Islam

2 röster
9672 visningar
uppladdat: 2005-03-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Koranen (läsning)

Koranen är den heligaste av alla muslimska skrifter. Den sägs vara en kopia av en himmelsk bok Urkoranen. Denna bok är för muslimerna guds egna ord nedsänd till Muhammed genom ängeln Gabriel. Muhammed som fick dessa uppenbarelser från gud förde dessa vidare till sina följeslagare. Alla uppenbarelser nedtecknades under profeten Muhammeds uppsyn. Eftersom Muhammed talade arabiska så skrevs även koranen på detta språk. Så idag så ses koranen inte helig på något annat språk än arabiska.

Koranen är uppdelad i 6200 verser och 114 avsnitt/kapitel. Avsnitten eller kapitlen kallas i koranen för suror. Det var Muhammed själv som bestämde ordningen på dem, han bestämde att den första av alla suror skulle vara den centrala bönen och den viktigaste suran av dem alla. Efter den första suran är resten ordnad efter storlek eller längd, så den längsta står fört och den minsta sist.

Koranen är avsedd för att göra oss människor påminda om gud, om livets mening och om vad som väntar efter vår bort gång. Den vill ge muslimer vägledning i livet och andlig näring.

Som Gud beskrivs i Koranen vill han inte besvära människorna utan visa vad som är ont och gott.
Han uppmanar till goda ting som ärlighet, värme och kärlek. Likaså förbjuder han sådant som stöld, förtryck och hat.

Gud framstår som den störste allhärskare och allvetare men som ändå är barmhärtig och förlåtande. Att gud har skapat jorden är det inget tvivel om och därför ska människan vara evigt tacksam. Gud är härskaren och människorna hans tjänare. Där står också att när domedagen är kommen ska alla döda uppstå och dömas av himmelens konung. Därifrån de goda till paradiset och de onda till helvetets brinnande eld.

Lagar finns det så klart också i Koranen men bara en liten del ca 200 av de 6200 verserna består av regler. Det visar ju att islam vill mer bilda en inre kontroll inom människan än att stifta lagar.

Det som koranen vill framföra är så mycket och så betydelsefullt i många muslimers liv men bland annat så förstår man att monoteismen är en otroligt viktig del. Varken den kristna treenighetsläran eller polyteismen godkänds enligt muslimsk tro som monoteistisk.


Koranen och bibeln samma bok?

Nej, samma bok är det inte men jag skulle vilja säga att det finns fler likheter än skillnader mellan de två. Båda säger att Gud är en god skapare av vår jord och att människan är medskaparen. Människan uppmanas också att behandla sitt liv och andras med vördnad. Gud beskrivs i båda skrifterna som stor och mäktig men ändå barmhertig och förlåtande. För att inte tala om alla berättelser om Noah, Abraham, Josef, Elias, Jonah, Job och Mose för att nämna några av alla profeter som nämns i båda texterna. Det finns även flera andra berättelser av typ övernaturliga krafter t.ex skapelsen av jorden och himlarna, skapelsen av människan, floden och utvandringen med flera.Jesus och han mor Maria nämns även de i båda böckerna.

Den största skillnaden bland de två måste vara deras sätt att se på gud. Islam ser på Gud som den störste men med minst mänskligt i sig av alla. Att han inte kan jämföras med något mänskligt och behöver mycket av människans uppoffring för att möta dem. Kristendomen ser på honom som den störste men med mest mänskligt i av alla. Att han tog mänsklig form via Jesus och som själv möter människorna utan människors strävan.

Har ett förvrängt förstoringsglas placerats över muslimska kvinnor?

Har vi skandinaver verkligen rätt att döma muslimska kvinnors tillstånd? Kan vi sätta oss in i hur dessa människor lever?

Svaret är nej, vi har inte rätten att uttala oss om vad som är rätt och fel när det gäller deras sätt att leva. Dessa människor lever efter bestämmelser som är över tusen år gamla, och har generation efter generation levt efter dessa utan större problem.

Vi däremot har med tiden hittat ett sätt för oss att leva men inte utan att tagit både det ena och det ända från kristendom och islam.

Om vi ska börja med kvinnans villkor redan som barn så ska inte kvinnan skäras om, detta gäller endast pojkar. Flickor får däremot inte bada tillsammans med pojkar. Kvinnor får samma utbildning som pojkar tills de fyller sju år, då skiljs de åt till hushåll och barn för flickor och ekonomi och handels för pojkarna.

En flicka kan giftas bort vid ung ålder men aldrig mot sin vilja.

Skilsmässa kan tas ut av mannen genom att han säger: ”jag vill skiljas med dig”, men där efter väntar en lång vänteperiod. Denna vänteperiod omfattar tre menstruationer för att försäkra sig om att kvinnan ej är gravid, är då kvinnan gravid fortsätter vänteperioden tills barnet är fött. Om kvinnan ammar efter förlossningen så fortsätter vänteperioden tills detta tar slut. Under hela vänteperioden betalar mannen mat, husrum och allt annat kvinnan behöver. Detta för att kvinnan ej ska bli lämnad utan ekonomi.

Om kvinnan nu vill skiljas måste hon gå till deras ”präst” och där ge ett giltigt själ till att skilja sig t.ex. att han misshandlar henne eller att han inte kan försörja henne ekonomiskt.

Låt säga att paret hunnit skaffa barn innan de skiljts så ska barnet/barnen bo och fostras av modern till och med sju års ålder om inte mamman anses vara oförmögen till detta. Efter sju års ålder ska fadern uppfostra barnen till vuxen ålder.


Hur ska då kvinnor behandlas enligt koranen?

Jo, enligt Koranen 4:7, 4:32 har kvinnan rätt till att arbeta och att ha egen inkomst, att själv äga, använda och ha glädje utav den utan mellanhand.

Koranen har också sedan mer än 1500 år sedan behandlat man och kvinna som jämlikar, det är längre än många andra religioner har kommit.

I Koranen 4:19 står följande:
” Den bäste bland er är den som är god mot sin hustru”.

Tillsist till det här med att muslimska kvinnor bär slöja.

Vi skandinaviska kvinnor/män har en förmåga att döma dessa muslimer efter deras sätt att klä sig. Uttryck som gammalmodig och förtryckande har används när kommentarer uttalats av oss västerlänningar. Vi ömkar och tycker synd om dessa kvinnor som behöver ”skyla” sin kropp.

Men sanningen att säga är att muslimska kvinnor känner likadant för oss, att vi måste blotta oss för andras kommentarer och för att inte tala om alla andras granskande blickar.

Enligt muslimerna själva finns det inget som dessa kvinnor hindras från att göra pga. sin klädsel. Kanske ett få tal saker som vi västerlänningar gör men inget som är betydande för dem.

Jag kan förstå ett muslimskt tänkande vad gäller slöja, varför den behövs.

Det sägs att en kvinna inte ska behöva klä sig på ett speciellt sätt för att slippa bli utsatt för sexuella övergrepp. Trots detta så är den första frågan som ställs till ett våldtäkts offer: ”Vad hade du på dig?”. Då måste även vi skandinaver erkänna detta som ett faktum.

Bara för att världen ser ut så här och att samhället inte ser bättre ut gör inte detta till ett ”OK” beteende. Jag skulle vilja säga att detta är ett bevis på att männen är så svaga att de inte kan stå i mot ”frestelse”. Och på tal om frestelse så kan man ju fråga sig hur, att våldföra sig på en annan människa så brutalt kan vara en frestelse.

Så slöja är kanske inte en sådan dum idé trots allt, visst det är ett sätt för oss kvinnor att gömma sig, men en tillfällig lösning tills…ja,tills när?

Mannen är inte och blir aldrig en diktator över kvinnan.

Både före och efter äktenskapets ingående är kvinnan och förblir alltid en självständig individ.

Alltså om kvinnan behandlas illa är det inte pga. att Koranen säger så utan hur samhället själv har valt att tolka den.
Ett exempel på det är att kvinnor inte får köra bil i Saudiarabien och det strå det inget om i Koranen.

Koranen har beskrivit och förklarat hur ett samhälle bör fungera, och mycket av detta hade inte vårt europeiska juridiska system snappat upp förens 1921 i t.ex. Sverige.


Ung muslim i Sverige

Vi har läst och hört påståenden ifrån medier att utlänningar är lågutbildade slöfockar, men vekligheten är så att i vårt samhälle är det nästan hopplöst för utomstående som utlänningar att slå sig fram och passa in. Ett av det största problemen för unga både muslimer och andra är att lära sig språket.

Tänk dig själv att du flyttar till en helt annan kultur med ett helt annat sätt att leva. Hur ska du som strängt troende och bunden till dina ”lagar” kunna snabbt skifta levnadssätt för att anpassa dig efter ett nytt system.

På något sätt tror jag att när man möter en kultur chock som en muslim gör i Sverige känns det viktigt att hålla på några av de traditioner som du är van vid, som får dig att känna dig som hemma.

Samtidigt så kan det kanske ibland vara lättare att ta seden dit man kommer, så kanske vissa av oss svenskar gör mer men vi är heller inga som är så starkt bundna till vår religion.

Jag tror att européer har lätt att döma dessa muslimer på grund av sin okunskap omkring detta område.

När man då kommer som invandrare till oss och blir dömda av befolkningen som outbildade och laglösa får man inte det bemötande som man kanske skulle ha behövt.

Ett bra bemötande kanske ger dem som invandrare en push i rätt riktning och en större vilja att gå ut och möta det nya samhället.

Unga muslimer är speciellt utsatta för en sorts psykisk diskriminering. Att från att vara en i mängden till att bli så speciell och uttittad blir en svårhanterlig press för så unga människor.

Kanske vi svenskar ska börja se dessa muslimer som en av oss istället för de där invandrarna.


Slöja, spelar det någon roll?

Slöja eller inte? Det är nog ett val som kanske främst unga muslimer ställs inför, och kanske också dem som flyttar ifrån familj och bosätter sig i Sverige.

Om familjen sen länge tillbaka har burit slöja och det finns en ung flicka i familjen bär nog denna flicka slöja också pga. att familjen tycker det är rätt och att flickan inte fått så många andra valmöjligheter.

Hur detta nu påverkar henne framtid är nog olika från fall till fall, men utav hennes familj ses hon nog som klok. Om hon däremot inte skulle bära slöja mot hennes familjs önskan skulle det troligen bli vilda diskussioner om både vett och fara.

Av samhället skulle nog flickan bemötas med andra ögon t.ex. med slöja är hon fortfarande en invandrare och kanske ses som en mer tillbakadragen person, meddans utan slöja är hon mer en av ”oss” och respekteras mer som e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-03

    Hej!helt otrolig text!! WOW!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-03-24]   Islam
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=3769 [2018-10-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook