Antisemitismen

9 röster
17525 visningar
uppladdat: 2002-08-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Förintelsen - Uppsatsdel: Antisemitismen:

Jag valde att fördjupa mig kring antisemitismen, dess innebörd och uppkomst. Jag ska inleda med en kort bakgrund och sedan ge en beskrivning av antisemitismen och slutligen mina egna tankar och funderingar kring antisemitismen.

Rasismens tidiga uppkomst:
Under 1800-talet introducerades tankar om "den överlägsna ariska rasen " som hotades av alla andra understående raser. Dessa tankar välkomnades öppet i Europa då imperialismen och nationalismen influenserade det europeiska folket starkt. Man blev inspirerad av naturliga, det vill säga Darwins teorier om den bäst anpassade individen överlever. Vetenskapsmän och intellektuella började använda de biologiska ideérna på det mänskliga samhället. Socialdarwinismen innehöll fakta om att "de starka" hade rättighet att styra över "de svaga".

Judarnas tidigare situation och rasideologin:
Judarna har befunnit sig i Europa, sedan långt bak i tiden. Judarna anklagades för att ha dödat Jesus och inte accepterat honom som Messias. Kyrkan gjorde de ansvariga för Jesus död. Sådana anklagelser förvärrade situationen för judarna. Våldsamma förföljelser och massakrer skedde periodvis. Efter Franska revolutionen 1789 var man inte lyhörd, man var mer uppmärksam på deras villkor. Under hela 1800-talet skedde händelser som berörde judarna starkt. I början av århundradet medförde frigörelsen att de fick bli vanliga medborgare i samhället.

Men mot 1800-talets slut uppstod ett nytt hat mot judarna, antisemitismen, som uttrycktes i politiska och religiösa sammanhang. Den väcktes upp där judarna befann sig. Judarna fick ta emot skulden för de styrandes misslyckanden. Antisemiterna trodde att judarna hade en hemlig plan om att ta makten i hela världen. Antisemitismen förstärktes av den österrikiska regeringens antijudiska propaganda och politik. Vetenskapen skulle eventuellt komma att ta intryck av socialdarwinistiska idéer under samma tid, som uttrycktes i eugenik. Eugenikerna påstod att samhället hotades av "de svagas" underlägsna gener och att man skulle förhindra sådana gener att spridas och reproduceras för att beskydda och förbättra samhällets kvalitet. Under 1900-talet i Europa och USA förverkligades idéerna genom hundratusentals steriliseringar av kvinnor.

Första Världskriget visade världen de industrialiserade samhällenas belägenhet att åstadkomma massdöd. Många människor hade upplevt katastrofen, bland annat medlemmar av nazistpartiet som var krigsveteraner. Lusten till revansch uppkom efter tyskarnas nederlag, som beskylldes på de tyska judarna. Nazisterna sa att införingen av rasbiologi, eugenik och antisemitism var nödvändig för Tysklands räddning. Skillnaderna mellan människor hyllades och målet var ett rasrent samhälle. Detta mål ingick i Nürnberglagarna från 1935. Lagarna var avsedda för judarna samt zigenare, vilka ingick senare. Människor av tyskt eller besläktat blod hade medborgerliga rättigheter.


Grunden till Förintelsen var varierande faktorer som ideologi, psykologi och teknologi. Den nazistiska ideologin resulterade i folkmord och förföljelser i Europa 1933-1945. Första steget mot Förintelsen var registreringar av judarna.

Förföljelse:
För att kunna genomföra Förintelsen så beslutade man att utesluta judarna från diverse samhällsaktiviteter. Detta inleddes 1933, då Hitler kom till makten. Affärer bojkottades samt varuhus, som judar ägde, vilket fick många judar att flytta från Tyskland. Slutsatsen de nazistiska ledarna drog var att de skulle vinna folkets stöd och att gå försiktigt fram. Nazisterna införde lagar som tog bort judarnas medborgarskap, civila och ekonomiska rättigheter. Man hindrade judiska akademiker som läkare, jurister, advokater, lärare, professorer och företagsledare att försörja sina familjer. Några judar försökte rädda sina tillgångar genom att överföra dem till andra länder, exempelvis; kontanter, försäkringsbrev, ädelmetaller, och juveler. Barn och studenter fick inte gå i skolan och på föreläsningar.

Många emigrerade och de som lyckades tvingades att lämna ifrån sina tillgångar innan de åkte. Tyskarna stod på regeringens sida som ville ha landet "judefritt". Judarna hade ingen kontakt med sina grannar när deportationen började 1940. Vid deportationen var tyskarna noggranna med att konfiskera ägodelar som transporterades till Tyskland för att konsumeras av den tyska befolkningen. Även kropparna kom till bruk. Kvinnohår, som klipptes innan gasningen användes till filtar och till sockor för ubåtsbesättningar. Guldtänder drogs ut och smältes för att användas till smycken. Askan användes till jordförbättringsmedel. 1941 bar judarna en gul davidstjärna på bröstet, vilket var sista åtskillnaden.


Mina tankar och funderingar:
Jag anser att Förintelsen var en noggrant planerad utplundring av en folkras, där antisemitismen hade sin grund, som influencerade det tyska folket med förvrängd propaganda vilket spreds genom nazisterna. Uppkomsten av detta hat har sin funnits sedan länge, vad Hitler gjorde var att utnyttja detta hat för sitt eget syfte. Orsaken till att jag tror att borgare och köpmän var emot judarna berodde på att om judarna skulle få möjlighet att konkurrera skulle deras finansiella intresse hotas. Det faktum att rasbiologerna kategoriserade raserna och värderade den germanska rasen som högsta rang ledde till konsekvenserna av mentala karaktärsdrag hos folkgrupper som hade olika värde. Antisemitismen hör till ett av de kändaste haten.
Att Hitler riktade sitt hat mot judarna är förnedransvärt enligt mitt synsätt. Jag anser att han hade mentala och psykiska problem, som han lät gå ut över judarna, samt att han utnyttjade och "missbrukade" sin makt. Ett motargument mot att Hitler kom till makten på laglig väg. Genom den höga positionen han uppnådde kunde han nedvärdera judarna., vilka inte kunde protestera emot.

Många tyskar fick stora fördelar med judarnas nedgång; de kunde ta över stora poster, företag och ta emot smycken och kläder från judarna. Då rasideologin uppkom, startade den "tidiga rasismen". Fördomar och hat inriktades nu mot olika raser, man trodde att den germanska rasen var överlägsen alla andra raser. Jag tolkar antisemitismen som ett naturligt medel i Hitlers kupp. Tidigare var antisemitismen sekretessbelagt, då bara det nazistiska partiet var medvetna om denna utrotning som skulle komma att bli Förintelsen. Den 4 oktober 1943 offentliggjorde Heinrich Himmler utrotningen av judarna, antisemitismen. Strax efter var världen medvetna om detta och skulle påverkas av händelserna både då och nu. Många hävdar att förintelsen kunde ha stoppats, att världen blundade för detta. Men då tycker jag att man ska ha i åtanke att Hitler var känd för att vara en vältalad man, han visste hur man skulle "ta" folk. Jag tror att detta underlättades ytterligare genom den effektiva propaganda han förde, billiga radioapparater fanns att köpa, vilka utnyttjades väl. Även i skolan hjärntvättades eleverna, här kan en jämförelse göras med vår tids skola, där det är absolut förbjudet att förmedla subjektiva budskap. Läraren ska ha ett objektivt ställningstagande och låta eleven forma sina egna synsätt.

Det finns fler motargument att finna än argument för. Genom antisemitismen kränktes jämställdheten, demokratin och dess ideal. Det är synd att det skulle bli först efter andra världskriget som FN bildades och eventuellt mänskliga rättigheter.

Antisemitismen hör till det mest kända hatet genom historien. Om man ser...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Antisemitismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Leah shabsson 2011-02-19

    Bra:)

  • Klara Svensson 2008-03-14

    bra, dock lite kort..

Källhänvisning

Inactive member [2002-08-01]   Antisemitismen
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=1087 [2018-04-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook