Strategic Analysis in 3D A tentative approach to frame a lifelike picture of strategic analysis

808 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
During years of studies at different universities a vast number of models on strategic development have been taught. Depending on which university, department and teacher one has there will be different models taught and different kinds of criticism passed upon the models. This results in confusion for students in the end not knowing which model is appropriate for which given situation. The same issue is anticipated to be experienced by people working in different companies challenged with the difficult work of analyzing the company and its market to create the perfect strategy that the whole company will be imbued with and lead it towards success. Though surprisingly little has been written in the field of strategic analysis model classification and thus the ultimate way to combine the different models that exist for the best possible result, this study is an attempt to change that. An analysis model to classify the different strategic analysis models will hopefully bring the analyst a step closer into being able to choose the models for the analysis with a better precision and with a better argument to why. To test the models accuracy there is an example of a medium-sized construction company active in the Gothenburg region analyzed with four differently classified models. They should be seen for what they are and that is an attempt to shed some light in the complex world of finding the right tools for analyzing a company and its environment in the best possible way to obtain the most accurate and an all-embracing picture. The main conclusion of this thesis is that a perfect combination of strategic analysis models not only can be identified by covering the three dimensions, but a palette of models with different characteristics needs to be found. In this study there are three different strategic analysis model classification categories (dimensions) in focus and four strategic analysis models chosen to be classified by the dimensions and tested within the company mentioned above. The three classification categories used in this study are; Internal versus External, Act...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Strategic Analysis in 3D A tentative approach to frame a lifelike picture of strategic analysis

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Strategic Analysis in 3D A tentative approach to frame a lifelike picture of strategic analysis
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=51593 [2018-06-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook