Modeling the total inflow energy to hydropower plants : a study of Sweden and Norway / Modellering av den totala tillrinningsenergin till vattenkraftverk : en studie av Sverige och Norge

1521 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Problempresentation: Elpriset ändras varje dag på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Dessa förändringar är nära relaterade med den mängd vatten som rinner in till vattenkraftverken, kallad tillrinningsenergi, eftersom vattenkraft är den sorts elektricitet som i första hand används. Genom att i förväg veta den totala veckotillrinningsenergin kan de som handlar med elektricitet förutspå mindre förändringar i elpriset. Syfte: Det främsta syftet med det här examensarbetet är att ta fram en model för Sverige och Norge baserad antingen på Neurala Nätverk eller Multipel Regression som kan simulera den totala veckotillrinningsenergin från avrinningsdata. Modellen ska använda sig av så få stationer som möjligt samtidigt som simuleringarna har bra kvalitet. Den valda modellen ska sedan integreras i en användarvänlig mjukvara för att kunna användas operativt för Sverige. Slutsatser: Mjukvaran, kallad TWh-Simulator, utför simuleringar av sådan kvalitet att dess resultat är fullt tillförlitliga. Denna slutsats bygger på de goda uppnådda resultat när modellen validerades på tre olika tidsperioder. För att modellen ska upprätthålla dess go...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Modeling the total inflow energy to hydropower plants : a study of Sweden and Norway / Modellering av den totala tillrinningsenergin till vattenkraftverk : en studie av Sverige och Norge

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Modeling the total inflow energy to hydropower plants : a study of Sweden and Norway / Modellering av den totala tillrinningsenergin till vattenkraftverk : en studie av Sverige och Norge
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=11326 [2018-10-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook