Vikten av första intrycket - en studie av vardagsmarknadsföring i tjänstesektorn

790 visningar
uppladdat: 2002-06-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Vi ville ta reda på det första intryckets betydelse av den totala kundupplevda tjänstekvalitén samt hur man som restaurang kan skapa ett gott första intryck och därmed vinna konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Eftersom inga tidigare teorier fanns på området blev syftet med år uppsats att skapa ett första försök till en teoriram kring begreppet ?första intrycket?. Metod: Metodmässigt bygger år uppsats främst på litterära verk, artiklar och uppsatser inom området service management. Vi har i hela årt arbete begränsat oss till att bara undersöka det första intrycket av gästens upplevelse vid ett restaurangbesök. Dock var det ingen källa som uteslutande behandlade det första intrycket därför kompletterade och formade vi teoriramen till viss del utefter egna antagande. Slutligen testade vi den sammansatta teoriramen på en fokusgrupp. Vi valde en explorativ empirisk undersökning och respondenterna i gruppen fick tala fritt om olika punkter relaterade till år teori. På så vis kunde vi bekräfta år teori och dessutom upptäcka nödvändiga kompletteringar kring denna. Resultat: Vi kom fram till att genom att göra ett gott första intryck, med...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vikten av första intrycket - en studie av vardagsmarknadsföring i tjänstesektorn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-06-10]   Vikten av första intrycket - en studie av vardagsmarknadsföring i tjänstesektorn
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=17582 [2018-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook