Med projekt som ledstjärna: Projektdiskursens påverkan på organisationsuppfattning och -utformning

1082 visningar
uppladdat: 2002-06-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte
Uppsatsen har tre syften:
- att beskriva och analysera innehållet i projektdiskursen, samt att härigenom utveckla ett verktyg för år analys av empirin
- att med hjälp av diskursanalysens innehåll undersöka teorins avtryck i empirin från fallstudien
- att reflektera över projektarbete

Metod
år ontologiska syn baseras på ett förståelsebaserat, tolkande perspektiv där verkligheten ses som subjektivt upplevd. Trots detta vill vi påstå att år ansats har beröringspunkter med kritisk teori eftersom vi vill differentiera medvetandet genom att undvika att förstärka det som vi uppfattar som dominerande i projektdiskursen. Uppsatsen är en explorativ kvalitativ fallstudie. Insamling av data har skett främst genom ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer.

Slutsatser
Slutsatserna beskriver projektdiskursens påverkan på organisationsuppfattning och ??utformning. Den övergripande slutsatsen är att det förståelsebaserade, tolkande ledningsperspektivet är exkluderat i projektdiskursen.

Vi presenterar tre slutsatser från det empiriska materialet: organisationsutformningen kan ses påverkad av ett rationalistiskt perspektiv och projektdiskursen; personalens behov riskerar att negligeras på grund av uppgiftsorientering; det strategiskt viktiga behovet av kompetensutveckling riskerar att bli marginaliserat som en effekt av att man fokuserar på kort sikt.

Genom en problematisering, abstrahering och perspektivering presenterar vi fem analytiska slutsatser kring målsättning, strukturering/planering och bemanning. Projektdiskursens målfokusering kan ha en vilseledande effekt; en hög tilltro till strukturering och planering kan resultera i kontraproduktiva k...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Med projekt som ledstjärna: Projektdiskursens påverkan på organisationsuppfattning och -utformning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-06-14]   Med projekt som ledstjärna: Projektdiskursens påverkan på organisationsuppfattning och -utformning
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=20414 [2018-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook