Faktorer som påverkar konsumenternas inköpsbeteende : en studie - Remarkable

1322 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Examensarbetet tar upp frågor som handlar om konsumentens inköpsbeteende på konsumentmarknader och vad som påverkar hennes beslut. Syftet är att undersöka hur stor betydelse de faktorer som nämns i teorin faktiskt har på konsuments inköpsbeteende. Med hjälp av dessa visar det sig även vad konsumenten värdesätter hos produkter, varumärken samt företagen. Metoden som användes till det är olika typer av sekundär- samt primärdata. För att sammanställa teorin användes sekundärdata medan för empirin användes mest primärdata. Sekundärdata användes i form av böcker och Internet medan primärdata samlades in med hjälp av surveyundersökning och telefonintervju. Data från surveyundersökningen samanställdes i ett dataprogram och redovisas i empirin med hjälp av tabeller och diagram.Människan påverkas av många faktorer gällande sin inköpsprocess, både direkt och indirekt. Konsumenten påverkas av kulturella, social, personliga och psykologiska faktorer. Även undersökningsresultatet visar att konsumenten inköpsbeteende påverkas av flera faktorer. Konsumentens uppväxt, situationen den befinner sig i och vem personen är påverkar dennes grad av påverkan.Undersökningsresultatet visade att över lag så är de yngre mer påverkbara än äldre och att män och kvinnor efterfrågade samma saker med viss avvikelse. Det visade sig även att det är viktigt för konsumenter att företaget bryr sig om henne och lyssnar på hennes behov. De flesta av konsumenterna föredrar att ha säljare till hands när de ska välja produkter och behöver fråga om dem. Rekommendationer från bekanta och säljare är viktiga i konsumenternas val av produkter. Reklamen har dock inte lika stor påverkan som rekommendationer från människor konsumenten möter och kan föra en dialog med. Eftersom de flesta handlar impulsivt visade det sig att det finns ett stort utrymmer för påverkan av säljare och omgivning. Hursomhelst är det viktigt att säljarna är kunniga, bemötande och trevliga. Varumärket förknippas mycket med socialstatus samt anses vara väldigt vikti...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Faktorer som påverkar konsumenternas inköpsbeteende : en studie - Remarkable

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Faktorer som påverkar konsumenternas inköpsbeteende : en studie - Remarkable
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=44289 [2018-07-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook