hh

540 visningar
uppladdat: 2016-12-22
Raja Singh

Raja Singh 21 år

Från
Stockholm, Sweden
Utbildning
High School : Huddingegymnasiet, High School : Brunnaskolan, College : Mälardalens högskola
Jobb
Fotboll Sverige, FC Barcelona
Om
COOOL
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

11/30/16
1

Vadärinnovationsteknik?

Av Jaswinder singh

Vem r jag?

•Jaswinder Singh
•19år
•Bor i Stockholm
•Innvationsprogrammet

Innovation

•Detärnågotnyttsomskapas
•Detäralltfrånattskapaennyprodukt, tjänst
ochtekniksutvecklning.
•Innovation behövsförskapautvecklingoch
framsteg. Detkanvarainompolitik, inomprivat
företagochdetallmänasocialasamhället.
•Skapavärdeföranvändare
•Förvandlaidéertill penger
•Innovation skaparjobb

11/30/16
2

Du ärframtiden

•Du kanskapaförändring.
•Du kanskapavärde.
•Du kanändravärldenmed din innovation.
•Detfinnsingareglernärdetgällerinnovation, allthandlarom
attanvändadin kreativitetförskapaenhållbarutvecklning.

Efter examen

Produktutvecklare;
Tja¨nsteutvecklare;
Tja¨nstedesigner,
Innovationsma¨klare;
Innovationsra°dgivare;
Na¨ringslivsutvecklare;
Analytiker;
Verksamhetsutvecklare;
Innovationsstrateg;
Processledare;
Innovato¨r;
Innovation manager;
Innovationsledare;
Innovationstekniker;
Kreato¨r;
Kreativitetsledare;
Kreativ ledare;
Uppfinnare;
Entrepreno¨r;
Fo¨retagare;
Intrapreno¨r;
Projektledare;
Konceptutvecklare,
fo¨ra¨ndringsledare,
Utredare

Frågan är<...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

jj

Kommentera arbetet: hh

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Raja Singh [2016-12-22]   hh
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=59972 [2018-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook