Nostradamus

3 röster
27397 visningar
uppladdat: 2002-08-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
”Min son, sträv efter att förstå det jag har funnit ut ur mina beräkningar som överrensstämmer med uppenbar inspiration, ty dödens yxa närmar sig nu med pest, hunger och krig mer fasansfulla än någonsin – på grund av tre mäns gärningar.”
Michel de Nostredame
(Ur ett brev till César de Nostredame, 1555)

Denna rapport är ett resultat av en rad studier jag har gjort om en av världens mest berömda siare Michel de Nostredame, mer känd som Nostradamus. Han har chockat världen ett antal gånger när hans mystiska och svårtolkade profetiska verser visade sig stämma in på historiens viktigaste händelser under ett lopp av fem hundra år.

Jag kommer att ge en kort biografi av Nostradamus och berättar om hans profetiska metoder, varefter jag kastar mig in på hans profetior och presenterar mina och andras varianter av tolkningar samt översatta utdrag ur Nostradamus skrivelser som mer än andra väcker mitt intresse. Jag försöker ge en helhetsbild av vad Nostradamus har och ville förmedla så som jag har förstått den. Därefter ger jag min bedömning av profetiornas trovärdighet.

Jag vill varna att min översättning av utdragen som jag presenterar i denna rapport är inte helt pålitlig, då den gjordes från en redan översatt engelsk version av skrivelserna. Jag har för det mesta försökt verifiera översättningen med det franska originalet samt med ytterligare en engelsk version, men kan ändå inte garantera att jag återgett innebörden på rätt sätt då det också kan ha uppstått fel i tolkningen av själva betydelsen. När det gäller kryptiska skrifter av det slaget är ingen tolk pålitlig nog.

Det här är för övrigt ett av de mest spännande arbeten jag har gjort och hoppas att det blir roligt att ta del av.


Vem var Nostradamus?

Nostradamus är en latinsk stavningsvariant av namnet på den franske astronomen och poeten Michel de Nostredame. Han föddes den 14 december år 1503 i provinsen St.Remy, Frankrike. Den blivande profetens föräldrar var kristna judar, som blev konverterade till katolicism under inkvisitionen. Under sin uppväxt fick Nostradamus en hel del undervisning i matematik, språk, astronomi, filosofi, retorik och astrologi av sin farfar och morfar. Han var redan väl bildad när han började sina studier av fria konstformer på universitetet i Avignon. Senare studerade Han medicin vid universitetet i Montpellier.

Michel de Nostredame blev väl känd i Frankrike långt innan han började ägna sig åt profetior. Den framtida siaren började nämligen sin karriär som läkare under den stora pestepidemins höjdpunkt i Frankrike. Då gjorde han sig känd för sin unika metod för botning av ”digerdöden” som i princip grundades på sträng hygien och intaget av C-vitamin. Till sina patienter skrev Nostradamus ut så kallade Rospiller som gjordes av rospestiller, sågspån från cypress, iris, klöver och aloe. För övrigt fick de vistas ute i friska luften och dricka rent vatten. Nostradamus metod visade sig vara mycket effektiv. Dock lyckades den framgångsrike läkaren inte rädda sin egen familj 1537 när pesten kom till staden Agen där Nostradamus levde med sin fru och två barn. Förtvivlad började han mållöst driva runt i Europa. Det var då han började upptäcka sina visionära krafter.

När pesten bröt ut i Aix, huvudstaden i Provence, var Nostradamus där i nio månader och kämpade med att rädda så många liv han kunde. När pesten avtog visade staden sin uppskattning till Nostradamus genom att förse honom med en livstidspension. 1547 gifte Michel de Nostredame om sig och bosatte sig i Salon där han fick tre döttrar och tre söner.

Nostradamus siarkonst grundades på historiska kunskaper, observationer av nyliga händelser, kunskaper i psykologi, meditation, inspiration och intuition. Han byggde om övervåningen i sitt hus till ett arbetsrum där den nyblivne siaren installerade sin magiska utrustning, däribland sin berömda tripod som var modellerad efter en antik delfisk motsvarighet. Om nätterna gick Nostradamus in i sitt arbetsrum för att utföra sina profetiska ritualer. Han använde olika verktyg för att gå in i trans under vilken han kunde se visioner genom att stirra på en eld eller i vatten. Profeten brukade också sitta spikrak på sin tripod, vars ben var placerade på samma sätt som pyramiderna i Egypten. Denna konstellation, och möjligen användning av muskot som hallucinogen, skulle skärpa hans psykiska krafter.

I fem år tvekade Nostradamus om huruvida han skulle låta sina upptäckter komma ut till allmänheten. 1550 publicerade han sin första almanack med profetior som bestod av tolv fyrradiga strofer. Varje strof predikade en händelse för det kommande året. Almanacken fick mycket beröm och sedan dess har Nostradamus publicerat en almanack varje år fram till sin död.

Nostradamus mest berömda verk heter Århundraden. Det var indelat i tio volymer, döpta efter olika århundraden, med hundra fyrradiga strofer i varje volym. De sju första volymerna publicerades 1555 och de resterande kom ut 1558. Sedan dess har Århundraden konstant tryckts i nya upplagor under snart 500 år.

Vittnen berättar att Nostradamus förblev alert fram till sin död, trots att han plågades av ledinflammation och vattusot. När hans assistent önskade honom god natt den första juli 1565 svarade Nostradamus att han inte kommer vara vid liv när solen går upp. I sin sista almanack har profeten förutsagt sin egen död i följande strof:

När han återvänder från Ambassaden, konungens gåva lagd på sin plats,
skall han göra inget mer. Han kommer att ge sig av till Gud.
Nära släktingar, vänner, bröder av samma blod finner honom
fullkomligt död vid sängen och bänken.

På morgonen den andra juli hämtade assistenten Nostradamus familj och vänner till arbetsrummet där de hittade profetens kropp mellan sängen och en bänk som han hade ställt där för att stödja sig på när han gick upp.

Nostradamus fru uppfyllde sin makes sista önskan att bli begravd upprättstående i väggen av Cordelierkyrkan i Salon. Men här slutar inte historien. Nostradamus viloplats har blivit ett objekt för pilgrimsfärd och ett rykte har gått i århundraden att profeten begravdes tillsammans med ett hemligt dokument som innehöll förklaringar till hans kryptiska strofer.

1700 stadsmyndigheterna beslöt sig för att flytta Nostradamus kista till en mer synlig del av kyrkan. När kistan flyttades kunde man inte låta bli att titta in i den. Inga dokument hittades, men runt likets hals hängde en medaljong med datumet 1700 inristat.


Mystik präglad av rädsla

I likhet med andra profeter har Nostradamus inte gjort det särskilt lätt för de efterföljande generationerna att ta del av hans framtidsvisioner. Vid sidan av svårigheterna med att tolka 1500-talets franska finns en mängd andra svårigheter som avskräcker den moderna läsaren och orsakar mycket tvivel. Både Nostradamus verser och andra dokumenterade profetior är nämligen skrivna på ett enormt kryptiskt sätt. Knappt någonstans går profeten rakt på sak och avslöjar vad exakt som kommer att hända och när. Istället erbjuds ett överflöde av metaforer och liknelser som var och en skulle kunna tolka som man vill.

Avsaknaden av konkreta påståenden och den vilseledande retoriken skulle kunna förklaras med författarens poetiska läggning och ses som en strävan att kombinera ett faktablad med ett litterärt mästerverk. En annan förklaring kan vara profetens osäkerhet på egna påståenden. Genom att uttrycka sig diffust och mångtydigt kunde Nostradamus öka sannolikheten att hans framtidssyner ska kunna appliceras på någon kommande händelse. Möjligt är också att profeten helt enkelt ville göra det hela lite spännande och mystiskt och presenterade därför medvetet sina profetior i form av olösta gåtor. Nostradamus själv hävdade dock att anledningen till mystifikationen av hans förutsägelser var annan än ovanstående. I sitt brev sänt den 27 juli 1558 till den franske kungen Henry II, som fick siarens förtroende att ta del av profetiorna, förklarade Nostradamus att ”...I vår farofyllda tid (…) krävs att sådana hemligheter inte uppenbaras på annat sätt än med gåtfulla satser, som dock skall bära på endast en mening och betydelse, och icke ha några underlag för flertolkning.” Den store siaren har uppenbarligen misslyckats med den sista biten, då merparten av hans predikningar kan ur min synvinkel tolkas på minst två olika sätt. I samma brev skrev Nostradamus att han hade färdigställt en förteckning över orter där framtida händelser som profeten förutsagt skulle äga rum samt datum för dessa händelser. Förteckningen offentliggjordes aldrig och några förklaringar till det gavs inte.

Vad menade Nostradamus med ”farofylld tid”? Svaret kan ligga i renässansens kristliga historia. Den katolska kyrkan hade en mycket stark samhällsställning under 1500-talet. Och trots att dess inflytande höll på att minska var inkvisitionens spår färska i Europa och det var förmodligen inte allt för svårt att bli dömd till döden för utövning av ockultism. Eftersom Nostradamus metoder för att se in i framtiden knappast hade rent bibliska rötter var han ute på farlig mark. Därför är det inte särskilt underligt att han länge tvekade innan han överhuvudtaget beslöt sig för att publicera sitt första verk, som var en almanacka med profetior för 1551.

Att Nostradamus var väl medveten om hotet från kyrkan är det mycket som tyder på. I det ovannämnda brevet till Henry II gjorde siaren sitt bästa för att förtydliga att hans framtidsstudier utövades i strikt enighet med astronomins lagar. Nostradamus betonade också vid flera tillfällen att han inte vill tillskriva sig profettiteln och att hans förmåga att se in i framtiden endast var en kombination av Guds vilja och vanlig mänsklig inspiration. Han var noga med att förtydliga att igenting han uppnått kunde uppnås utan Guds direkta medverkan och att Herren själv ville avslöja en del av vetskapen om framtiden till människor för att varna dem. Nostradamus påstod sig bara ha behärskat tekniken för att tolka Guds budskap. Även själva profetiornas utformning demonstrerar hur allvarligt författaren såg risken att komma i konflikt med den katolska kyrkan. När jag började läsa verket ”Århundraden” fick jag först intrycket av Nostradamus som en mycket religiös människa. Överallt hyllades den ”sanna katolska tron” och den allmäktiges heliga ord. Händelserna som förutsades och deras symbolik presenterades ur ett kristet perspektiv med religiösa termer och gestalter (såsom antikrist och Djävul) involverade. Först när bruket av dessa termer började likna ett missbruk och kristendomens roll i framtida händelser började verka minst sagt överdriven har aningar börjat träda fram om hur nödvändigt det måste ha varit att visa lojalitet mot kyrkan under dessa år. I ett annat brev, adresserat till Nostradamus son César de Nostredame 1555, skriver den synske fadern följande om sina förkunnelser: ”I fruktan för att denna ockulta filosofi skulle bli fördömd, ville jag ej avslöja dess hemska börd.” Nostradamus berättar vidare att han av samma anledning bestämt sig för att bränna flera böcker som han bevarade gömda i många år. Förmodligen handlade det om böcker som beskrev ockulta läror och ritualer. Profeten förklarar dock att han ”…förvandlat dem till aska då, så att ingen skulle frestas av att bruka ockulta metoder för att finna den perfekta förvandlingen (…) av ädla metaller.” Nåja, vi vet nog vad denna ”metallexpert” tänkte egentligen. Bränna boken eller själv bli bränd för bruk av svart konst. Det är uppenbart att Nostradamus hade oerhörd press på sig från kyrkans sida, vilket illustreras i och har väsentligt påverkat allt hans arbete.Vad som skapade en profet

Nu kommer jag äntligen till den intressanta biten, nämligen vad som gjorde Nostradamus känd som en av historiens största profeter i snart 500 år. Nostradamus själv såg sig inte som någon profet. I alla fall var det något han ville att andra skulle tro. ”Själv skulle jag aldrig göra anspråk på en sådan titel, aldrig någonsin. Jag instämmer att allt härstammar från Gud och anför honom min uppskattning, ära och beröm. (…) Allt från Gud och natur, samordnat med himmelska rörelser.” (Epistel till Henry II, 1558) Den ”blyge” siaren kallade sina metoder för forskning, dock inte utan den allmäktiges direkta medverkan. Och ändå framställde Nostradamus en enorm mängd predikningar av framtiden, som går så långt flera millennier framåt.

Genomslaget för Nostradamus verk kom mycket snart. 1559 kom en av profetens redan välkända strofer från Första århundradet (strof 65) att uppfyllas med en precision som gjorde hans trovärdighet svår att ifrågasätta. Strofen lyder:

"Det unga lejonet skall besegra det äldre
på slagfältet i en ensam strid.
Hans ögon genomborrar han genom en bur av guld.
Två sår blir ett, då han avlider en smärtsam död."

Det året höll den franske kungen Henry II tornerspel som han själv deltog i. Kungen var klädd i metallrustning och bar en sköld som var dekorerad med ett lejon. Efter att ha vunnit en omgång drog Henry II upp visiren på sin hjälm för att välkomna publikens applåder. När finalstriden mellan kungen och greven Montgomery blev oavgjord insisterade Henry II på en sista strid. Montgomery var medveten om Nostradamus vision och försökte protestera, men gav sig slutligen. Under andra sammanstötningen bröts grevens lans och ett splitter genomborrade kungens hjälm och fastnade bakom hans vänstra öga djupt i monarkens hjärna. Bländad, led Henry II av svåra plågor i tio dagar innan han slutligen avled.

Vissa tolkningar tyder på att Nostradamus även förutsagt den Franska revolutionen. Strofen som man då hänvisar till lyder:


"Från trälbundna människor, sånger, mässor och krav,
Furstarna och herrarna hålls fångna i fängelser:
Av sådana enfaldiga dårar kommer
dessa i framtiden ses som underbara (gudomliga) yttranden."

Visst stämmer det in på Franska revolutionen, men kopplingen är inte allt för uppenbar och versen skulle ur min synvinkel lika gärna kunna beteckna den Ryska revolutionen. Jag anser däremot att följande citat från det tidigare nämnda brevet till César de Nostredame (1555) är mer intresseväckande: ”Detta må oroa mig, när de ser en så lång tidrymd, och det kommer att hända och blir erkänt när Republiken är fullbordad.” Att ordet republik nämns är redan slående nog, eftersom det på Nostradamus tid inte ens var tal om sådana ting, men Nostradamus konstaterar dessvärre med säkerhet att republiken kommer att införas. På tal om Ryska revolutionen, vill jag påvisa några möjliga samband med Nostradamus profetior även här.

"Antikristen förintar snart trefaldigheten.
Hans krig pågår i tjugosju år.
De otrogna är döda, fängslade, förvisade:
blod, människokroppar, vatten och rött hagel täcker marken."
(Åttonde århundradet, strof 77)

Det är ett faktum att den ortodoxa kyrkan (och därmed den rysk-ortodoxa kyrkan) ser Vladimir Lenin som en antikrist och den Ryska revolutionen som helvetets kupp över kristendomen, vilket det finns anledning för. Efter kuppen 1918 förföljde bolsjevikerna all religiös verksamhet, brände ner kyrkor, fängslade präster och förbjöd kristna högtider. Värst drabbades så kallade ”förrädare”, dvs. borgare, adelsmän och rika bönder. Miljontals människor avrättades, fängslades eller förvisades till tvångsarbete i Sibirien. Intressant är även det faktumet att Lenins kommunistiska kamp inklusive inbördeskriget just varade i mellan 25 och 30 år, beroende på var man vill dra gränsen mellan kamp och fredstillstånd. Även rött hagel från versen skulle kunna vara en symbol för bolsjevikernas hagel. Dock gör mystiken i dessa uttryck det svårt att göra en säker koppling mellan versen och den Ryska revolutionen. Däremot finns det ett par strofer i Andra århundradet som ger mycket klarare associationer och som har stärkt Nostradamus profetrykte avsevärt under 1900-talet när dessa samband upptäcktes.

"Vildsinta odjur skall av hunger simma över floder:
Större delen av området blir emot Hister.
Den store skall tvinga in det i en bur av järn,
medan det tyska barnet inget ser."

Jag tror inte att denna strof behöver någon kommentar då den automatiskt för tankarna till Andra världskriget med skrämmande enorma tyska pansardivisioner som snabbt erövrade större delen av de allierade ländernas territorium. Detta vid sidan av den stora hjärntvätten av nya generationer som Hitlers diktatur utförde. Spådomarna om Andra världskriget, med deras märkliga precision, har förvirrat och tystat ner kritikerna av siarkonsten. Det hävdas även att Nostradamus vid en av sina seanser ritat upp ett hakkors. Jag har dock inte sätt några bevis som kan bekräfta detta. Här kommer en till strof, som strofen ovan egentligen föregicks av.

"Fåglarna från palatset, utdrivna av en fågel,
Mycket snart efter furstens ankomst:
Trots att fienden drivits tillbaka bortom floden
tas fågelns knep över på utsidan."

Jag har valt ut denna strof för att den ger mig starka associationer till Hitlers misslyckade flyganfall mot Storbritannien. Den jättelika tyska flygdivisionen slogs ned av ett fåtal duktiga brittiska piloter, som på så sätt hindrade tyskarna från att korsa Engelska kanalen och räddade Storbritannien från invasion. Däremot kom britterna själva aldrig mycket längre än kanalen.

Det finns en del tolkningar som hävdar att Nostradamus även ska ha förutsagt mordet på Kennedy och prinsessan Dianas död. Strofen om Kennedy, som man då hänvisar till, anser jag vara för vilseledande. Strofen om Diana är däremot värd att fundera över.

"Det som föregår Profetens efternamn
Skall ta med Diana till vila
Han skall vandra långt tack vare sitt ursinniga huvud,
och frigör således ett stort folk från underkastelse."
(Andra århundradet, strof 28)

Dianas död var ett resultat av den hemliga affären hon hade med Dodi al Fayed som också dog i samma olycka. Hans far heter Mohammed al Fayed. Enligt arabiska namnregler skulle hans namn lyda Dodi ibn Mohammed al Fayed. Namnet Dodi föregår då namnet på den islamiske profeten Mohammed. Att frigöras från underkastelse kan också ha betydelsen att berövas på en kunglig gestalt. Om Dodi hade ett ursinnigt huvud är svårt att säga nu, men det var rätt knäppt av honom att börja en affär med prinsessan och tro att det kan hållas hemligt. Men detta subjektiva påstående är naturligtvis ingenting att utgå ifrån.


Ett tredje världskrig och apokalyps

Alla profetior som Nostradamus har författat bär generellt sett en gaska bitter och pessimistisk karaktär. I alla fall i ett längre perspektiv. Många av fasorna han förutsagt kan visserligen redan ha uppfyllts, men något som än så länge inte har inträffat är världens undergång eller, som Nostradamus beskrev det, en radering av större delen av mänskligheten som en följd av ett tredje världskrig. Det är just dessa saker som gör att Nostradamus idag väcker ett så stort intresse bland världens befolkning. Det tredje världskriget som han förutspår bör nämligen börja i samband med millennieskiftet. Och med hänvisning till de senaste händelserna och det nya ”kriget mot terrorismen” har man anledning att vara orolig. Många har försökt göra kopplingar mellan dessa händelser och Nostradamus profetior. Via Internet har det snabbt spridits en falsk strof i vilken Nostradamus påstods ha förutsagt attacken mot NewYork.

"In the city of york there will be a great collapse,
2 twin brothers torn apart by chaos
While the fortress falls the great leader will succumb
The third big war will begin when the big city is burning."
- NOSTRADAMUS 1654

Vissa fraser här är hämtade från Nostradamus skrivelser men hänger inte ihop. Dessutom är det angivna datumet satt 98 år efter Nostradamus död. Detta betyder dock inte att vi kan andas ut. Jag har nämligen hittat ett antal strofer i Århundraden som lämpar sig väldigt bra för dagens situation. Har man ett bestämt förtroende för Nostradamus som en sann profet är dessa strofer mer än övertygande. Det börjar med en terrorattack mot New York…

"Skyn kommer att brinna vid fyrtiofem grader latitud
Elden närmar sig den stora nya staden
Genast en enorm utspridd låga rusar upp
Då de söker bekräftelse hos normanerna."
(Sjätte århundrade, strof 97)

New York ligger vid 41 graders latitud och Washington är en bit längre norrut. Andra stora städer som ligger vid 45 grader är bland andra Belgrad, Minneapolis och Bukarest. Även en rad mindre städer i Frankrike ligger vid den latituden, däribland Bordeaux. Och därtill…

"Förbrytaren i borglig klädsel,
Han kommer att utmana Kungen med sitt anfall:
Femton soldater, banditer för det mesta,
tidigare vid liv och herrar av sitt öde."
(Fjärde århundrade, strof 64)

Usama bin Ladin och hans självmordspiloter? I och för sig var de nitton. Det tror i alla fall amerikanska FBI. Nej, denna strof var för diffus för att bedömas som giltig profetia. Det verkar inte finnas några trovärdiga strofer som beskriver dagens situation. Däremot har Nostradamus predikat en hel del om vad som komma skall efter millennieskiftet. Och även om inget av detta slag har inträffat än har vi alla anledningar att tro att dagens terroristkrig mycket väl kan vara en mjukstart för allt det som Nostradamus varnade för. Vi lever fortfarande i det nya millenniets första år.

"Efter mänsklighetens ofantliga elände följer ett som är ännu större.
Den stora cykeln av århundraden än nollställd:
Den skall regna blod, mjölk, hunger, krig och sjukdomar.
En låga kommer att nalkas i skyn, följd av en svans av gnistor."
(Andra århundrade, strof 46)

En del tydare, däribland Erika Cheetham och John Hogue, menar att Nostradamus predikade att apokalypsen ska föregås av tre antikristar som ska ha orsakat väldiga krig. Beskrivningar av de första två, påstår båda dessa tydare, stämmer in på Napoleon och Hitler. Den tredje antikristen har världen inte upplevt än, men enligt de flesta tolkningar har hans (eller hennes) tid redan kommit, eftersom Nostradamus associerar antikristens ankomst med en komet som han inte namnger. De kometer som kan vara aktuella är Halebop och Halley. Båda har nyligen passerat Jorden, vilket placerar oss i en ganska farlig tidsepok om man tror på den store profeten. I samband med den tredje antikristen använder Nostradamus det mystiska ordet Mabus, som kan vara en ledtråd till personens namn. Nedanstående strof talar om den tredje antikristen.

"En som de infernaliska gudarna av Hannibal
skall få att återfödas, terror för hela mänskligheten.
Aldrig varit större skräck och inte heller har tidningar någonsin talat om värre ting
än det som komma skall till romarna genom Babel."
(Andra århundradet, strof 30)

Hannibal hörde hemma i nordöstra Tunisien, vilket kan innebära att gudarna som Nostradamus avser är de som dyrkas i arabvärlden idag. Att Nostradamus nämner tidningar är ett märkligt faktum, eftersom konceptet för tidningar som sådana existerade inte under hans livstid. Babel är stad som nämns i Bibeln och motsvarar koordinaterna för Babylon. Den skulle ha legat i dagens Irak. Med romarna kan Nostradamus ha menat romankatoliker, men lika gärna de romanska folken eller varför inte folken som använder den romerska (latinska) skriften. Man kan inte låta bli att frestas av att få påpeka hur bra det skulle stämma in om den sista antikristens utgångspunkt var i dagens Afghanistan, bara för att det är där saker händer just nu. Att det stämmer in på något arabland sydost om Irak är i alla fall högst sannolikt. För den som tror på dessa profetior är det dags att börja bygga sin bunker. För Mabus är på väg med krig, blod, sjukdomar (biologiska vapen?), mjölk  och en massa andra obehagliga saker.


Att tro eller inte tro

Trots alla de kända händelserna som Nostradamus mirakulöst lyckades pricka in redan för 500 år sedan finns det en stor osäkerhet om huruvida man kan anlita sig på kunskaper, vars härkomst av ett så pass udda slag. Nostradamus beräkningar grundas på så vaga vetenskapliga källor att vissa skulle överväga att inte kalla dem för vetenskap överhuvudtaget. Idag har astrologin ingen legitimitet som vetenskap liksom det inte finns några vetenskapliga bevis på att någon ockult ritual skulle kunna fungera som en länk till saker som inte än har skett. Inte heller kristendom har någon förankring i vetenskapen längre. Det finns med andra ord ingenting att stödja sig på om man vill påvisa att profetiorna stämmer… Förutom om man direkt kan se att de stämmer. Och det är j...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nostradamus

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Martin Antonsen 2006-02-27

    Hej, imponerande arbete, Det v

Källhänvisning

Inactive member [2002-08-11]   Nostradamus
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=1110 [2018-04-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook