DAMP

4911 visningar
uppladdat: 2006-07-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag har valt tillståndet Damp. Dels på grund av att jag under min praktik på Stenstalidskolans särskoleklass möte på barn med dessa diagnoser. Vilket gjorde denna diagnos intressant och mer lätt att reflektera till med de erfarenheter jag fick där.Damp är ofta något som framkommer i tidig ålder. Och som man lär sig att leva med på ett värdigt/ovärdigt sätt och i vissa fall något som växer bort. För att kunna leva med Damp, på ett positivt sätt, bör man känna till problematiken. Vad man har för begränsningar, vad man kan få för komplikationer och problem i vardagslivet, för att lättare förstå och kunna hitta bra hjälp och sätt att hantera vardagen på. Några problematiker en person med dampa lider av är: Svårigheter att koncentrera sig. De är mkt impulsiva, kan inte vänta på sin tur. Har ingen känsla av vad som är passande i en situation. Kan inte sitta still. Lätt distraherad. Problem med motoriken – därmed väldigt klumpig. Har problem med balans. Kan ha sen språkmässig utveckling. Litet ordförråd, och svårt att använda rätt uttal och grammatik. Många kan ha svårt att hålla en blyertspenna på ett naturligt sätt. De kan ha problem att äta med stängd mun. Hela ansiktet kan verka fattigt på mimik. Barn med damp är överaktiva. Svårt med att förstå om man inte talar direkt till dem, osv. Allt detta är ju olika märkbart hos personer med damp beroende på hur ”stark” Damp de har. Dessa svårigheter som jag ser är ganska tydliga hur de kan påverka och bli konsekvenser i det dagliga livet. Bland annat tack vare svårigheter att koncentrera sig och den kanske sena utvecklingen så kan det bli svårt att få ett jobb. Och tack vare jobb situationen kanske de får sämre ekonomi. På grund av att denne inte har känslan av vad som är passande eller inte i olika situationer, kan detta begränsa umgängeskretsen. Tack vare att de ligger efter andra i sin omgivning med utveckling och motorik kan de känna en utanför känsla och där med få dåligt självförtroende, m,m.
Så ska behandla och bemöta en person med Damp: Skapa regelbundenhet i vardagen så att de inte blir förvirrade och så att risken för impulsivitet minskar. Vara klar och tydlig och konsekvent så att det blir lätt förståligt. Ta bort eventuella störande moment som kan finnas eller ljud, så att de får lättare att koncentrera sig. Vända sig direkt till denne och tala efter som det är svårt för den med damp att uppfatta saker och information om den ges till flera samtidigt. Stödja och uppmuntra så att de känner att de har stöd. Och kanske i de flesta fall låta den gå i särklass, detta beror ju också på hur svår Damp de lider av. Men i en särklass kan de känna sig mer jämnlika de andra eleverna i utveckling och det tror jag är viktigt för att de inte ska känna mer underlägsenhet. Det är viktigt att träna motoriken, det kanske är en hand eller ett ben ben som är mer eller mindre funktionellt, då kan man ju träna det andra. Det är viktigt att fokusera på vad de kan istället för vad de inte kan. Endel av dem som lider av damp kanske även behöver stödsamtal mot deprissioner och ångest. Föräldrar med DAMP-barn lever under en mycket speciell situation och hela familjesituationen påverkas. Det är som att leva med något som hela tiden kräver ens hela uppmärksamhet. Därför behöver varje familj med DAMP-barn avlastas på något sätt. Eftersom DAMP visar sig på mycket olika sätt måste ett individuellt program göras upp för varje DAMP-barn när det gäller förskola, skolgång och inträde i vuxenlivet.DAMP går inte över när man blir vuxen, men genom ett gott omhändertagande under uppväxttiden kan DAMP-barn som vuxna få mycket stor möjlighet att klara sig själva. De kan då, som vuxna, lära sig sin situation på så sätt att de har en säkerhet att söka hjälp och få hjälp när de behöver det. Under uppväxttiden kan alltså mycket av svårigheterna med DAMP bearbe...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: DAMP

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-07-20]   DAMP
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=6630 [2018-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook