Upplevelsen av depression hos ungdomar och unga vuxna

876 visningar
uppladdat: 2008-03-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Depression är ett förändrat känslomässigt tillstånd som bland annat ger symtom som orkeslöshet, trötthet, ilska och ledsenhet. Forskning pågår om vad som orsakar depression. Teorierna är många, men en förklarar depression som en brist på monoaminer. För att förhindra en försening i den konstruktiva utvecklingen som råder under ungdomstiden är det viktigt att behandling sätts in i tid. Vanligaste behandlingen är farmaka samt psykoterapi. Ungdomar genomgår känslomässiga och fysiska förändringar under adolescensen. Det kan orsaka att en depression går sjuksköterskan förbi. Syftet är att beskriva ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att ha en depression och därmed skapa större kunskap och förståelse i vårdandet. Metoden är en litteraturbaserad studie baserad på sex vetenskapliga artiklar där databaserna Cinahl, PsykINFO, Blackwell Synergy, Academic Search Elite, Medline och PubMed använts. Efter analysen som bestod av granskning och kodning av artiklarna, bildades teman som sedan sammanställdes vilket ledde till en ny beskrivning av fenomenet. Från de sex artiklarna framkom nu ett resultat som presenteras i sex teman: Upplevelse av att inte känna igen sig själv, att känna sig trött och orkeslös, upplevelser av ensamhet, att pendla mellan hopp och hopplöshet, att känna ett behov av trygghet och stöd av närstående och att bli bemött som en egen individ. Diskussionen delas upp i två delar där diskuteras uppsatsens metod och resultat. I metoddiskussionen värderas artiklarna och tillvägagångssättets positiva och negativa aspekter beskrivs. I resultatdiskussionen jämförs resultatet med annan forskning samt kop... Ladda upp arbete

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt denna sida måste du vara medlem och inloggad.

Är du inte redan medlem?

Bli medlem nu och få tillgång till allt innehåll på hela Mimers Brunn.

Kommentera arbetet: Upplevelsen av depression hos ungdomar och unga vuxna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(


Källor för arbetet

Saknas


Källhänvisning

Inactive member [2008-03-07]   Upplevelsen av depression hos ungdomar och unga vuxna
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=20955 [2017-04-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Ladda upp ditt arbete

Dela med dig, ladda upp ditt arbete och hjälp andra! Mimers Brunn söker ständigt nya arbeten på alla nivåer. Inget arbete är stort eller för litet för att ligga uppe på Mimers Brunn.

Ladda upp arbete

Mimers Brunn tipsar om

Tenta plugg

Alla kunskaper är viktiga. Det viktigaste är att kunna leverera dessa under tidspress och nervositet. Tenta, bara ordet är läskigt. Mimer Brunn ger sina bästa tips. Tentaplugg