Arkimedes Princip

1544 visningar
uppladdat: 2016-11-09
Xasan Maxamed

Xasan Maxamed 20 år

Från
Malmö, Sweden
Utbildning
High School : Österänggymnasiet, College : Munkhätteskolan
Jobb
EA SPORTS FIFA
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Hasan Abdulkadir, Te22B
Fysik1, Mladenka Corluka
Datum för genomförd
laboration: 2016-09-16
Datum för inlämnad rapport:
2016-09-30


Hasan AbdulkadirSammanfattning

Målet med labben är att bekräfta Arkimedes princip. Kraften för ett föremål
som sänks ner i en vätska är lika stor som undanträngda vätskans tyngd.
Materialen är en träkloss, glaslåda med vatten och en linjal. Vi tog reda på
vattnets undanträngda volym genom att sänka ner klossen i vattnet. Vattnets
densitet hade vi redan och sen så beräknade vi massan med hjälp av
tyngdkraften och lyftkraften. Sist men inte minst så beräknade vi klossens
densitet med hjälp av massan och hela klossens volym. Felkällan var att vi
glömde att lägga träklossen i glaslådan med vatten
Resultat del: 1
F
0
=Fg
?Vg=mg
?V=m=1000
*
3,3614*10
-4
=0,33614˜0,34kg
del:2 träklossens höjd=0,05m träklossens längd=0,098m träklossens
bredd=0,098
Hela träklossens volym=0,05
*
0,098
*
0,098=4,802
*
10
-4
m
3

Träklossens densitet=träklossens massa dividerat med träklossens
volym=?=m/v=0,34/4,802
*
10
-4
m
3
=708,38˜708kg/m
3
=0.708g/m
3
. Slutsatsen är
att Arkimedes princip bekräftats


Syfte

Syftet med labben är att beräkna massan och densiteten för ett rätblock med
hjälp av en linjal och en glaslåda fylld med vatten för att kunna bevisa, härleda
och bekräfta Arkimedes princip. Formeln för Arkimedes princip: F
o
= ?Vg. Detta
gör vi för att öka förståelsen av Arkimedes principTeori

Om man sänker ner ett föremål i en vätska måste det finnas en lika stor kraft
som tyngden av vätskemängden som trängs undan av föremålet vilket påverkar
vätskan. Formeln för Arkimedes princip är F
o
=?Vg d.v.s. lyftkraften= vätskans
densitet
*
undanträngda vätskans volym
*
tyngdaccelerationen.

Material

?
Träkloss i form av ett rätblock

?
Glaslåda med vatten

?
Linjal

Utförande/Metod

Först så stoppade vi ner träklossen i glaslådan med vatten så att vi skulle
kunna ta reda på vattnets undanträngda volym när klossen var nedsänkt,
vattnets densitet finns i formelboken. Sedan så var det lätt att ta reda på
massan med hjälp av tyngdkraften och lyftkraften eftersom att vi redan
kunde formeln för tyngdkraften vilket är Fg=mg d.v.s.
massan
*
tyngdaccelerationen. Tyngdaccelerationen behövde vi inte
eftersom vi kunde stryka tyngdaccelerationen i vänster och höger
Led(: 1: Fo=Fg 2: ?Vg=mg 3: ?V=m). På slutet tog vi reda på träklossens
densitet med hjälp av massan och träklossens volym utan vatten.
Formeln för densiteten är ?=m/V


Resultat

Del1: träklossens höjd nedsänkt i vatten=3,5cm=0,035m träklossens
längd=9,8cm=0,098m träklossens bredd= 9,8cm=0,098m. vattnets
undanträngda volym(träklossens volym i
vatten)=0,035
*
0,098
*
0,098=3,3614
*
10
-4
m
3
. Vattnets densitet=998kg/m
3

˜1000kg/m
3
. Krafterna som påverkar träklossen är tyngdkraften och
lyftkraften och dessa är lika stora


F
0
=Fg
?Vg=mg
?V=m=1000
*
3,3614*10
-4
=0,33614˜0;34kg
Del2: träklossens höjd=0,05m träklossens längd=0,098m träklossens
bredd=0,098m
Hela träklossens volym=0,05
*
0,098
*
0,098=4,802
*
10
-4
m
3

Träklossens densitet=träklossens massa dividerat med träklossens
volym=?=m/v=0,34/4,802
*
10
-4
m
3
=708,38˜708kg/m
3
=0.708g/m
3

Felkällor

I stor sett så gjorde vi inget fel men det finns ändå fotfarande en felkälla och
denna felkälla är att vi i det första försöket glömde att stoppa ner träklossen
i glaslådan med vatten


Slutsats och Diskussioner

Slutsatsen är att vi bekräftade Arkimedes princip genom att använda oss av
den när vi beräknade densiteten och massan för träklossen och om man
jämför densiteten för trä och träklossens densitet kan man komma fram till
att resultatet blev genomfört på ett bra sätt och att det är lätt att bestämma
massan och densiteten för ett föremål med hjälp av Arkimedes princip. För
att få så bra resultat så möjligt så fick sänka ner träklossen flera gånger i
vattnet så att den undanträngda volymen blev mer korrekt. För trä(furu) är
.052g/m
3
medan träklossens densitet är 0.708g/m
3
. Densiteten för
träklossen och furuträ är rätt så nära varandra vilket kan förklara varför

resultatet blev så lyckat trots att vi inte visste vilken sorts trä träklossen var
av. Eftersom labben lyckades så stämmer labbens syfte med resultatet d.v.s.
att bekräfta Arkimedes princip. En stor faktor som gjorde att syftet och
resultatet stämde överens var att man kunde följa formlerna till uppgiften
vilket ledde till att beräkningarna var fullständiga. Resultatet kan även
jämföras med teorin. Teorin handlar om Arkimedes princip, i teorin så ska
man kunna ta reda på lyftkraften om man vet att det finns en lika stor kraft
som tyngden av vätskemängden som trän...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Ergo Fysik 1

Kommentera arbetet: Arkimedes Princip

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Xasan Maxamed [2016-11-09]   Arkimedes Princip
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=59921 [2018-10-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook