Polarbjörnens uppväxt: en undersökning av Polarvagnens etablering, utveckling och påverkan i Dorotea kommun

1799 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bland det första man ser när man kommer in i det lilla inlandssamhället Dorotea i södra Lappland, är en husvagnsfabrik som funnits där så länge jag levt. Hur stor arbetsplats och hur bra det gått för fabriken har varierat över tid. En sak som är säker är att fabriken är starkt sammanbunden med hela kommunen. I dagsläget är företaget AB Polarvagnen, eller som det numera heter SoliferPolar AB, återigen på uppgång och den största privata arbetsgivaren i kommunen. I dag finns till och med ett nybyggt museum över företagets utveckling. Hur kommer det sig att ett sådant företag finns i den lilla norrländska inlandskommunen Dorotea? I mitten på 1960-talet var kommunen utan några större industrier och bristen på arbete bidrog till en alltmer omfattande utflyttning, med stor befolkningsminskning och kommunsammanslagning som följd. Politikerna tog saken i egna händer och lyckades i slutet 60-talet förmå AB Polarvagnen att flytta sin verksamhet från grannkommunen Junsele och etablera sig i Dorotea kommun. Något som kom att påverka kommunen, men till vilken grad? Den här uppsatsen kommer att behandla AB Polarvagnens flytt, tidiga utveckling och påverkan på Dorotea kommun. Polarvagnen var ett företag med ambitioner att utvecklas. Dessa ambitioner bidrog till viljan att flytta företaget efter branden 1966, då uteblivet stöd och dåligt intresse från Junsele kommun inte föll företagsledningen i smaken. Dorotea kommun tog genom det kommunalägda Industribolaget initiativet och påbörjade förhandlingar med Polarvagnen när företagets intentioner att flytta offentliggjorts i pressen. Det var således inte kommunen själv som genomförde förhandlingarna utan det var representanter från Industribolaget. Eftersom industribolaget kunde handla snabbt och självständigt, utanför kommunallagarnas gränser, rodde man hem en överenskommelse på mindre än en månad. Kommunen lånade ut pengar, och trots beslut i regeringsrätten om att detta stred mot kommunallagarna kom Polarvagnens flytt att genomföras. Polarvagnen kom efter några år i Dorotea att verkligen få fart, dock efter en liten knacklig början där Industribolaget och kommunen hjälpte till och gick in som hälftenägare i företaget. I början av 1970-talet valde Polarvagnen att bredda sitt sortiment genom bland annat personalvagnar till Televerket. Detta genererade ett kapitalöverskott och bidrog till utvecklingen av en ny husvagnsserie som kom att bli företagets första riktiga succé. Efter lyckade satsningar inom just utveckling och marknadsföring blev Polarvagnen i mitten av 70-talet störst i Sverige. Det år det såldes mest Polarvagnar i Sverige var man större än, de två största konkurrenterna, Cabby och Kabe tillsammans. Att man blev störst bygger enligt mig på företagets vilja att våga satsa och en väl genomförd marknadsföring, genom bland annatlyckade sponsringar av Tre Kronor och Alpina Världscuper. Polarvagnen blev ett välkänt varumärke, i Sverige och i Europa med riktigt bra produkter till salu. De stora framgångar Polarvagnen fick i slutet av 1970-talet bidrog tyvärr, som jag ser det, till att företaget blev en aning fartblint och fick en lite för positiv framtidstro. En framtidstro som ledde till allt för stora satsningar på tillväxt. Dessa stora satsningar kom tyvärr även att infalla med en generell nedgång, påverkad av konjunkturen, inom fritidsindustrin och med den även husvagnsbranschen. Polarvagnen hade stora mål och ambitioner vilket kan ha bidragit till att man emellan åt tycks ha missat att stanna upp och analysera framtiden lite bättre. Polarvagnen valde att växa fort istället för att satsa mer långvarigt och på sikt bli växa sig allt större. Trots ägarbyte och stora satsningar för att få företaget på fötter igen blev konkursen ett faktum. Det två mest konkreta faktorerna för Dorotea kommun som påverkas efter Polarvagnens etablering är enligt mig att befolkningsminskningen bromsas upp samt den ökade skattekraften i kommunen. Om man jämför siffrorna på minskningen under 60-talet med de under 70-talet är den en stor förändring. Över 1000 personer färre flyttar under 70-talet och det i en kommun som hade runt 5000 innevånare i början av 60-talet. Riktigt hur stor del polarvagnen har med uppbromsningen att göra är däremot svårare att säga. Det Polarvagnen skapade var både direkta arbetsplatser men även indirekta sådana då andra företag etablerades tack vare Polarvagnen. Även om arbetslösheten steg och blev högre än tidigare borde den logiskt sett ha varit ännu större utan Polarvagnen. En förklaring till stigningen är att fler arbetslösa valde att stanna i kommunen istället för att flytta som de flesta verkar ha gjort under 60-talet, och då färre flyttade steg antalet arbetslösa. Att man valde att stanna kan bero på en positivare syn på kommunens framtid, en syn Polarvagnen bidrog till att skapa. Polarvagnen var en av de tidigaste industrierna i kommunen och kom att bidra till en ökad industrialisering samtidigt som en grund för framtiden lades. Ett av Polarvagnens mål torde ha varit att bidra till industrialiseringen på orten och skapa en närhet till företagets underleverantörer. Detta kan stödja...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Polarbjörnens uppväxt: en undersökning av Polarvagnens etablering, utveckling och påverkan i Dorotea kommun

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Polarbjörnens uppväxt: en undersökning av Polarvagnens etablering, utveckling och påverkan i Dorotea kommun
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=25071 [2018-10-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook