Marknadsföringens betydelse för diskrepansen mellan företags profil och image : En fallstudie av Filippa K

1704 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Denna uppsats ämnar undersöka om ett företag som använder sig av sparsmakad marknadsföring ändå når ut med sitt budskap till sina kunder. Det företag vi valt att göra en fallstudie på är Filippa K, ett väletablerat klädföretag som inte använder reklam i någon större utsträckning, dels på grund av rädsla att varumärket ska överexponeras och förlora sitt grundläggande koncept och dels för att man från företagets sida anser sig ha tillräckligt god kännedom på den svenska marknaden. Främsta syftet med vår studie är att försöka ta reda på om kunder trots detta uppfattar Filippa K på samma sätt som företaget önskar. 30 stycken intervjuer med slumpvis utvalda kunder till Filippa K ligger till grund för vår studie, resultaten har vi sedan applicerat på fyra välkända teorier på området. Vi anser att vi kan dra slutsatsen att diskrepansen mellan profil och image är liten. Förvånansvärt många kunder förknippar Filippa K på precis samma sätt och med samma egenskaper. Dessa egenskaper är också de man från företagets sida främst vill bli förknippade med. Marknadsföring för att etablera kännedom för vad varumärket står för skulle enligt denna aspekt inte vara nödvändig att utöka. En anledning kan vara att Filippa K varit konsekventa när det gäller det grundläggande konceptet över tiden. Filippa K anser det viktigare att nå ut till redan existerande kunder än så många som möjligt då man bedömer att man redan har en tillräckligt stor kundkrets. Riktar man sig inte nämnvärt till att skaffa nya kunder blir lojalitetsaspekten viktig. Här visade vår undersökning att ingen av de tillfrågade egentligen kände någon lojalitet eller samhörighet med Filippa K. Marknadsföring till redan existerande kunder behöver inte främst bestå i reklam för att påminna kunder om att välja just Filippa K utan kan innefatta mer lojalitetsskapande åtgärder samt försöka ge mervärden i jämförelse mot liknande varumärken. Vikigt är då att veta vad kunderna efterfrågar, i vår undersökning fick vi bland annat svar som medlemsklubbar, modevisningar, specialerbjudanden till medlemmar, något som i dagsläget saknas. Då ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Marknadsföringens betydelse för diskrepansen mellan företags profil och image : En fallstudie av Filippa K

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Marknadsföringens betydelse för diskrepansen mellan företags profil och image : En fallstudie av Filippa K
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=29761 [2018-06-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook