Nätoperatörers val av MVNO

987 visningar
uppladdat: 2002-06-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Titel: Nätoperatörers val av MVNO ?? förutsättningar för lönsamma samarbeten Författare: Charles Wade, Jesper Wiberg och Johan Ã?quist Handledare: Professor Allan T. Malm och doktorand Magnus Wide Nyckelord: Mobiltelefonibranschen, MVNO, nätoperatörer, resurser, marknadssegment Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera under vilka förutsättningar nätoperatörer kan skapa lönsamma samarbeten med MVNOs. Metod: Uppsatsen utgår från nätoperatörens perspektiv och är en kvalitativ underökning. Teorin inleds med det resursbaserade synsättet och behandlar sedan marknadssegmentering, positionering och samarbetsteori med alliansteori som främsta inslag. Det empiriska materialet bygger dels på intervjuer med olika typer av aktörer inom mobiltelefonibranschen och dels på publicerat material. Nätoperatörernas strategier har studerats och en kartläggning av samtliga MVNOs i Sverige samt valda MVNOs i utlandet har genomförts vilket har utmynnat i fyra djupare fallstudier. Utifrån teorikapitlet har sedan en analysmodell skapats som har applicerats på det empiriska materialet i analyskapitlet. Slutsatser: Till följd av teknologisk utveckling, avregleringar och ökad global konkurrens ökar nätoperatörernas behov av samarbeten med MVNOs. Utifrån analysen har slutsaten dragits att nätoperatörer har störst möjlighet att skapa lönsamma samarbeten då MVNOn bidrar med kompletterande resurser samt riktar in sig mot ett annat marknadssegment än nätoperatören. Möjligheter för lönsamma samarbet...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nätoperatörers val av MVNO

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-06-07]   Nätoperatörers val av MVNO
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=13141 [2018-04-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook