Genetisk undersökning: Lockigt eller rakt hår

3 röster
17871 visningar
uppladdat: 2003-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
En kroppscell har två kromosomer av varje slag vilket betyder att den även har två olika gener av varje slag. Om generna är olika betyder det inte att resultatet blir en blandning mellan två olika egenskaper. Det ena arvsanlaget dominerar nämligen över det andra och styr vilken egenskap som ska gälla. Den gen som dominerar kallas dominant. Den andra genen, som måste ge vika för den dominanta, kallas recessivt.

Den dominanta genen betecknas med stor bokstav (t.ex. A), den recessiva med liten (t.ex. a). En person med två lika gener i ett kromosompar (AA eller aa) kallas homozygot (homo betyder lika). Om de två anlagen är olika (Aa) kallas personen för heterozygot (hetero betyder olika).

Syftet med vår genetiska undersökning var att få förståelse för hur nedärvning av dominanta och recessiva egenskaper sker och vilka egenskaper som verkar vara vanligast på Höglandsskolan.

Material
Tjugo slumpvist valda elever på Höglandsskolan i olika åldrar.

Metod
Jag och Amanda undersökte hur vanligt det var med lockigt respektive rakt hår på Höglandsskolan. Lockigt hår är dominant och rakt recessivt. Vi gick runt på skolan och frågade slumpvist utvalda elever om de hade rakt eller lockigt hår och vad deras föräldrar hade för anlag på sitt hår (rakt eller lockigt). När vi hade pratat med tjugo personer, gjorde vi några korsningsscheman för att se hur vanligt det var att få rakt respektive lockigt hår beroende på föräldrarna.

Resultat
person dominant recessivt mamma pappa
1 R R R
2 R D R
3 R D D
4 R R R
5 D D D
6 R R R
7 R R R
8 R R R
9 R R D
10 R D D
11 D R D
12 D D R
13 R R R
14 D D R
15 R R R
16 R D R
17 R R R
18 D R R
19 D D D
20 R R R

Denna tabell visar hur samtliga försökspersoner och deras föräldrar har anlag som är dominanta eller recessiva för lockigt respektive rakt hår.D d
D DD Dd
d Dd dd


Det här korsningsschemat visar försöksperson nummer 3 och 10. Deras föräldrar har lockigt hår, medan de själva har rakt hår. Härav drar vi slutsatsen att deras föräldrar är heterozygota. Då är sannolikheten endast 25% att försökspersonerna skulle ha fått lockigt hår.r r
r rr rr
r rr rr


Ovanstående korsningsschema visar försöksperson nummer 18. Personens föräldrar har rakt hår medan hon/han själv har lockigt hår. Det kan ha skett en mutation, dvs något fel kan ha uppstått i arvsmassan. Personen kan dessutom vara adopterad utan att veta om det. Någon av de uppgivna föräldrarna kanske egentligen inte är personens förälder av annat skäl.Diskussion
En felkälla som kan ha inverkat på resultaten är att det idag finns så mycket hårprodukter och maskiner som gör att man själv kan bestämma om man vill ha rakt eller lockigt hår. Vi vet inte om någon kanske har permanentat håret eller använder krämer eller liknande för att få håret att ligga rakt. Det var för att undvika sådana felkällor som vi alltid frågade våra försökspersoner om de hade rakt eller lockigt hår. Risken finns dock att de tror att någon av deras föräldrar har ett rakt/lockigt hår fast de egentligen har tvärtom. I ett fall hade pappan inte längre något hår kvar utan försökspersonen trodde att han hade haft rakt hår en gång i tiden.
Någonting man kan göra för att förbättra metoden är att även undersöka mor och -farföräldrarnas anlag. Utan dessa är det nämligen mycket svårt att veta om föräldrarna är heterozygota eller homozygota. Även detta är ju därmed en felkälla.

Utöver försökspersonerna kan vi ta min familj som ett exempel. Jag har rakt hår, min pappa har rakt hår, min lillebror har rakt hår, men min mamma har lockigt hår, se korsningsschemat nedan. Hur kommer det sig att jag och min lillebror fick rakt hår när mamma har dominanta gener i sitt kromosompar? Jo, eftersom pappa har rakt hår (recessivt vilket betyder att han är homozygot), och även jag och min lillebror har rakt hår så finns det bara en slutsats att dra. Min mamma är heterozygot. Som man kan se på korsningsschemat så var sannolikheten 50% att mina föräldrars barn skulle få lockigt hår, och 50% att håret skulle bli rakt.

r r
R Rr Rr
r rr rrOm man vill fortsätta att undersöka arvsförhållanden kring dominanta och recessiva anlag skulle man kunna välja ut ett antal människor och forska i deras släkt för att ta på reda vad deras mor/farföräldrar hade för anlag i olika hänseenden. Om man vill skulle man även kunna följa dem i nästa släktled, dvs då de får barn. För att göra det lite enklare för sig kan man följa t.ex. möss för att se hur deras pälsfärger ändrar sig. Om man exempelvis parar en homozygot, vit m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Genetisk undersökning: Lockigt eller rakt hår

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-19]   Genetisk undersökning: Lockigt eller rakt hår
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=2124 [2018-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook