Individuell uppgift. Professionell yrkesroll

2 röster
29259 visningar
uppladdat: 2002-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En professionell yrkesroll innebär att bli en god vårdare, utbildning och erfarenhet ger kompetens.
Kompetens krävs för att kunna ge god vård och detta förvärvas genom utbildning, teoretisk och praktisk. Den formella kompetensen ger rätt att utföra arbetsuppgifter som utbildningen ger kompetens till. Även genom reell kompetens, vilket betyder att vederbörande har inhämtat sina kunskaper och färdigheter i det praktiska vårdarbetet.

Social kompetens innebär förmåga att förstå andra och kunna fungera bra tillsammans med andra människor.
I umgänget med patienter och arbetskamrater lär man sig förståelse och inlevelse. De egna kraven och behoven måste ibland träda tillbaka för andras, detta är en viktig erfarenhet.
Att vårda är ingen lätt uppgift. Personligheten spelar en viktig roll.
Viktiga egenskaper för en god vårdare kan vara;

 Människointresse och positiv människosyn
 Förmåga att ta allvarligt på andras problem
 Förmåga att ta ansvar
 Förmåga att lyssna och vara öppen för andra.
 Pålitlighet och noggrannhet
 Att vara lugn
 Empatisk förmåga och god självinsikt

Om vi utgår ifrån alla sätt att se människan, från alla olika människosyner och alla nyckelbegrepp, det är då, först då vi kan se på människan utifrån ett helhetsperspektiv.

Min egna livsstil, mina etiska värderingar genomsyrar mitt arbetssätt. Att kunna ge en god omsorg, att kunna se behoven präglas av mitt sätt att se på mig själv, min jaguppfattning.

Att gå till mig själv och fundera över hur jag ser på mig själv och andra. Att fundera på hur ser jag egentligen på människor. Att våga ta ställning i etiska frågor och värderingar.

Genom att ha ett empatiskt förhållningssätt vilket gör att jag kan känna och leva mig in i en annan människas känslor inför en ny situation. ”Att jag kan se genom vårdtagarens glasögon”
Empati kräver en viss distans till vårdtagaren. Skiljelinjen till det egna jaget skall hållas kvar annars finns det en stor risk för att mina egna upplevelser, värderingar och känslor stör uppfattningen av relationen till vårdtagaren.

Som proffesionell vårdare är det viktigt att förstå vikten med både empatisk förståelse och empatiskt beteende.
Empatisk förståelse; Att förstå det budskap som ges. Budskapet skall överföras från vårdtagare till våraren och uppfattas av denne. Vårdtagaren skall kunna ta till sig budskapet och tolka detta. För att bearbetningen skall vara fulländad, krävs att vårdaren kan växla mellan känslomässig förståelse och intellektuell förståelse. En person med empatisk förmåga kan alltså växla mellan dessa två lägen och har dessutom en god självinsikt.

Empatiskt beteende; Empatiskt beteende skall prägla alla möten man har med en vårdtagare. All kontakt med vårdtagaren skall genomsyras av empati. Det räcker inte med att kunna kommunicera.
Ett empatiskt beteende utesluter inte att man ställer krav och sätter gränser. Detta är ibland nödvändigt. Vårdpersonalen får aldrig använda det empatiska beteendet för att tillgodose sina egna behov.
För att kunna utveckla den empatiska förmågan ska man sträva efter en professionell hållning.

Kunskap om olika psykologiska mekanismer; Hur människan reagerar i olika situationer
Förmågan att förstå sig själv; Det krävs en vilja att fundera över sitt eget sätt att tänka och handla. Att ha ett behov av att hjälpa andra människor, att vilja ge närhet och värme. Vi utvecklas hela tiden, i varje situation lär vi oss n...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Individuell uppgift. Professionell yrkesroll

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-06]   Individuell uppgift. Professionell yrkesroll
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=1343 [2018-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook