Personalekonomiska nyckeltal - Nyckeln till kommunikation och lärande

2200 visningar
uppladdat: 2002-06-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Insikten om att människor och deras kunskaper utgör företags viktigaste resurser är inte ny. Trots det betraktas oftast investeringar i människor som en kostnad och inte en investering för framtiden. Syftet med denna studie är att undersöka hur personalekonomiska nyckeltal kan användas för att kommunicera värdet av den mänskliga resursen och människans bidrag till ett värdeskapande i företag. Studien avser även att generera en teoriutveckling där teorier av bland andra Ackoff (1974) och Nonaka (1994) används och utvecklas med hjälp av den insamlade empiriska kunskapen från studien. I teoriutvecklingen knyts empiri och teorier om organisatoriskt lärande och personalekonomiska nyckeltal samman. Studien utgår från ett ?Human Resource-perspektiv?, och i problemformuleringen ställs frågor kring HR-avdelningens (HR:s) roll och på vilket sätt nyckeltal kan fungera som kommunikationsverktyg mellan HR och ledningen. Studien behandlar också hur de personalekonomiska nyckeltalen bör utformas för att de skall vinna gehör och få uppmärksamhet. I ett vidare perspektiv diskuteras nyckeltalens möjlighet att fungera som ett gemensamt språk och vara ett verktyg för att skapa ett organisatoriskt lärande i företagen. Den teori som används berör främst områdena HRCA, personalekonomi, nyckeltal och organisatoriskt lärande. Uppsatsen genomfördes som en jämförande fallstudie av tå anonyma företag, i framställningen kallade Teknikkonsult AB och Datakonsult AB. I studien ingick också tå jämförelseföretag nämligen Skandia och Celemi. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer främst på HR-avdelningarna i företagen. I studien togs även ett personalekonomiskt nyckeltal fram för varje fallföretag. De slutsatser som kan dras från studien är att HR måste lära sig ett ekonomiskt tänkande för att nyckeltalen skall kunna utgöra ett effektivt kommunikationsverktyg. Nyckeltal kan bli ett gemensamt språk i organisationen som underlättar samarbete över avdelningsgränser och skapar en helhetsförståelse. Genom att använda sig av nyckeltal som är kopplade till organisationens strategier och mål, kan nyckeltalen bidra till ett organisatoriskt lärande där vikten av den mänskliga resursen finns inbyggd i organisationens tankesätt och agerande. The fact that people and their knowledge constitute companies?? most important assets is well known. Although investments in people are treated as costs instead of as investments for the future. This essay investigates whether key indicators can be used to communicate the human value and it??s contribution to a company??s value-creation. The study also develops a theory where theories from Ackoff (1974) and Nonaka (1994) are used and developed by using the knowledge we have gained through the collection and interpretation of empirical material. The developed theory aims to combine empirical and theoretical material about organisational learning and HRCA key indicators. The study is written from a Human Resource perspective and it addresses questions concerning the role of the HR-department (HR) and in what way key indicators can work as a means for communicating between HR and the executive board. It also examines how key indicators should be constructed in order for them to create attention around them. The possibility of creating an uniting language and organisational learning by using key indicators is also discussed. Theories about Human Resource Costing and Accounting (HRCA), key indicators and organisational learning are used in the discussion. The conducted survey consists of a comparing case study of two anonymous ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Personalekonomiska nyckeltal - Nyckeln till kommunikation och lärande

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-06-05]   Personalekonomiska nyckeltal - Nyckeln till kommunikation och lärande
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=13747 [2018-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook