Frivillig svenska i Finland

1 röster
4159 visningar
uppladdat: 2016-06-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Finland har genom tiderna varit ett tvåspråkigt land, i de finska skolorna så har man alltid lärt ut
svenska som en obligatorisk språkstudie till eleverna. Men nu så har fientligheten riktad mot
svenskan i Finland gjort så att det svenska språket och den svenska historien nästintill har slutat att
läras ut i de finska skolorna.
Historiskt sett så har Finland tillhört Sverige i 600 år. Enligt
Cecilia Christner Riad
i artikeln
Svenskan tynar I Finland( Forskning Framsteg 2009:2) . Författarane berättar om att hur den
gemensamma historien skapades och hur Finland blev ett självständigt land. Hon konstaterar att
sedan flera hundra år tillbaka har man talat svenska i Finland vilket finländare är skeptiska till det
svenska språket än någonsin. Sedan år 1919 Finland har två nationalspråk, svenska och finska och
fortfarande är svenska språket ett obligatorisk ämne för finska elerver. Författaren betonar att idag
talar 92 % av befolkningen finska som modersmål, medan svenska talas av ca 5 % av
befolkningen. Författaren menar att den så kallade skolsvenskan inte längre används i vardagen, då
varför skall finska barn i finskspråkiga orter tvingas lära sig det svenska språket?

I Finland så finns det ett svenskfientligt folkparti som heter Sannfinländarna, och de vill ta bort
svenskan som ett officiellt språk även göra det svenska språkets som obligatoriskt ämnet I skolan
till ett valfritt ämne istället
enligt Rolf Karlman
I artikeln Hårda ord om svenskans framtid I
Finland(Norrbottens-Kuriren 30.4.2011). Författaren påstår att i finska tätorter är det flera elever
som tycker att det svenska språket är onödigt då de inte använder svenska språket utanför skolan.
Han betonar att svenskan är ett ekonomiskt och politiskt språk som underlättar kommunikationen
med Finlands grannländer och han hänvisar till Stefan Ingves citat I Camilla Berggrens bok
“Hemifrån hem” där Ingves säger att “All handel och kommunikation riktades mot havet och
västerut”. Karlman konstaterar att Sannfinländarnas beslut får stora konsekvenser vilket leder till
försämring I arbetsmarknaden för de som kan bara svenska och många kommer att imigrera till
Åland och Sverige. Då blir det ett förlust av arbetskraft. Många tycker och har förslagit att det
svenskfinska språket ska ha lika stor och stark ställning som svenska Minoritetssårpk I Finland.
Men förslaget har väckt stora debatter och diskutioner ty den svenskspråkiga befolkningen påstår
att den gemmensamma historien som två länder har kommer att försvinas och deras status I
samhället kommer bli nedvarderad I längden.

Hos manga finländare leder tvånget till avsmak mot allt svenskt enligt
Mats Lindqvist
I artikeln
Svesnkan rött Skynke I Finland ( Parnass 2013:3). Lindqvist konstaterar att den egentliga orsaken
till hatet mot det svenska språket ligger i tvånget. Hatet är inte ett resultat av partiet
Sannfinländarna, det är ett resultat utifrån lagstiftningen. Han tycker att behålla obligatoriet i
svenskundervisningen skulle inte förbättra den dåliga situationen mot finlandssvenskar eller
svenska språket, utan endast förvärra den. Författaren anser att I dagens finland är inställningen
till det svenska språket en fråga som delar landet I två delar och I vissa fall får även offentliga
finlandssvenskar mot ta dödshot från personer I Finland som tycker att de inte hör hemma I landet
och borde flytta hem till Sverige. De är avundsjuka eftersom tror att svenskar är stenrika och

använder sig I uttrycket “ Svenska folket,bättre folk”. Lindqvist tycker att faktumet är att de
personer I finland inte är svenskar utan lika finsk som alla andra finländare medborgare och enda
skillnaden är just att de talar finlandssvenska och inte bara finska.


Sammanfattningsvis Svenskan har alltid haft ett väldigt stort inflytande i Finland, den är so stark
eftersom Finland hade varit en del av Sverige i runt 600 år enligt
Cecilia Christner Riad
. År
1919 blev svenskan tillsammans med finskan ett av landets två nationalspråk och så ser det även
ut idag. Frågan om den obligatoriska svenskan i finskspråkiga skolor har debatterats mycket enligt

Rolf Karlman
och vissa vill att avskaffa obligatoriet och andra önskar att behålla det enligt
Matts
Lindqvist
. Alla dessa författare har påpekat konsekvenser av ett eventuellt avskaffande av den
obligatoriet I finska skolor I sina artiklar . Enligt de beslutet är inte enkelt eftersom
frivilliggörandet kommer att få konsekvenser bland annat leder till stora konflykter mellan
befolkningen, påverkar elevernas framtid I yrkeslivet, påverkar arbetsmarknaden och tillgång på
skicklig personal på olika områden eftesom många kommer att imigrera till Sverige och
Åland..Många svenskar är rädda för att Finland helt och hållet kommer att glömma den

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Frivillig svenska i Finland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2016-06-26]   Frivillig svenska i Finland
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=59854 [2018-10-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook