och förgiftar jorden. De förmultnar inte så de kommer att ligga där för all framtid.
Och tänk så mycket pengar det måste ha gått åt till att producera allt krigsmaterial som bara går till spillo. De pengarna hade man kunnat lägga på att förbättra miljön, eller förhindra svälten i värden. Och även atom bomberna är förödande för naturen.
Vad spelar det för roll i framtiden att vi la mycket pengar på militären när vi är döda?


Försurning..

Ett annat problem som följer med när vi släpper ut koldioxid och avgaser, är försurat vatten.

När kvävedioxid och svaveldioxid möter vattenånga uppe i luften, bildas syror. När det regnar orsakar syrorna försurning. I en svårt försurad sjö har det flesta växt och djurarter dött och bytts mot bl.a. vitmossor och grönalger.
Några arter som har drabbats hårdast är flodpärlmusslan, flodkräftan, elritsa, mörten, öring, och braxen.

För att jämna ut försurningen i sjöar, floder och våtmarker, sprider de ut kalciumkarbonat (kalk), det är basiskt. Det hjälper, men man måste göra om det varje år. De sprider ut kalken genom en helikopter, eller så åker de ut i sjöarna med båt. Detta har hållit på sedan 1985 och kalkningen sker för det mesta i september.
Varje år sprids ca 20 000 ton kalk i våtmarker och sjöar, i Sverige. Och det läggs 220 miljoner kr/år på kalkningsarbetet.

För att mäta hur surt någonting är använder man instrument.

pH skalan visar hur surt någonting är. Skalan är uppdelad i nummer. Neutrala lösningar ligger på värdet 7,0. Allt som är surt ligger under 7,0. allt som är basiskt ligger över 7,0.
Citron ligger på 2,3 och är surt. Vårt blod ligger på 7,4 och är basiskt. Vatten ligger på 7,0, och är därmed neutralt. pH mätare och pH papper är två sätt att mäta hur surt något är.
pH papper innehåller flera olika indikatorer. Man stoppar ner en bit i en lösning och sedan visas det en färg. Sedan får man jämföra med pH-skalan och se hur surt det är.
pH mätaren doppas ner i en provlösning. Svaret visas digitalt, på apparaten. Svaret blir mera exakt än med pH-papper.

Jag tror inte alls på att kalka sjöar. Det är ju inte det som är huvud problemet, det är huvudproblemet man måste lösa. Men efter det man har läst, så är det ju en bra tillfällig lösning.


Resumé


Vi måste börja göra något åt vårat miljöproblem. Det är ju vi som har skapat det. Men det går inte att förändra något om inte folk förstår. Folk måste förstå att det faktiskt är ett stort problem och att vi måste göra något nu! De flesta människor är inte pålästa, de bara kör runt i sin bil och är ovetande om att det är ett större problem en man tror. Man borde gå ut med en propaganda film som visade hur det kommer att gå om vi inte gör något.
Det är hemskt att sitta här som ungdom och veta vad som pågår, men samtidigt veta att det inte finns så jätte mycket att göra åt det. De flesta vuxna vet inte om att det är så hemskt, eller vill de inte inse det. Och de som är i makten i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Miljöförstörelse

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-09]   Miljöförstörelse
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=7732 [2018-09-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook