Outsourcing. Personalens upplevelser av förändringar

870 visningar
uppladdat: 2002-06-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vi har i årt arbete utgått från huvudfrågeställningen ?hur upplever personalen förändringar som uppstår i samband med outsourcing??. Denna frågeställning har vi delat in i följande tre delfrågor som vi anser är centrala för hur personalen upplever förändringarna: Hur upplevde personalen den information som gavs i samband med outsourcingen, hur upplever personalen sina nya roller samt hur upplever personalen outsourcingen totalt sett för deras egen del när de nu har arbetat en tid på det nya företaget. Syftet med uppsatsen är att ge en beskrivning av hur förändringarna i samband med outsourcing av en mindre svensk avdelningsgrupp upplevts utifrån personalens perspektiv. Metoden som använts för datainsamling är kvalitativ, tre stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts. De huvudsakliga slutsatserna är att personalen upplevde informationen som gavs inför outsourcingen som bristfällig och otydlig, men efterhand tycks personalen ha upplevt att informationen blivit bättre. Enligt personalen har det aldrig givits någon konkret anledning till varför outsourcingen ägde rum, men personalen drar själva slutsatsen att ekonomiska skäl låg bakom beslutet. Vad gäller personalens upplevelser av sina nya roller så har rollen som leverantör gett de anställda en god inblick i hur Digital fungerar som företag. Samarbetet med de tidigare kollegorna som fortfarande finns kvar på Analog beskriver personalen som bra, trots att de idag känner av en ökad press eftersom de nu jobbar i ett kund ?? leveratörs-förhållande. Samtliga intervjupersoner upplever outsourcingen totalt sett som mer positiv än negativ för deras egen del. De huvudsakliga faktorerna till detta är att personalen sett en möjlighet till att utvecklas i sitt arbete samtidigt som de haft en mer eller mindre medveten önskan till förändring. Intervjupersonerna är personer som tycks ha ett behov...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Outsourcing. Personalens upplevelser av förändringar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-06-05]   Outsourcing. Personalens upplevelser av förändringar
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=13746 [2018-04-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook