språkutvekling

5963 visningar
uppladdat: 2002-11-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Språkutveckling 1-3 år

1år
I början lär sig inte barnen så många nya ord, för den mesta delen av energin går till den motoriska träningen.
Det första ordet som barnet säger är substantiv som tex. Mamma, pappa och lampa, men även ”titta” och ”där”.
”Nej” är ofta ett ord som barn använder ofta men har inte förstått innebördan.
Barn ger ofta gester och mimik i språket för att de ska bli förståeliga. Därför måste vuxna lära sig att tyda barnens kroppsspråk.
I början frågar och pekar baren på föremål och lär sig på så vis vad saker heter. Nästa steg i utvecklingen är ettordssatsen. Ett ord gäller för en hel mening tex. ”Nalle” och med det kan de mena olika saker som ”min nalle” ”nalle trasig”. Därför måste vi vuxna lyssna för att förstå vad barnet menar.
De förstår innebörden av många fler ord än vad de kan säga.
Ljudhärmande ord som pippi vov vov och brrrummm är vanligt i barnets språk.
Barentsbegränsade ordförråd och oförmåga att hålla isär ord gör att tex. Alla män blir pappa och allt som flygger är pippi.

2år
Barnet har hunnit samla en mängd ord som de använder i tvåordssatser. De kan berätta händelser med utgångspunkt från tydliga bileder tex. ”Anna äter”. Barnen benämner sig ofta vid sitt namn. Pronomen som min och mitt börjar de använda flitigt.
Baren upptäcker att varje föremål har ett namn och frågar därför mång gånger om samma sak för att kontroller att det har uppfattat rätt.
Samma enkla sagor vill de höra om och om igen, de lär sig snart att fylla i ord i sagan och märker om den vuxne försöker att hoppa over något.
Att läsa för barnen berikar och utökar deras ordförråd. Samtal med barnen om konkreta föremål ökar deras kunskaper.

3år
De flesta treåringarna prata i stort sett rent och i fullständiga satser. Men vissa ljud är svåra tex. r-och sje-ljud. Det dröjer ofta många år innan barnet kan uttala det rätt, ända upp i skolåldern.
Barnen sätter sig själv i centrum och har svårt att uttrycka och förstå andras tankar. Barn har också svårt att uppfatta vad som sägs i en grupp. Vi måste prata direkt till barnen.
Frågor om relativa enkla saker ställer barnen fortfarande. Svaren tränar koncentrations förmågan, lyssnandet och ökat ordförråd. Nya ord provar de i olika platser i meningar och egna ord som tex. ”spikare”. När barn avhänder ord som de inte förstår kan d...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: språkutvekling

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-27]   språkutvekling
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=1258 [2018-04-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook