The impact of national culture on the diffusion process of innovation

907 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Abstract.The goal of this thesis was to study the impact of national culture on the diffusion process of innovation. The study was conducted on consumers in two countries of Sweden and Iran who have significant cultural differences based on Hofstede’s five cultural dimensions model. A questionnaire designed to evaluate the tendency to adopt new products and to imitate was completed by 200 people in each of two respective countries. These participants were well distributed across different genders and age groups. The responses obtained were analyzed to evaluate the impact of culture on adoption of innovation as well as on imitation. In addition, the role of gender on the adoption of new product as well as on imitation was investigated.The analysis of the data obtained in this study clearly indicates that national culture plays a significant role on the diffusion process of innovation. These results show that the tendency to adopt new products in the Swedish culture is higher than that in the Iranian culture. In other words one can conclude that the tendency to adopt new products in countries with low power distance, low uncertainty avoidance, individualistic, and short term orientation culture is higher than in countries with high power distance, high uncertainty avoidance, collective, and long term orientation culture.The results of this research also demonstrate that gender also plays an important role in the adoption of new products. These results indicate that the tendency to adopt new product by males in both Sweden and Iran is higher than the tendency to adopt new products by their female counter parts. In other words in both feminine and masculine cultures males have more tendencies to adopt new products than females.The analysis of the data obtained in this study indicates that national culture plays a significant role on the degree of imitation. These results show that the tendency to imitate in Iranian culture is higher than in the Swedish culture. In other words the tendency to imitate in countries with high power distance, high uncertainty avoidance, collective, and long term orientation culture is higher than the tendency to imitate in countries with low power distance, low uncertainty avoidance, individualistic, and short term orientation culture.In addition, the results of this research show that gender also plays an important role in the extent of imi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: The impact of national culture on the diffusion process of innovation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   The impact of national culture on the diffusion process of innovation
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=29015 [2018-04-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook