Packaging - det femte P:et? En studie om livsmedelsförpackningens betydelse i marknadskommunikationen

1008 visningar
uppladdat: 2002-06-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Problem: Förpackningen har föreslagits som det femte P:et (packaging) i marknadsmixen (Kotler (1999). Det anses att en i något avseende unik förpackning kan vara av stor betydelse för att skapa en framgångsrik märkesprodukt. Orsaken till detta är att förpackningen kan betraktas som märkesproduktens ansikte utåt, vilket gör att den i stor utsträckning bidrar till att skapa ett första intryck av märkesprodukten. Mot bakgrund av detta är det naturligtvis angeläget att förpackningen redan från början bidrar till att ge ett positivt intryck av märkesprodukten ?? man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Trots detta har förpackningen ofta blivit förbisedd som konkurrensmedel i den akademiska litteraturen. Vad beror detta på? Ã?r förpackningen trots allt inte så viktig i företagets marknadskommunikation? Bryr sig konsumenterna inte om förpackningen i köpsituationen? Ã?r förpackningen endast ett skydd av produkten, eller är den ?the silent salesman?, som helt enkelt inte uppmärksammats tillräckligt av akademin? Syfte: årt syfte är att försöka förstå om livsmedelsförpackningen har en så pass viktig roll i marknadskommunikationen att den bör klassas som det femte P:et. Detta gör vi genom att undersöka förpackningens betydelse för konsumenter i en valsituation. Vi samlar också kunskap om vad företag vill kommunicera med sina förpackningar och vilka åsikter de har om förpackningens betydelse i marknadskommunikationen. Metod: Vi har använt oss av ett hermeneutiskt angreppssätt och en hypotetisktdeduktiv ansats. Vi har genomfört kvalitativa undersökningar, i form av fokusgrupper med trettio konsumenter och intervjuer med tio företag i livsmedelsbranschen. Sju produkter som på olika sätt har genomgått förpackningsförändringar har valts ut som underlag för undersökningen. Slutsatser: Efter diskussioner med konsumenter och företag kan vi konstatera att förpackningen är så pass viktig i valet av livsmedel att det ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Packaging - det femte P:et? En studie om livsmedelsförpackningens betydelse i marknadskommunikationen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-06-06]   Packaging - det femte P:et? En studie om livsmedelsförpackningens betydelse i marknadskommunikationen
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=25595 [2018-04-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook