DEPRIMERADE UNGA VUXNAS UPPLEVELSER AV SINA PROBLEM I ETT GENUSPERSPEKTIV : Inför och efter psykodynamisk psykoterapi

1099 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Allt fler unga vuxna söker hjälp på psykiatriska mottagningar och många lider av depression, varav de flesta är kvinnor. Syftet med denna studie var att undersöka deprimerade unga vuxnas subjektiva upplevelser av sina problem och bakgrunden till sina problem före och efter psykodynamisk psykoterapi, samt att försöka förstå resultaten ur ett genusperspektiv. Analyser av intervjuer med tretton kvinnor och tre män har skett utifrån en kvalitativ induktiv metod och genomförts med meningskategoriseringar. Flera depressiva symtom som uppgavs före terapi som förlorad ork, passivitet, nedstämdhet, känslor av meningslöshet och hopplöshet har minskat efter terapi. Däremot beskriver många genomgående problem med självkänslan och att de drar sig undan från andra. Som bakgrund till problem anges framförallt familjemönster och uppväxtförhållanden. Resultaten stämmer överens med tidigare forskning som pekar på betydelsen av låg självkänsla och problematiska familjerelationer vid depression... Ladda upp arbete

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt denna sida måste du vara medlem och inloggad.

Är du inte redan medlem?

Bli medlem nu och få tillgång till allt innehåll på hela Mimers Brunn.

Kommentera arbetet: DEPRIMERADE UNGA VUXNAS UPPLEVELSER AV SINA PROBLEM I ETT GENUSPERSPEKTIV : Inför och efter psykodynamisk psykoterapi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(


Källor för arbetet

Saknas


Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   DEPRIMERADE UNGA VUXNAS UPPLEVELSER AV SINA PROBLEM I ETT GENUSPERSPEKTIV : Inför och efter psykodynamisk psykoterapi
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=14416 [2017-04-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Liknande arbeten

Kunde inte hitta några liknande arbeten

Ladda upp ditt arbete

Dela med dig, ladda upp ditt arbete och hjälp andra! Mimers Brunn söker ständigt nya arbeten på alla nivåer. Inget arbete är stort eller för litet för att ligga uppe på Mimers Brunn.

Ladda upp arbete

Mimers Brunn tipsar om

Gymnasievalet

Du står inför det första stora beslutet som kommer att påverka din framtid. Vad vill du blir när du blir stor? Gymnasievalet