Fältstudie i skogen

3 röster
6091 visningar
uppladdat: 2008-11-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Fältstudie i skogen.
Material vi använde oss av: Jordborr, termometer, plastpåsar för växter och förna, liten spade och kamera.
Utförande: Vi började med att stega ut en 10x10 meter stor ruta i en del av skogen. Vi gick sedan runt och granskade området efter de olika växtskikten och eventuella insekter som kunde förkomma. Vi undersökte också markprofilen genom att använda en jordborr. Vi tog ett förna prov som vi sedan analyserade. Vi bedömde ljus, täthet och temperatur. Avslutningsvis fotograferade vi området och växterna för att sedan rita en skiss av skogsområdet.
Resultat: Vi såg att skogen var gles, ljus och den låg alldeles vid en vägkant. Temperaturen mätte vi i 1 meter höjd till 16°C. 1 dm ner i marken var det 10°C. En skillnad på 6 grader.
Vi undersökte skogsområdet av de fyra olika växtskikten. Vi började upp ifrån med trädskiktet och arbetade oss ner till bottenskiktet:
Trädskiktet: Asp, björk, gran och rönn.
Buskskitet: Granbuskar, smålönn och smårönn.
Fältskiktet: Mjölkört, kruståtel, ekorrbär, skogsstjärna, gräs och blåbärsris.
Bottenskiktet: Husmossa, kvastmossa, kammossa, busklav och svamp.

Namnen på svamparna kunde vi tyvärr inte hitta några namn på. När vi studerade en vit svamp, lyfte vi försiktigt på den och undersökte jorden lite noggrannare. Vi upptäckte ett par centimeter ner i jorden en ”gråaktig matta” och även svamprötter. (Svampmycel och mykorrhizabildningar)
Förnan vi fick med oss hem visade sig ha ett lågt Ph-värde på 6,0 – 6,5. Vilket betyder att jorden var sur.
Insekter/djur vi fick syn på: Svartmyra, korsspindel, flugor och mask.

Sammanfattning: I våra skogar har vi övervägande sur berggrund och näringsfattig jord(Barrskog). Lövskog är oftast näringsrik.
Min slutsats är att eftersom förnan hade ett lågt (surt) ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skog Lektions anteckningar och egna undersökningar.

Kommentera arbetet: Fältstudie i skogen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-11-22]   Fältstudie i skogen
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=10195 [2018-09-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook