Hoten mot de små språken

1 röster
3892 visningar
uppladdat: 2016-10-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Många länder har ett dominerande majoritetsspråk. Vid sidan av det språket finns ofta andra språk som talas av språkliga minoriteter. Vissa av dessa språk riskerar att försvinna. Vilka är de största hoten mot ett språk i minoritet?

                                          

Språk, ja det finns många olika språk här i världen, runt 6000 stycken olika språk faktiskt, att några av dessa riskerar att försvinna, ja det finns nog en stor chans till det. Men Varför finns det en stor chans till det? Vad är det som gör att ett språk dör ut? I Sverige finns det många olika språk som talas, finska, norska, albanska med flera. Albanska är ett minoritetsspråk i Sverige som man hör dagligen någon prata, på skolan, jobbet, tandläkaren, ja det finns många som pratar flytande Albanska i Sverige även en stor del av dem som är uppvuxna med rikssvenska kan säga ett par ord eller meningar. Finns det en chans att albanska skulle försvinna då? Varför isåfall? Om albanska med tiden skulle försvinna så kan det vara om segreringen till exempel försvinner, om de stora områden i Sverige med stora radhus med utländsk folk spricker upp så att befolkningen blir mer blandad. Som Kenneth Hyltenstam litteraturstudent i Lund skrev i Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv

- Förutsättningar för språkbevarande kan emellertid föreligga även om den dominerande gruppen lever i kontakt med en mäktigare granne, nämligen om dennes politk gentemot politiken styrs av en segregativ ideologi

Alltså kan de gynna till exempel albanska att samhället är segregativt för att då pratas de språket med varandra och de finns ingen annan majoritet som pratar något annat språk, nu har Sverige inte en segregativ ideolgi men det finns områden som är segrerade på grund av bostadsbrist och försvinner segerationen så skulle det kunna vara ett hot mot minoritetsspråk.

 

För att minoritetsspråk skulle försvinna skulle en av anledningarna kunna vara för att människor söker olika jobb där det krävs att den som egentligen pratar minoritetsspråk måste prata ett majoritetsspråk förutsatt att denna kan det. På jobbet får man kollegor som man kanske hänger med vilket gör att man fortsätter prata majoritetsspråken med och då blir man van att prata så eftersom människan vänjer sig. När man kommer hem från jobbet så fortsätter man prata majoritetsspråket med familj och vänner och så småningom blir detta en kedjereaktion. Alltså skulle ett av de stora hoten kunna vara jobb som kräver att du pratar majoritetsspråket i ett land, vilket många jobb gör för att kollegor eller kunder ska kunna förstå.

Minoritetsspråken räddas ofta av traditioner, men behöver inte kunna ett språk i ett land men man lär sig det ändå för att det är tradition, men traditioner bryts också på grund av att människor dör, gamla människor som stått vid dessa traditioner men som ny generationer inte värdesätter lika mycket. Modersmåltalare kan också välja att inte lära ut sitt språk för att de känner att det inte behövs, precis som det står i Samiskt språkcentrum, De samiska språken i Sverige 2013, 2014

- Samiskt språkcentrum har erfarit att det är vanligt att modersmålstalare i vissa situationer väljer svenska  framför samiska fast det ”borde” gå bra att använda samiska.

Vissa samer väljer alltså att lära ut svenska för att det blir lättare för barnen i framtiden.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hoten mot de små språken

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Henrik Nguyen 2017-09-19

    Ett arbete utan källor? Bra jobbat.

  • Sogand Mirzaie 2017-12-05

    👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

Källhänvisning

Inactive member [2016-10-06]   Hoten mot de små språken
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=59889 [2018-10-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook