Kristendomens utveckling

14 röster
23111 visningar
uppladdat: 2004-03-01
Nina Persson

Nina Persson 31 år

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Martin Luther
Martin Luther var en tysk munk och professor. År 1517 spikade han upp ett plakat med 95 teser skrivna på latin på dörren till slottskyrkan i Wittenberg. Där hade han skrivit ned sina klagomål om avlatshandeln bland annat. Att sätta upp ett sådant plakat var ett vanligt sätt för de lärda att starta en diskussion i en viktig fråga. Påven höll på att bygga Peterskykan, något som krävde mycket pengar. Därför uppmanades folket att lämna gåvor i form av pengar till bygget. Dessa gåvor räknades som goda gärningar och för dem fick folket avlat, en lindrigare botgöring för sina synder. Försäljare gick runt och sålde avlatsbrev. De sa att man även kunde köpa sina döda släktingar fria från skärselden. Försäljarna hade många lömska knep och tjänade mycket pengar på avlatshandeln. Luther blev rasande. Synernas förlåtelse kunde människan bara få genom att man verkligen ångrade sig och ville bättra sig. Det var ju den katolska kyrkans lära!

Martin Luthers teser översattes till tyska och snart diskuterades Luthers lära i hela landet. Påven tyckte inte alls om vad Luther sysslade med. Inte bara avlatshandlarna utan påven och furstar i Tyskland tjänade på avlatshandeln. De gaddade ihop sig med ett antal präster och konstaterade att Luther hade ”satt sig upp mot den ’heliga faderns’ beslut”. Så gjorde bara kättare och påven bestämde sig för att göra något åt denne tyske munk. I december 1520 får Martin Luther en bulla från påven. Det är ett brev som säger att om Luther inte tar tillbaka allt han sagt ska han bannlysas. Luther kastar brevet i elden.

Året är 1521. Martin Luther blir kallad till en riksdag i Worms. Än en gång frågar de om han vill ta tillbaka allt han skrivit om kyrkan. Luther svarar att det skulle han endast göra om de kunde överbevisa honom med Bibeln. Det kunde de inte och Luther blir fredlös. Han har dock många vänner och Kurfursten Fredrik av Sachsen förde Luther i hemlighet till slottet Wartburg. Där översatte han på tio veckor nya testamentet från grekiska till tyska, för att folket själv skulle kunna läsa vad som stod i bibeln.

Luther återvände sedan till Wittenberg. Där predikade han och skrev artiklar som kritiserade den katolska kyrkan. Det han gjort berörde folk mer än han hade kunnat föreställa sig. Många lyssnade på honom och de som anslöt sig till honom kallades protestanter. Han sa att alla var Guds barn, påven var bara en vanlig människa och hade ingen rätt att plåga de fattiga eller avkräva dem på höga skatter. Detta skapade en bonderevolt. Bönderna uppmanades av bondeledare att räta på ryggarna och slåss mot de höga herrarna. Luther tyckte inte alls om förslaget utan ställde sig på ”herrarnas” sida. Han ansåg att ”uppror var ett brott mot den ordning som Gud hade skapat i världen”. Bönderna hade inte en chans och mer än 100 000 bönder dödades. Senare vid en riksdag med protestantiska furstar beslutades det att det var härskarna i de olika tyska områdena som skulle bestämma religionen för de enskilda människorna. Luther tyckte inte att det skulle vara så men det var furstarna som bestämde.

Kort sammanfattning av Luthers lära:
Ø Man kan bara bli frälst genom sin egen tro. Inte genom goda handlingar eller upphöjda ställningar i samhället.
Ø Man ska leva efter Bibeln. Inget som inte står i Bibeln har med tron att göra.
Ø Prästerna ska predika på folkets språk och inte latin.
Ø Luthers lära har endast två sakrament; dopet och nattvarden.
Ø Det ska inte finnas bilder av Maria eller helgon i kyrkorummet.2. Varför segrade kristendomen i Romarriket och blev en världsreligion?
I Romarriket fanns först många religioner. Varför blev kristendomen den största? Det finns många skäl.

Ø En sak som jag tror spelade en stor roll är att kristendomens budskap spred sig eftersom Jesus sagt ”Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar”. Därmed blev väldigt många bekant med vad religionen innebar.
Ø Alla fick bli kristna. Både slavar och rika behandlades lika när de var i kyrkan.
Ø De som trodde på Jesus skulle få evigt liv. Någon gång skulle han komma tillbaka och hämta dem till hans himmelska rike.
Ø Andra religioner hade ett stort antal gudar. Kristendomen hade bara en. Det var skönt för folket.
Ø Jesus hade levat, man visste till och med när, något sådant hade inte någon annan religion.
Ø Kristendomen hade mycket goda förutsättningar till att bli en världsreligion eftersom alla kunde bli kristna. Kristendomen var inte ett folks religion, utan allas.


3. Vilka fyra evangelier har Nya Testamentet?
Nya testamentet har:

Matteus som man tror skrevs mellan åren 70 och 80.
Markus som antagligen skrevs på 60-talet.
Lukas som man tror är skriven mellan åren 70 och 80.
Johannes som troligen är skriven i slutet på det första århundradet.


4. Vilka sakrament har den katolska kyrkan?

Dopet
Konfirmationen
Nattvarden (altarets sakrament)
Bikten
Äktenskapet
Prästvigningen
De sjukas smörjelse


5. ”Undret i Lourdes”
Lourdes ligger i södra Frankrike. Det är en av de mest kända platserna att vallfärda till näst efter Jerusalem Rom. Dit kommer många pilgrimer varje år, också påven har besökt Lourdes. Det sägs att för ca 130 år sedan uppenbarade sig jungfru Maria flera gånger i en grotta för en liten flicka. Hon hette Bernadette. På det stället kom sedan fram en källa och vattnet från den sägs bota allvarligt sjuka människor. Läkare som gjort noggranna undersökningar kan inte hitta någon medicinsk förklaring till tillfrisknandet. Nu finns det en marmorstaty av jungfru Maria i grottan och i taket hänger kryckor och annat som pilgrimer har skänkt när de sagt sig blivit friska av att dricka av vattnet. Bernadette dog som nunna när hon var 35 år. Senare har hon blivit helgonförklarad.

6. Vad är en martyr?
En martyr är någon som ger sitt liv för något de tror på. Vid år 60 började man förfölja de kristna. Kejsaren i Romarriket beslutade sedan vid år 250 att alla skulle offra till de romerska gudarna. Vissa kristna nekade den kristna tron och började offra till de romerska gudarna, men några vägrade avsäga sin tro och dödades. De var martyrer.

Exempel på två martyrer är Petrus och Paulus som troligen dödades vid förföljelserna år 60.


7. Den grekisk-ortodoxa kyrkans sakrament.
Dopet
Konfirmationen
Nattvarden
Äktenskapet


8. Vad är ekumenik?
Ordet ekumenisk kommer från grekiskan och betyder världsomfattande.

De kristna kyrkorna splittrades ganska tidigt. De kristna blev oense om olika saker t ex i fråga om dopet eller nattvarden. ”Isolerade” kyrkor, som inte haft samarbete med andra, har skapat egna religiösa seder och traditioner som skiljer sig från andra kyrkor. Kyrkorna motarbetade varandra, t ex i jakt på fler anhängare. Folket blir förvirrat och vet inte vilken kyrka de ska gå med i. Många frågade varför man inte kunde samarbeta istället och arbeta tillsammans för en bättre framtid och för folkets bästa? I grund och botten kommer ju kyrkorna från samma tro?

1948 bildades Kyrkornas Världsråd. Där samlades alla protestantiska och ortodoxa kyrkor som är med i den ekumeniska rörelsen. I Kyrkornas Världsråd påpekar man inte olikheterna mellan kyrkorna, utan likheterna. De försöker inte att förena kyrkorna igen och göra en ”Storkyrka” av allihopa utan de samarbetar i olika frågor som varaktig fred, rättvisare värld och jordens räddning (genom bl. a. insatser mot miljökatastrofer).


9. Våra förfäders tro.
Våra förfäders tro här i Norden är asatron. Det fanns många gudar och alla hade de en speciell förmåga eller uppgift. Man offrade till gudarna. Varje by hade en offerlund. Där kunde finnas olika gudabilder och där firade man blot. Man offrade djur till gudarna, på våren t ex för att få en rikare skörd.

Om man var en förnäm krigare och dog under strid så kom man till Odens boning, Valhall. Oden var den störste och visaste av alla gudar. Han hade offrat sitt ena öga för att få dricka ur vishetens brunn. När han hade gjort det visste han alla världens hemligheter och kunde förutsäga framtiden. Till Valhall fördes man av Odens tjänarinnor, Valkyriorna. I Valhall var det fest varje kväll och man åt av grisen Särimner, som slaktades varje kväll och var levande i sin stia varje morgon. Annars lekte krigarna krig hela dagarna, det gjorde ingenting om man dog eller skadades för i Odens boning fanns ingen död. Tor var Odens son och åskguden. Han var starkast av alla gudar och herre över ovädret. När han drog fram över molnen i sin vagn dragen av bockar och svingade sin hammare kom det blixtar och åskan mullrande. Var man inte en krigare kom man till dödsgudinnan Hel när man dog. Där var grått och trist, och var ingenting att längta till, som Valhall.

Jorden skapades av gudarna. De dödade jätten Ymer. Jättens kött blev jorden, hans blod blev sjöar och hav, håret blev träd, hans benknotor blev bergen och hans huvudskål blev himlavalvet. Där människorna bodde döpte gudarna till Midgård. I Asgård bodde gudarna. Bland dem fanns fruktbarhetsgudinnan Freja. Hon hade kärleksaffärer med alla gudarna och henne bad man till om man ville ha barn. Hon åkte runt i sin vagn dragen av katter.


10. Är Gud en man?
Jag tror att Gud är en kvinna, eller möjligen lite av varje. Å ena sidan är jag inte starkt troende, men å andra sidan så vill jag gärna tro på något och det har lett till att jag tror på det mesta… tror jag. Jag tycker det är fint med den kristna tron som den är nu, med högtiderna och gudstjänsterna, men jag tycker att det är spännande med asatro och new age. Det som fått mig att t ex konfirmera mig och intressera mig lite av den kristna tron kan nog vara att det finns en historia. En historia om att Jesus levt. Om hur det var förr osv. Jag tror inte på allt som står i bibeln, men man har fått höra det sedan man var liten och det blir en del av ens liv. Fast man kanske inte alls håller med om någonting som står i Bibeln eller till och med är satanist, så vet nog alla vem Jesus var. Att i Bibeln finns Gamla och Nya Testamentet. Man firar jul för att Jesus föddes. Jesus dog på korset och hans mamma hette Maria. Det vet nog nästan alla, åtminstone i Sverige. Det blir en del av en.

I Bibeln berättas det att Gud är en man. Jag tror att det blev så för att det var (och faktiskt är) en mansdominerad värld. Männen är bäst. Så var det åtminstone när Bibeln skrevs. Kvinnorna var nästan ingenting. Att man bara fick bli präst om man var en man hörde nog mycket till att Gud var en man. Hade Gud beskrivits som en kvinna i Bibeln så tror jag inte att man någonsin skulle ens tänka tanken att bara män fick bli präster. Evangelierna har också döpts efter män, fast man inte visste vilka som har skrivit några av dem. Jesus lärjungar var män. Alltså skulle också Gud vara en man. Detta har inte precis förbättrat kvinnans situation i samhället, snarare tvärtom.


11. Hur gick reformationen av vårt land till?
Det fanns en man vid namn Olof Pettersson. Han var smedson och kom till Uppsala universitet för att studera till präst. Det gick jättebra och efter ett tag så åkte han till Wittenberg för att studera hos Luther. Han tyckte Luthers tro var underbar och ville göra Sverige protestantiskt. Olof översatte sitt namn till latin och därefter hette han Olaus Petri. Han var mannen som blev Sveriges reformator.

Väl hemma i Sverige så övertalade han kung Gustav Vasa att göra Sverige protestantiskt. Kungen tyckte det var ett utomordentligt förslag; han skulle frånta alla biskopar makten och kyrkan och dess rikedomar skulle bli statens, alltså kungens. Vid en riksdag i Västerås år 1527 där alla viktiga män i Sverige var samlade beslutades det så att Sverige skulle bli protestantiskt. Det hade tagit många hårda dagar av debatter och tårar från kungen, men segrade gjorde Ola...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kristendomens utveckling

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Nina Persson [2004-03-01]   Kristendomens utveckling
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=2849 [2018-04-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook