Den självklara musikläran - En studie om lärares och elevers attityder till musikteoriundervisning

749 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
English Title: "The unquestionable tuition of music theory". During my years as a musician and a musical student, I have encountered many prejudices when it comes to views on music played by ear and the routines and discourses belonging to its creation and performance. I have experienced that there is a concealed hierarchical view on different styles of music, particularly amongst those educators and musicians who are highly educated in musicology. The Afro-American tradition, has historically been a part of the musical education at university level for much shorter a period than that of the classical tradition. In my opinion, the formulation of the music theory lessons is still strongly influenced by the classical tradition. You can easily observe this educational influence in elements of composing and the recommended methods of thinking harmonically. I have experienced that the characteristical Afro-American ways of thinking about music is somewhat neglected, as the tuition is often based on written exercises. Some researchers, who are mentioned in this essay, believe that this may be a matter of preferential treatment by the teachers. I went to interview two university students and two teachers, who both teach pitch and music theory. All the informats have years of experience from Swedish musical education. The purpose was to map the informants? attitudes about the possibilities of varying the lessons and what theoretical lessons in pitch and music theory should consist of. The most evident conclusion I have drawn, is that none of the informants can envision a profitable educational activity of ear training based on other methods than reading and writing musical notes. Under mina år som musiker och musikstudent har jag stött på många fördomar om gehörsbaserad musik och de rutiner och diskurser som omger såväl skapandet och utförandet av denna typ av musik. Jag har upplevt att det existerar en viss outtalad hierarki mellan olika musikstilar, särskilt bland pedagoger och musiker med hög musikutbildning. Historiskt sett har den afro-amerikanska traditionen varit en del av den högre svenska musikutbildningen betydligt kortare tid än vad den klassiska traditionen har varit. Enligt min uppfattning genomsyras fortfarande många teoretiska musikämnen av moment som hör hemma i den klassiska traditionen. Jag har upplevt att elever tenderar att skolas in i ett givet traditionellt system att tänka utifrån, när de komponerar eller gör harmoniska analyser. Jag har upplevt att det gehörstänkande som är utmärkande för utpräglade gehörsmusiker kommer i skymundan då mycket av undervisningen ofta utgår från skriftliga uppgifter. Endel av de forskare som jag omnämner i denna uppsats tycks mena att denna favorisering av klassisk musik är relativt vanlig och då ofta beror på lärarnas förutfattade meningar om musiken. Jag har valt att intervjua två musikteorilärare och två musikhögskolestundenter, samtliga med mångårig erfarenhet av den svenska musikutbildningen. Syftet var att undersöka vad informanterna i min studie hade för åsikter om vad som är väsentligt att arbeta med på musikt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den självklara musikläran - En studie om lärares och elevers attityder till musikteoriundervisning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Den självklara musikläran - En studie om lärares och elevers attityder till musikteoriundervisning
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=29540 [2018-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook