Faktatext om Tsunamis/Filmen The Impossible

569 visningar
uppladdat: 2016-11-09
Albin Johansson

Albin Johansson 16 år

Från
Eskilstuna, Sweden
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

The Impossible

(Tsunami)

 

Ordet tsunami betyder ”hamn våg” på japanska. Ordet tsunami består utav orden ”tsu” och ”nami” där ”tsu” betyder hamn och ”nami” betyder våg. Man slog ihop dessa två ord för att ha ett namn som beskrev naturkatastrofen. Innan kallade man tsunamis för bland annat tidvattenvåg. Att kalla en tsunami för tidvattenvåg är helt fel då en tsunami inte är framkallad av tidvattnet.

Tsunamis uppstår när någonting får en stor mängd vatten att flytta sig ifrån sin s.k. jämviktsposition. Detta sker antingen nerifrån eller uppifrån.

När en jordbävning startar på havsbotten kan det innebära att havsbotten plötsligt sjunker eller höjs längs en förkastning. När det sker en sådan förskjutning skapar det en rörelse av stora vattenmassor som sedan bildar en tsunami.

Där det är väldigt djupt är tsunamin väldigt lång och låg, cirka en meter hög. Det är på grund av det som det är väldigt svårt för människor som befinner sig ute till havs att märka om en tsunami är på väg mot land. När tsunamin rör sig på djupt vatten förflyttar den sig i ungefär 600km/h. När den väl närmar sig en kust och når grunt vatten bromsas tsunamin upp kraftigt och vattenmassan reser sig till en gigantisk våg som kan bli hela 30 meter hög. Vågen för med sig så mycket energi och kraft att den förstör allt i sin väg.

En tsunami kan förutom av jordbävningar uppkomma av explosioner, meteorer eller jordskred. Vid orsaker som har skett ovan ytan blir tsunamin inte lika stor och kraftig som vid t.ex. en jordbävning nere på botten/under ytan.

Alltså kan en tsunami komma på de allra flesta platser som gränsar till ett stort hav men just den sorts tsunami som var i filmen uppstår bara nära plattgränser.

 

Att just platsen i filmen drabbades så hårt berodde på att innan den kom visste knappt allmänheten om vad en tsunami var och hur den uppkom.

Det fanns även många turistbyar nära havet vilket gjorde att hela turistområden bara sköljdes med. Samt att det inte fanns några höga platser att ta sig till nära, det fanns inga varningssystem som varnade om tsunamin, det fanns knappt några byggnader som stod emot vågen och sjukvården hade många brister.

Några konsekvenser av tsunamin som tydligt syntes i filmen var att sjukvården lätt slogs ut av en katastrof då sjukhusen inte låg vid de områdena med störst risk för katastrofer blev det svårt att ta patienter till sjukhusen för bättre vård än den som kunde ges på plats. En annan konsekvens var att nästan all kontakt med omvärden slogs ut, det var bara mobiltelefoner som fungerade och det var inte många hade sådana till hands.

 

Dessa konsekvenser kan man förminska genom att ha akutvård närmare de utsatta platserna, då på högt belägna platser. Även kommunikation skulle finnas för alla, på tillexempel en kulle skulle det finnas ett kontaktcenter där alla som kom dit kunde ringa hem och berätta att de överlevt. Båda exemplen ovan är en fråga om pengar och hur miljön ser ut, om det finns möjlighet att bygga sjukhus och kontaktcenter nära de mest utsatta platserna. Det skulle också varit bra med någon form av varningssystem om att det varit en jordbävning och att det fanns en risk för tsunamis så att folk skulle hinna sätta sig i säkerhet om man bodde nära vattnet eller väldigt lågt. Men det är också en fråga om pengar då sådana varningssystem kostar väldigt mycket pengar....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

The Impossible

Kommentera arbetet: Faktatext om Tsunamis/Filmen The Impossible

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Albin Johansson [2016-11-09]   Faktatext om Tsunamis/Filmen The Impossible
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=59925 [2018-06-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook