"5 to 1 Service Success Model"

779 visningar
uppladdat: 2002-12-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Titel: 5 to 1 Service Success Model Författare: Cecilia Belfrage Ted Boman Handledare: Bertil Nilsson, Avdelningen för Produktionsekonomi, Lunds Tekniska Högskola Carl-Henric Nilsson, Institutionen för företagsekonomi, Lunds Universitet Kimmo Syrjäläinen, Arjo Hospital Equipment AB Problemställning: Det saknas idag ett lätt överskådligt verktyg för framtagning av eftermarknadsstrategi för företag med produkter på en eftermarknad. Om Service Management och service finns det mycket skrivet, och dessa teorier kan ofta kopplas till eftermarknad. Mer specifikt om eftermarknad är dock utbudet av intressant litteratur eller intressanta artiklar avsevärt mer begränsat. Teorisökningen gav oss en uppfattning om hur företag kan förhålla sig till service och eftermarknad, men teorin konkretiserar inte vilka aktiviteter företaget behöver analysera och fokusera på. Syfte: Syftet är att skapa ett verktyg för framtagning av eftermarknadsstrategi för företag med produkter på en eftermarknad. Metod: Arbetet tar sin utgångspunkt i det systemteoretiska synsättet, och en abduktiv forskningsansats har använts. En kvalitativ fältstudie har genomförts genom besök på Arjo Hospital Equipments marknadsbolag i England och i Schweiz samt genom intervjuer med huvudkontorets eftermarknadsansvarig Kimmo Syrjäläinen. Slutsatser: I de empiriska studierna fann vi ett teoretiskt gap avseende produktens roll på eftermarknaden. Produkt i kombination med treenigheten kund, anställd och ledning förklarar en tydligare holistisk eftermarknadsbild. Ur denna kvartett skapar vi ett strategiverktyg ?5 to 1 Service Success Model? för eftermarknad. Modellen använder kvartetten som grundstenar kring vilk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "5 to 1 Service Success Model"

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-10]   "5 to 1 Service Success Model"
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=34065 [2018-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook