Uppsats om Nordkorea( Strid mot mänskliga rättigheter)

3210 visningar
uppladdat: 2016-11-10
Irena Nena

Irena Nena 44 år

Från
Arlöv, Sweden
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

                                                      Nordkorea  

 

 

1. Inledning:

Nordkorea som egentligen heter Demokratiska Folkrepubliken Korea ligger i
södra Asien på den norra delen av den koreanska halvön. Nordkorea har
länderna Kina, Sydkorea och i nordost även Ryssland som grannländer. Alla
Nordkoreanska gränser är hårt övervakade särskilt den mot Sydkorea där
även amerikanska soldater finns. Nordkorea har 25 miljoner inv. sin 120 538
km2 stora landområde. De har en folktäthet på 183 invånare/km2 där nästan
alla 99,8 % har koreanskt ursprung. De har ingen officiell religion men
chondogyu, buddism, konfucianism, animism och kristendom förekommer. Runt
30% är bönder eller håller på annat sätt på med jordbruk, 25% jobbar i
industrier och 45% förmedlar olika tjänster. Nordkoreas viktigaste exportvaror
är mineraler, metaller, grönsaker och olika textilier. De har däremot inga större
importvaror då de ogillar att vara beroende av andra. Deras huvudstad heter
Pyongyang och hade år 1997 2,7 miljoner invånare.
Försvarsstyrkor: armén 9500 000 man, flygvapnet 86 000 man, flottan 46 000
man; halvmilitära säkerhetsstyrkor, inklusive gränsskydd, 189 000 man; ca 3,5
miljoner nord-koreaner är organiserad i en folkmilis. Värnplikt: i armén 5-8 år,
flottan 5-10 år, flygvapnet 3-4 år. Försvarsutgifter: 1,3 miljarder US dollar

Metod och syfte:

Nordkorea är ett väldigt intressant ämne, det är både skrämmande och
fascinerande. Jag valde att skriva om Nordkorea eftersom jag ser det mycket
intressant att ett land som är så extremt på många sätt finns kvar i världen och bara
blir värre och värre. ?Jag har använt mig utav internet källor samt en levande källa,
där jag intervjuar en person som studerat politisk statsvetenskap i flertal år.
Anledning till varför jag just valde landet Nordkorea är just därför att det finns mycket
historia bakom och även dom mänskliga rättigheterna fick mig att fastna för landet.


Jag vill visa hur seende på mänskliga rättigheter kan skilja sig otroligt mycket från
land till land och hur bra vi egentligen har det i Sverige. Nordkorea är ett utav de
länder som strider mot mänskliga rättigheter.


2. Källkritisk granskning:

Är dessa uppgifter äkta eller falska? Utifrån min levande källa( Nenad Simic
studerande inom politisk statsvetenskap) där jag fick mest information ifrån och
om detta är lögn eller bara delar av sanningen är svårt att säga, nästan alla
dessa uppgifter är uppskattningar och man kan inte förlita sig på uppgifterna
helt utifrån värderingar ifrån källor men eftersom Nordkorea är ett mycket
isolerat land och väldigt förtegen om stort sett allt så är de ändå bra mer
realistiska än vad Nordkoreas officiella siffror visar. Det är ju också så att
informationen jag fått även är några år gammal men tror inte mycket har
förbättrats till det bättre för Nordkorea är fortfarande under diktatur.
Myndigheternas uppgifter är väldigt tendentiösa, de vill framstå som ett bättre
land helt klart för de anser att diktatur är helt normalt. Även om det går en
längre tid så är informationen nästan samma, mycket förändras inte om detta
land. Min källa är en beroende källa, den kommer ifrån en person som berättar
men den styrker beskrivningen bra in på mina förstahandskällor.


3. Om Nordkorea
Den 25 juni 1950 så utbröt ett krig mellan Syd- och Nordkorea som i dag kallas
Koreakriget. Varför kriget utbröt är oklart (bägge parterna skyller än idag på
varandra) men i början så fick Sydkorea hjälp av FN och snart även av Amerika som
kom under FN-flagg och erövrade stora delar av Nordkorea. Då blev Kina rädd att
man även skulle anfalla dem och ett stort antal ``frivilliga´´(det sägs att tortyr förekom
mot dem som vägrade) och yrkesmilitära kineser gick och slogs för och med
Nordkorea. De lyckades förvånansvärt bra trycka tillbaka dem och tog tillbaka stora


delar av tidigare förlorade landområden. Tre år senare så var gränserna nästan
identiskt lika som när kriget började och 27 juli 1953 skrev man på ett ``tillfälligt
vapenstillestånd´´ då båda parterna var trötta och ingen hade vunnit någon ting på
detta meningslösa krig .Det var ett dödsläge för båda parterna. Ironiskt nog så gäller
fortfarande detta ``tillfälliga vapenstillestånd´´ 53 år senare. Så tekniskt sett så är
fortfarande FN (som egentligen är USA) och Sydkorea i krig mot Nordkorea, och det
är därför Amerikanska soldater (under FN flagg) finns på plats. Det är endast en
handfull FN soldater där som inte är amerikaner. ? ?Kim II Sung tog makten 1948 efter
att Nordkorea endast hade varit självständiga från Japan i tre år. Han ``uppfann´´
ideologin juche som betyder självförsörjande och självtillit, som också är ideologin
som Nordkorea har idag. Detta är också orsaken till att Nordkorea är så isolerat, de
vill klara sig själva. Men det har visat sig att de inte kan det, Nordkorea har en så
stor energi brist att det är väldigt vanligt att poliser sköter trafiken i korsningar som
har trafikljus. De lider också av en ännu större brist på mat. Det skulle behövas ca 1
miljon ton mer spannmål (ris, potatis m.m) för att det ska kunna gå runt, men även
då skulle det vara brist på mat. Nordkorea vill inte direkt lägga siffrorna på bordet
men det dör varje år några hundra tusen av svält. Kim II Sung dog 1994 men 1998
utnämndes han till landets eviga president i samband med hans 50-årsfirande.
Själva makten hade 1994 gått till hans son Kim Jong II och den förblev hans -98
också men nu var det officiellt hans far som ledde landet igen. Det gjorde Nordkorea
till det första och enda landet som styrdes av en avliden person.
Den Nordkoreanska flaggan har tre färger, blå, röd och vit. Den röda stjärnan i
mitten är vanliga symboler för kommunism och socialism, den fanns även på den
sovjetiska röda armens flagga. De blåa ränderna står för det koreanska folkets vilja
att slåss för iden om självständighet, vänskap och fred, kort sagt juche. Den röda
färgen för ``revolutionär patriotism´´ och den röda stjärnan kommunism. Den blev
officiellt deras flagga 8 september 1948. ?Nordkorea är ett kommunistiskt land och
dess representant är familjen Kim, de är de absoluta styrande i landet.

De mänskliga rättigheterna i Nordkorea är mycket små, man har inte rätt till sin
åsikt, man styrs eller regleras av vad deras diktator säger till exempel.
Juche-ideologin som Kim Il Sung lanserade i mitten av 1950-talet är bara ett
dumt påhitt som används för att hjärntvätta människorna och för att ytterligare

kunna behålla och vinna ännu mer makt. ? I Nordkorea är förbjudet att ha ett
motorfordon, rätt till ett motorfordon har bara officer i armén och
regeringstjänstemän. Internet finns inget annan än det stängda nätverk vilket
innebär att man kan inte se vad som händer i resten av världen. Regeringen
kontrollerar strikt TV och radioprogram och begränsad tillgång till "riktiga"
Internet är bara ett fåtal personer i regeringen som får använda. För följande
brott i Nordkorea följer dödsstraff: konspiration mot staten, terrorism, förräderi,
förstörelse av egendom, offentlig, privat, militär, mord, pengar förfalskning,
smuggling smycken och andra metaller, försäljning av narkotika, illegal
verksamhet, orsaka allvarliga personskador, kidnappning , raps, fly från
fängelset och avslöjande av konfidentiell information via mobil medan allt detta i
demokratiska länder bestraffas med lag. Media presenterar sin härskare “Kim”
som en överlägsen man i förhållande till vanliga medborgare. Korea människor
har inga rättigheter till en advokat vid rättegång så man kan bli dömd till döds
bara om någon anmäler att du sagt något trevligt om Amerika eller Sydkorea.
Arbetsläger som fanns under andra världskriget finns än idag i Nordkorea där
politiska fångar eller människor med olika åsikter hålls fångar. Misshandel och
tortyr förekommer. Många ska ha dött av svält, sjukdom eller andra
umbäranden. Enligt vittnen förekommer avrättningar i lägren, ofta i samband
med flyktförsök, och även tvångsaborter. Människor har inte rätt till sina egna
politiska åsikter, det finns bara en enda politisk myndighet med makt och det är
familjen Kim. Människor straffas om de går hemifrån och inte bär märket med
bilden av Kim Jong Ung den nuvarande absoluta härskaren i landet. I landet
finns ont om mat om man försöker köpa mat till sin familj på den svarta
marknaden hamnar man i fängelse . En man som hade bara två kg ris med sig i
Kina vid gränsen greps och avrättades.


Propagandan som sprids är inte hälsosam för människorna, landets medier ger
en bild av att deras ledare är gudar och att de är smartare, starkare än andra
människor i världen,alla andra ses som slavar. Folk har försökt fly från
stammen i Korea men tyvärr avrättades de direkt. Man har ingen annan rätt till
sexuell läggning än hetero, t.ex att vara homosexuell kommer att kosta dig livet
till 100 % Människorna har endast el ett par timmar under dagen. Marijuana är
legaliserat i landet och anses inte som en drog. Det är tillåtet att ha endast 28
olika frisyrer i landet, det är för att de vill inte anpassa sig till hur resten av
världen gör. År 2010 deltog Nordkorea för första gången i fotboll i VM, när de
kom tillbaka hem så framställde medier att de hade vunnit VM. De vill bevisa att
de är bäst i världen. Till skillnad från oss som lever i 2016 så lever de i År 103.
De räknar åren från den dagen deras härskare föddes, dvs när han skapade
Nordkorea.
1
Rätten till arbete är en viktig målsättning i Nordkorea. Full sysselsättning råder
officiellt och samhällets organisationsgrad medför att höga sysselsättningstal
troligen uppnås, med en bred definition av begreppet sysselsättning. En
betydande del av medborgarnas fritid går till studier eller officiellt uppmuntrat
frivilligt arbete på olika lokala förbättringsprojekt. Mobilisering av arbetskraft
sker under sådana former att det möjligen kan kallas tvångsarbete. Andelen
kvinnor i arbetskraften är hög. En oproportionerligt hög andel av de tunga
manuella sysslorna synes utföras av kvinnor, som också traditionsenligt bär
hela ansvaret för hemarbetet (barnomsorgen är emellertid kollektiv från tidig
ålder). Angående levnadsstandarden så saknar Nordkorea tillträde till den
internationella kapitalmarknaden efter att man inställde sina skuldbetalningar i
mitten av 1970-talet. Uppskattningsvis en fjärdedel av landets BNP går till
militärutgifter. Allt fler experter hävdar att Nordkorea skulle klara sin
självförsörjning med bättre odlingstekniker och hjälpmedel. Stora nationella
ansträngningar har gjorts för att öka livsmedelsproduktionen. Under det
senaste året har en förbättrad levnadsstandard och ett begynnande ekonomiskt
välstånd blivit lite bättre men jämfört med andra länder så är det fortfarande
väldigt lågt.

Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter tillåts inte verka i
Nordkorea. En nationell kommitté för mänskliga rättigheter upprättades år
1992, men förefaller inte vara aktiv.

Barnen instrueras att efterlikna Kim Il-sung, Nordkoreas grundare, och rita
bilder som kan tänkas göra Ledaren stolt. Detta kan vara bilder av Ledaren,
hans familj eller bilder av barn som hugger japanska eller amerikanska soldater
med svärd eller pennor. Ett vittne berättade att han aldrig övervägde att rita
något annat. Han var intresserad av att bli en stor krigare, att döda fiender och
dö i Sydkorea för Nordkorea och Ledaren. Elever i alla åldrar har skyldigheten
att regelbundet medverka i parader, massmöten och andra koreograferade
uppträdanden som tjänar Ledaren och etablissemangets politiska syften.
Barnen tränar varje dag i fyra till sex månader innan uppträdandet på
bekostnad av sin ordinarie undervisning. De som inte presterar perfekt får utstå
fysisk bestraffning och ytterligare träning. I en intervju avslöjade en före detta
universitetstränare att studenter tvingades träna mellan sex och tolv timmar per
dag under undermåliga förhållanden. Han blev vittne till hur flertalet ungdomar
kollapsade från utmattning och drabbades av allvarliga skador som följd av den
omfattande träningen.Man blir medlem redan i lågstadiet, då alla barn mellan
sju och tretton år är medlemmar i Childrens Union. Anledningen till det
påtvingade medlemskapet tjänar flertalet syften. En är att organisera och
övervaka folkets dagliga tillvaro vare sig de är på arbetsplatsen eller ej. Den
andra är att tjäna som fortsatt styrd utöver den ordinarie undervisningen.
Nordkoreas medborgare utsätts för konstant statlig propaganda.
Varje nordkoreanskt hem innehåller minst tre ramade porträtt; ett av Kim
Il-sung, ett av Kim Jong-II, samt högtalare. Via högtalarna sänds propaganda
dygnet runt och det går enbart att sänka ljudet, inte stänga av dem. Högtalarna
inspekteras regelbundet för att säkerställa att de inte har blivit manipulerade.
Högtalare finns även placerade ute på torg och gator.

Viktiga årtal i Nordkoreas historia är:
Ca 100 f Kr Kinesiska militära kolonier på Koreanhalvön.
600-talet Halvön enas i koreanska kungagömet Silla.
1500-talet Japanska anfall, som följs av kinesiska.
1905 Korea blir japanskt protektorat; efter fem år annekterar Japan landet.
1945 Norra Korea invaderas av sovjettrupper.
1948 Demokratiska folkrepubliken Korea bildas, Kim II Sung blir regeringschef
1950 Koreakriget: Nordkorea anfaller Sydkorea
1953 Stilleståndsavtal, 38e breddgraden gräns
1972 Ny författning, Kim blir president
1994 Kim II Sung avlider
1995-1997 Översvämningar, torka, svält.
1997 Kim Jong II blir kommunistpartiets ledare
2000 Toppmöte Nordkorea – Sydkorea.Vad kan hända med ett land som inte följer MR?
Undersökningskommisionen i FN släppte nyligen resultatet av en undersökning
som säger att Nordkorea bryter mot just mänskliga rättigheter. Amnesty säger
att FN:s säkerhetsråd måste öka trycket på Nordkorea och kräva att de
förbättrar den fruktansvärda människorättssituationen i landet. En av
rekommendationerna från säkerhetsrådet är att skicka ärendet vidare till
internationella brottmålsdomstolen, ICC, eller att sammanställa en ad
hoc-tribunal för att försäkra att de ansvariga för kränkningarna ställs inför
rätta.Om länder inte lever upp till reglerna inom FN kan de bli bestraffade på
olika sätt genom sanktioner. Som till exempel en handelssanktion då FN:s
länder gemensamt bestämmer att från och med nu ska vi inte idka handel med
det här landet eller införa restriktioner i vad man ska handla med
.Kommissionen uppmanar Nordkorea att erkänna att människorättskränkningar
äger rum, inklusive den stora utbredningen av politiska fångläger. .


4. Analys:

Nordkorea strider mot mänskliga rättigheter på alla nivåer. I vilket land finns det
fortfarande arbetsläger från andra världskriget? I Nordkorea finns det. Hur
normalt är det egentligen? Det är inte normalt under vilka omständigheter som
helst. För Nordkorea är det viktigt att vara nationellt oberoende och att hela
tiden öka självständigheten. Detta land strider mot människors frihet utan
tvekan. Människor har begränsad rörelsefrihet. De har inte rätt till yttrandefrihet
överhuvudtaget. Man har inte rätt till egna politiska åsikter, ingen rätt till
advokat vid rättegång utan kan dömas till döden bara så. Vissa droger anses
legaliserade. Tv och radio innehåller inte kanaler som visar hur människor i
resten av världen lever. Anledningen till allt detta är att Nordkorea vill inte att
deras medborgare ska se hur resten av världen lever för de anser att deras sätt
är bäst. Bäst för vem?
Ja för myndigheterna är det bra men inte för människorna. Konsekvenserna av
detta levnadssätt är att människorna lider, de lever i misär, Ungefär 60 % av
befolkningen är undernärda, ingen el. Det viktigaste av allt är frihet, vilket dessa
människor inte har. För att landet ska förbättra sig måste människorna våga stå
upp och byta ut deras politiker eller att politikerna ändrar sin politik. Att FNs råd
för mänskliga rättigheter kanske tar tag i Nordkoreas förbrytelser hade varit
utomordentligt bra men det är svårt då 47 medlemmar i FN-rådet med den
sydkoreanske diplomaten Chong Kyong-lim som ordförande är medlemsstater
diktaturer som själva vill slippa se någon närmare internationell granskning av
de egna förhållandena. Särskilt Kina kommer säkerligen att ?motsätta ?sig att de
nordkoreanska ledarna ställs till svars för sina kriminella gärningar mot det
egna folket.


5. Slutsatser:

Människor har ingen frihet alls, detta är omänskligt att hålla sådan diktatur.
Eftersom att Nordkorea är så pass isolerat från omvärlden så är människorna
helt isolerade, de vet ju inget annat. Vardagen fylls av propaganda från KWP.
Skolgången är visserligen fri, men med undervisning i den nordkoreanska
formen av kommunism, vilket medför att människorna inte hinner lyckas skaffa
sig någon annan uppfattning då de redan som barn får det inpräntat dagligen.
För mig personligen kan det vara svårt att förstå hur man kan ”gå på” allt det
här struntpratet, men efter lite tanke så förstår man, det går inte att tycka
någonting annat när hela samhället med familj, vänner, grannar och så vidare
tycker på ett visst sätt, för det finns inga andra sätt att tänka på. J?ag har kommit
fram till att vi som lever i ett demokratiskt land inte är medvetna om vår frihet
och våra rättigheter. Det borde kunna göras något åt den diktatur så människor
kan leva normalt. ?Jag kan verkligen inte se något positivt med Nordkoreas

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/asien-och-oceanien?c=Nordkore?a 2016-05-28 Nenad Simic intervju (studerat politisk statsvetenskap 3 år på universitet i Serbien) 2016-05-25 http://hallyu.se/2014/06/nordkoreas-brott-mot-manskliga-rattigheter-del1/?2016-06-03 http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/nordkorea-fns-sakerhetsrad-maste-agera-mot-brott-mot-manskligheten-1784/? 2016-06-03 http://www.d-intl.com/2016/02/25/fn-vill-dra-nordkorea-infor-internationella-brottmalsdomstolen/ 2016-06-03

Kommentera arbetet: Uppsats om Nordkorea( Strid mot mänskliga rättigheter)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Irena Nena [2016-11-10]   Uppsats om Nordkorea( Strid mot mänskliga rättigheter)
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=59929 [2018-06-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook