Syfte: Uppsatsens syfte är att diskutera kapitaltäckningsreglernas betydelse för kreditgivning. Detta uppnås genom följande delsyften: 1) Redogöra för de nuvarande och kommande reglerna i samband med Baselkonventionens förslag och dettas genomförande i Sverige. 2) Beskriva och analysera kapitaltäckningsreglernas betydelse i de fyra största svenska bankerna före och efter den kommande förändringen. 3) Diskutera kravens betydelse för bankernas och kreditmarknadens stabilitet. Metod: Vi har använt oss av en induktiv metod och gjort en kvalitativ undersökning. I uppsatsen har vi valt att utgå från de fyra storbankernas perspektiv. Empirin har vi hämtat från intervjuer med de bäst insatta personerna från respektive bank samt finansinspektionen. Slutsats: Vi har kommit fram till följande slutsatser: â?¢ Fokuseringen på operativ risk kommer att förbättra bankernas riskhantering. â?¢ Bankerna är väl förberedda för implementeringen av de kommande reglerna, däremot ser vi en risk att finansinspektionen saknar tillräckligt med personal och insikt i bankernas modeller. â?¢ Bankerna kommer att gynnas av de nya reglerna genom antingen: 1. Högre utdelning till aktieägarna 2. Möjlighet till ökad utlåning 3. Möjlighet till ökat risktagande â?¢ Bankerna kommer att kunna dra fördel av de kommande reglerna genom att sänka sina kapitalbaser med 1,7 â?? 3,7 miljarder SEK eller genom att höja sina riskvägda belopp med 17 â?? 35 miljarder SEK. â?¢ De nya reglerna kommer att förstärka konjunktursvängningarna samt gynna starka grupper och drabba svaga grupper.

1083 visningar
uppladdat: 2002-12-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Uppsatsens syfte är att diskutera kapitaltäckningsreglernas betydelse för kreditgivning. Detta uppnås genom följande delsyften: 1) Redogöra för de nuvarande och kommande reglerna i samband med Baselkonventionens förslag och dettas genomförande i Sverige. 2) Beskriva och analysera kapitaltäckningsreglernas betydelse i de fyra största svenska bankerna före och efter den kommande förändringen. 3) Diskutera kravens betydelse för bankernas och kreditmarknadens stabilitet. Metod: Vi har använt oss av en induktiv metod och gjort en kvalitativ undersökning. I uppsatsen har vi valt att utgå från de fyra storbankernas perspektiv. Empirin har vi hämtat från intervjuer med de bäst insatta personerna från respektive bank samt finansinspektionen. Slutsats: Vi har kommit fram till följande slutsatser: ?¢ Fokuseringen på operativ risk kommer att förbättra bankernas riskhantering. ?¢ Bankerna är väl förberedda för implementeringen av de kommande reglerna, däremot ser vi en risk att finansinspektionen saknar tillräckligt med personal och insikt i bankernas modeller. ?¢ Bankerna kommer att gynnas av de nya reglerna genom antingen: 1. Högre utdelning till aktieägarna 2. Möjlighet till ökad utlåning 3. Möjlighet till ökat risktagande ?¢ Bankerna kommer att kunna dra fördel av de kommande reglerna genom att sänka sina kapitalbaser med 1,7 ?? 3,7 miljarder SEK eller genom att höja sina risk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Syfte: Uppsatsens syfte är att diskutera kapitaltäckningsreglernas betydelse för kreditgivning. Detta uppnås genom följande delsyften: 1) Redogöra för de nuvarande och kommande reglerna i samband med Baselkonventionens förslag och dettas genomförande i Sverige. 2) Beskriva och analysera kapitaltäckningsreglernas betydelse i de fyra största svenska bankerna före och efter den kommande förändringen. 3) Diskutera kravens betydelse för bankernas och kreditmarknadens stabilitet. Metod: Vi har använt oss av en induktiv metod och gjort en kvalitativ undersökning. I uppsatsen har vi valt att utgå från de fyra storbankernas perspektiv. Empirin har vi hämtat från intervjuer med de bäst insatta personerna från respektive bank samt finansinspektionen. Slutsats: Vi har kommit fram till följande slutsatser: â?¢ Fokuseringen på operativ risk kommer att förbättra bankernas riskhantering. â?¢ Bankerna är väl förberedda för implementeringen av de kommande reglerna, däremot ser vi en risk att finansinspektionen saknar tillräckligt med personal och insikt i bankernas modeller. â?¢ Bankerna kommer att gynnas av de nya reglerna genom antingen: 1. Högre utdelning till aktieägarna 2. Möjlighet till ökad utlåning 3. Möjlighet till ökat risktagande â?¢ Bankerna kommer att kunna dra fördel av de kommande reglerna genom att sänka sina kapitalbaser med 1,7 â?? 3,7 miljarder SEK eller genom att höja sina riskvägda belopp med 17 â?? 35 miljarder SEK. â?¢ De nya reglerna kommer att förstärka konjunktursvängningarna samt gynna starka grupper och drabba svaga grupper.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-10]   Syfte: Uppsatsens syfte är att diskutera kapitaltäckningsreglernas betydelse för kreditgivning. Detta uppnås genom följande delsyften: 1) Redogöra för de nuvarande och kommande reglerna i samband med Baselkonventionens förslag och dettas genomförande i Sverige. 2) Beskriva och analysera kapitaltäckningsreglernas betydelse i de fyra största svenska bankerna före och efter den kommande förändringen. 3) Diskutera kravens betydelse för bankernas och kreditmarknadens stabilitet. Metod: Vi har använt oss av en induktiv metod och gjort en kvalitativ undersökning. I uppsatsen har vi valt att utgå från de fyra storbankernas perspektiv. Empirin har vi hämtat från intervjuer med de bäst insatta personerna från respektive bank samt finansinspektionen. Slutsats: Vi har kommit fram till följande slutsatser: â?¢ Fokuseringen på operativ risk kommer att förbättra bankernas riskhantering. â?¢ Bankerna är väl förberedda för implementeringen av de kommande reglerna, däremot ser vi en risk att finansinspektionen saknar tillräckligt med personal och insikt i bankernas modeller. â?¢ Bankerna kommer att gynnas av de nya reglerna genom antingen: 1. Högre utdelning till aktieägarna 2. Möjlighet till ökad utlåning 3. Möjlighet till ökat risktagande â?¢ Bankerna kommer att kunna dra fördel av de kommande reglerna genom att sänka sina kapitalbaser med 1,7 â?? 3,7 miljarder SEK eller genom att höja sina riskvägda belopp med 17 â?? 35 miljarder SEK. â?¢ De nya reglerna kommer att förstärka konjunktursvängningarna samt gynna starka grupper och drabba svaga grupper.
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=48528 [2018-04-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook