Semitism

437 visningar
uppladdat: 2018-05-08
Emil Westling

Emil Westling 19 år

Från
Bollnäs
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

 

-Den 30 januari 1931 utnämndes ledaren för NSDAP, Adolf Hitler till Tysklands kansler över det tyska riket av den tyska presidenten Paul Von Hindenburg. En del personer insåg att dagen som NSDAP kom till makten vilken grymhet som landet möjligtvis stod inför.

Tyskland var förbunden till Versaillesfreden som var ett fredsfördrag som skedde efter första världskriget året 1919 som var ett beslut mellan USA, Frankrike och Storbritannien

Mellankrigstiden är perioden mellan 1918 och 1939, det vill säga perioden vid första världskriget till då andra världskriget skedde, mellankrigstiden är kända för sina konjunktursvängningar  och perioder som det ’’glada 1920 talet´´ som efterföljde börskraschen i USA vilket orsakade’ ’den stora depressionen’’ år 1929. Denna börskrasch starkt påverkade hela världens ekonomi, speciellt första världsländerna blev utsatt för de var mer insatta i börsen detta pågick från 1929 till långt in i 1930 talet. Så speciellt länder i Europa blev påverkad av kraschen då de har mer synergi med börsen än u-länderna. Utöver det ekonomiska så påverkade det även politiska klimatet i flertal länder. Flertal europeiska stater fick ödesdigra mångfaldiga konsekvenser då diktatur infördes. Ett av de länderna som blev starkt påverkad av denna händelse är Tyskland. Utöver denna krasch hade Tyskland lagt på sig enorma krigsskadeskulder som de behövde betala tillbaka då de tillhörde förlorarsidan efter första världskriget, de var tvungen att betala krigsskadestånd till segermakterna USA, Frankrike och Storbritannien. Det var ett fredsfördrag som kallades för Versaillesfreden som besegrade Tyskland hade ingått, det var Versaillesfreden som beslutet togs att de skulle betala enorma skulder till länderna Frankrike USA och Storbritannien. Detta ledde till att Tyskland fick svårigheter att styra landet efter folkets vilja och var tvungen att ta beslut åt befolkningen därav demokratin funkade inte som den skulle och folket blir onöjd. Tyskland trodde de kunde fixa situationen genom att pressa sedlar och betala tillbaka krigsskulderna. Denna extremt stora mängd pressning av sedlar ledde till att Tyskland under denna tid drabbades stor okontrollerad extrem inflation, så kallad hyperinflation och är en av historians största inflationer. Året denna hyperinflation tog plats var 1924 vilket var samma år som Nazisterna trädde fram.

Versaillesfördraget som Tyskland hade ingått i bröt Hitler genom att placera ut trupper i Ruhrområdet. Motiveringen till detta är att Nazisterna ansåg att Versaillesfreden endast var ovärdigt och förnedrande för Tyskland.

Av alla diktaturerna i Europa så var det specifikt två länder som avskiljer sig från de andra länderna, deras vision var att förändra hela världen, den första är kommunistiska diktaturen Sovjetunionen och den andra är Nazityskland. I samband med den ekonomiska krisen växte NSDAP fram till att bli Tysklands största parti. När Hitler och hans parti kom till makten så missbrukade han den grovt och fängslade alla motståndare för att öka sin makt även mer därefter blev NSDAP det enda tillåtna partiet.

 

- Hur blev förintelsen möjlig? Ingen ifrågasätter den avgörande rollen som Adolf Hitler och andra nazistiskt inriktade ledare hade för förintelsen. Mindre förstått är hur beroende händelsen var på att dessa ideologiska nazistiska följare hade på omgivningen. Trycket att passa in i samhället med nya normer och lagar gör människan försvagad för det händer så mycket nytt som man inte vet hur man ska reagera korrekt på. Vilket kan leda till att man gör felaktiga beslut som man inte hade gjort om man inte hade pressen på sig. Det är influenser som driver det mänskliga beteende även under mindre extraordinära omständigheter. För människorna som var med under denna tid och blev manipulerade är ordinära människor.

Tyskland var på väg nedåt efter första världskriget då de förlorade stora mängder kapital och krigsmakt och de var desperata efter lösningar. Då slog Hitler till och tog tillfället till akt. Han inriktade sig specifikt mot minoriteter därav det funkade så effektivt, det ligger i våra instinkter att vara rädda och anti för främlingar och har ett dömande tänk. Särskilt under svåra tider är människan väldigt sårbar för manipulation då ökar behovet för syndabockar till problemen och de blir lättare att övertala. Hitler var ingen god människa men han var inte osmart så han såg hur det låg till och utnyttjade det till att sprida sina visioner i hopp om att skapa det tredje riket. Han var väldigt skicklig på manipulation och hur människor fungerar. En av Hitlers primära visioner var att han ansåg att det krävdes att man höjde folkstammens kvalité med genom att utrota minoriteter som judar romer och funktionshindrade. Samhället var väldigt korrupt och man fick endast se det positiva om Hitler och byggde upp en felaktig bild om honom. Så människorna fick inte en helt rätt bild över hur det låg till vilket bidrog mer till varför han kom till makten som kansler.

Det är en del faktorer som bidrog till förintelsen, men vad den beror på är en fråga som inte går att besvara med säkerhet. Allt som hänt i historien orsakade förintelsen, judarna har varit främst Europas syndabockar och extremt utsatta genom historien. Så att gå på ett folk som blivit anklagad för så mycket är känns i teorin lättare att övertala populationen till att utsätta en sådan folkgrupp för att bli syndabocken och lägga problemen på dem. Anledningen att de kunde gå så långt och oetiskt är för att de såg dessa människor som en annan ras och så pass undervärderade att de trodde de gjorde Tyskland en tjänst genom att utrota dem.

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan man förklara att det finns nynazister och förintelseförnekare idag? Vad skulle kunna leda i riktning mot diktatur och folkmord i den demokratiska världen i framtiden som vi lever i? Vad skulle bidra till att förhindra detta? Använd din kunskap från fråga A och B för att besvara fråga C.

-Nynazister blir påverkade av propaganda och inser själv inte hur inhumant det är. Då de ser sig som en överlägsen ras påverkar det deras perspektiv och istället för att se det ifrån andras synvinklar får de en väldigt isolerad syn och utgår endast från deras personliga erfarenheter och information vilket, nynazister är folk som supportar nazistiska tankar och har en positiv inställning till den historiska nazismens ideologi. Kollar man på personlighetsdrag de har brukar det vara väldigt egocentriska personer som tillhör dessa typer av folkgrupper med starkt rastänkande.

När man kollar på denna händelse är en fråga man möjligtvis frågar sig själv är, skulle något som det här kunna ske under våran tid? Ska jag spekulera lite själv från vad jag vet skulle jag kunna säga att sannolikheterna finns där, därav för att det är så många orättvisor i världen och ostadigheter. Som att de som styr i supermakterna Korea USA och Ryssland är mer aggressiva ledare än passiva i sin ledarstil. Utöver det så håller de på att argumentera med varandra och kommer inte överens som de ska. En sak är säker iallafall om det skulle bli ett tredje världskriget eller en liknande världskris så kommer de inte se ut som något föregående krig det kommer vara med sannolikhet vara influerat av någon av stormakterna av ledarna och bestå av långdistansvapen som missiler eller massförstörelsevapen som atombomber. Vi lever i ett för utvecklat och komplext samhälle för att kunna använda oss av metoder som isolering av media utan att populationen får reda på det att det försiggår.

 

 

 

 

 

 

Man kan använda sig av historian i förebyggande syfte s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Semitism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Emil Westling [2018-05-08]   Semitism
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=60330 [2018-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook