Vattenkraftverk

1 röster
1381 visningar
uppladdat: 2016-05-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbeteVattenkraftverk

I Sverige används fyra olika sorters kraftverk som producerar el: Vattenkraft, Vindkraft, Kärnkraft och Kraftvärmeverk. Men jag ska skriva lite om bara vattenkraft vindkraft och kärnkraft. 

Vindkraftverk: den är en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet. Vindkraftverk består av ett stationärt torn och fundament, samt en rotor som omvandlar vindens energi till mekaniskt arbete och elektricitet. Vindkraft består av 7 % av Sveriges elproduktion.

Fördelar: vindkraft är ett vind som finns överallt och man utnyttjar den för elproduktionen som den inte leder till någon ökning av växthuseffekten, nedsmutsning eller någon annan negativ miljöpåverkan.

Nackdelar: kostnaden för vindkraft är mycket hög i jämförelse med konkurrerande kraftslag. Vindkraftsparker kräver även mycket stora ytor på grund av vindens låga effekttäthet. Vindkraftverken bullrar och syns, de som inte tycker om snurrande och något bullriga propellrar i skyn upplever vindkraftaggregaten som miljöstörande.

Kärnkraftverk: den bidrar till ca 40 % av Sveriges elproduktion och det finns 10st reaktorer. I Sverige är en anläggning för framställning av elektricitet med hjälp av kärnkraft, det vill säga fission av tunga atomkärnor, vid fissionen frigörs energi i kärnbränslet som värmer upp ett kylmedium (oftast vatten), så att ångan bildas antingen direkt som i en kokvattenreaktor eller vi en ånggenerator som i en tryckvattenreaktor. Ångan används för att driva en turbin, kopplad till en generator som producerar elektricitet.

Fördelarna: är att den är effektiv, har låga kostnader, bidrar inte till växthuseffekten och har hög säkerhet.

 

Nackdelarna: är att det kräver omfattande säkerhetshantering eftersom kärnkraftsolyckor kan förorsaka stora skador under en lång tid och kärnavfallet måste försvaras på ett säkert sätt i minst 100 000 år.

 Vattenkraftverk är den ledande faktorn inom elproduktion i Sverige med hela 43-44%. Med vattenkraftverk kan vi producera el när den behövs. Vattenkraftverk är energi som utvinns ur strömmande vatten. Det man vanligen avser med vattenkraft är utvinning av läsenergin som vattnet fått i sitt naturliga kretslopp. Energin omvandlas i en vattenturbin till mekanisk energi som driver generatorer som alstrar elektisk energi.

 

Fördelarna: är att det inte ger några dåliga restprodukter som t.ex. kärnkraft och andra fossila kraftverk skapar. En annan fördel med vattenkraft är att det inte slutar att producera el oavsett vilken årstid det är eller vad det är för sorts väder, självklart kan det frysa och leda till mindre produktion men produktionen slutar aldrig.

Nackdelarna: med vattenkraft kan fungera som ett sorts vandringshinder ör vissa fiskarter som lever i floder och strömmar. Den ökande vattennivån som blir till när man bygger upp en fördämning kan leda till negativa bieffekter för de ekosystem som finns vid en fördämning.

Vattenkraftverk fungerar på att solens värme får vatten att avdunsta och bilda moln och som ger regn och snö. Nederbörden som faller ner samlas i vattenmagasinet. Då utnyttjar vattenkraftverket vattnets lägesenergi mellan två niv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

wikipedia

Kommentera arbetet: Vattenkraftverk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2016-05-09]   Vattenkraftverk
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=59820 [2018-10-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook