Arbetsmiljökunskap datorer

4036 visningar
uppladdat: 2006-10-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ergonomi på datorarbetsplatsen

· Belastningsskador
· Vad säger AML?
· Arbetsredskap och möbler
· Belysning
· Tips för att förebygga skador vid dator och skrivsbordsarbete
· Hjälpmedel


Belastningsskador

- Kan vara svåra att upptäcka
- Lätt att förebygga
- Tidiga symptom är t.ex. stel nacke, ont i axlar, huvudvärk och svidande ögon.
- Senare och allvarligare symptom: domningar och stickningar i händer, besvär i vissa rörelser och spänningar muskler i käke och nacke.


Vad säger AML?

-

Bildskärm och tangentbord
2 § Bildskärm och tangentbord skall vara lätta att läsa av och utformade
så att användningen underlättas. Bilden på skärmen skall vara fri från besvärande
flimmer och annan instabilitet. Skärmen skall vara fri från reflexer
och speglingar som kan orsaka besvär för användaren. Tecknen på
skärm och tangentbord skall vara skarpa och stora och ha tillräcklig kontrast.
Avstånden mellan tecken och rader skall vara tillräckligt stora för
god avläsbarhet. Ljusstyrkan eller kontrasten mellan tecknen och bakgrunden
på skärmen skall lätt kunna justeras av användaren och anpassas
till den omgivande miljön.


Arbetsställningar och arbetsrörelser
4 § Arbetsplatsen skall vara dimensionerad, utformad och utrustad så,
att den arbetande kan inta bekväma arbetsställningar samt variera arbetsställningar
och arbetsrörelser.
Arbetsbord och arbetsyta skall vara tillräckligt stora så att en flexibel placering
av skärm, tangentbord, datormus eller annat styrdon, dokument
och övrig utrustning är möjlig.
Utrymmet vid tangentbordet och utrymmet för datormus eller annat styrdon
skall vara så stort att den som arbetar kan avlasta armar och händer
på bordsytan.
5 § Bildskärm samt tangentbord eller motsvarande skall placeras så, att
de kan anpassas till den arbetandes kroppsmått så att arbetshöjden liksom
blickvinkeln till skärmen blir lämpliga. Så långt det är praktiskt möjligt
skall tangentbord och bildskärm kunna vridas, vinklas och flyttas efter
den arbetandes behov. Om manushållare används, skall den vara stabil
och reglerbar och placeras så att olämpliga huvud- och ögonrörelser undviks.
Arbetsstolen skall vara stadig och ge möjlighet till rörelsefrihet och en bekväm
arbetsställning. Stolen skall vara lätt att ställa in. Sitsen och ryggstödet
skall vara reglerbara i höjdled och ryggstödet skall kunna vinklas.

Bildskärmsarbetets uppläggning och organisering
7 § Arbete vid bildskärm som är starkt styrt eller bundet i fysiskt eller
psykiskt avseende eller är ensidigt upprepat får normalt inte förekomma.
8 § Om synbesvär eller andra belastningsbesvär till följd av bildskärmsarbete
uppträder trots åtgärder enligt 2–7 §§, skall arbetet om möjligt
ordnas så att den arbetande kan växla till andra mindre ansträngande arbetsuppgifter.
Om detta inte kan ske skall den arbetande få tillräckliga
pauser så att besvär inte uppstår i arbetet.


Bestämmelser om straff
11 § Bestämmelsen i 6 § andra stycket utgör föreskrift enligt 4 kap 5 §
arbetsmiljölagen (SFS 1997:1160). Brott mot nu nämnda föreskrift kan enligt
8 kap 2 § arbetsmiljölagen medföra böter.Källa:
http://www.av.se/dokument/afs/afs1998_05.pdf
Arbete vid bildskärm
AFS 1998:05


Arbetsredskap och möbler

- Stolen bör kunna gå att justera i höjd och lutning på ryggstödet. Den skall vara bekväm och anpassad efter arbetstagarens kroppsvikt. Båda fötterna skall vara i golvet.
- Bordet ska vara i lagom höjd, det optimala är ett bord som går att justera, så att man även kan stå upp och jobba.
- Tangentbordet bör stå minst 15 cm. från kanten, för att arbetstagaren ska ha gott underarmstöd.
- Benen ska ha gott om utrymme under bordet, bort med papperskorg, hurtsar och dylikt.

Tangentbordet och musen

- Tangentbordet bör vara platt, utan utfällda ben, så att handleden blir så rak som möjligt. Vid arbete med böjd handled föreligger stor risk för klämskador på nerverna till handen.
- Vila handlederna mot bordet så mycket som möjligt.
- Tangentbordet bör inte vara bredare än avståndet mellan arbetstagandens axlar.
- Musens storlek skall vara anpassad efter arbetstagarens hand.
- Placera musen så nära tangentbordet som möjligt, du ska kunna arbeta med överarmen tätt inpå kroppen.
- Använd kortkommandon i så stor utsträckning som möjligt.
- Armarna står för ca 5% av kroppsvikten, så belastningen blir stor om du ska bära upp dem under många timmar.Bildskärmen

- Skärmen ska stå mitt framför dig, du skall inte behöva vrida huvudet.
- Avståndet mellan arbetstagaren och skärmen bör vara ca en armlängd, dvs. 60-70 cm.
- Skärmens överkant bör vara i arbetstagandens ögonhöjd. Blickriktningen skall vara snett neråt, för att undvika onödiga spänningar för nacke och axlar.
- Bildskärmen bör ha inställbar ljusstyrka och kontrastinställning.
- Arbeta inte med för små tecken eller för liten upplösning/zoom.
- Rengör bildskärmen ofta för att undvika reflexer.

Belysning

- Det ska inte vara för stor kontrast mellan skärmens ljus och det omgivande. Det är bättre att ställa skärmen mot ett hörn, en mot ett eventuellt fönster. Dagsljus och, framförallt direkt solljus, skall inte ge reflexer i skärmen och inte heller blända arbetstagaren.
- Se till att ha en bra, helst indirekt, allmänbelysning som inte bländar eller reflekteras i skärmen.


Tips för att förebygga skador vid dator och skrivsbordsarbete

- Se till att sitta bekvämt och avslappnat.
- Justera de redskap som går att justera så att du sitter bekvämt och ergonomiskt riktigt.
- Blinka ofta för att minska risken för irritation i ögonen, ta gärna en paus där du blundar hårt i 10 sekunder, öppnar ögonen och ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Arbetsmiljökunskap datorer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-10-12]   Arbetsmiljökunskap datorer
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=6869 [2018-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook