Det romerska talsystemet

4 röster
12681 visningar
uppladdat: 2002-02-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Historik
Innan man började skriva ner tal så använde man sig av primitiva talsystem. De var oftast uppbyggda av symboler som representerade ett antal. Ibland räknade man med ”avprickningar” i form av streck på en träbit, ibland kunde man låta andra föremål representera olika antal, t.ex. stenar. Dessa symboler och föremål ersattes senare av olika bokstäver som i sin tur ersattes av olika siffror.

De äldsta bevisen på att man använt talsystemen för matematiska beräkningar finns på 5000 år gamla babyloniska lertavlor som man funnit vid utgrävningar i Mellersta Östern. Det talsystem vi använder oss av idag (det arabiska) kommer ursprungligen från Indien där det uppstod på 600-talet, vilket araberna senare utvecklade till det talsystem som idag används över hela världen och som nådde Europa på 1100-talet.

Allmänt om talsystem & siffror
Det finns i princip 2 talsystem:
1. Positionssystemet, som går ut på att siffrans plats (position) i talet bestämmer talvärdet. Babylonierna hade 60 som bas innan indierna gjorde 10 som bas. Idag finns det olika baser i positionssystemet, t.ex. decimalsystemet med 10 som bas och det binära systemet, där talet 2 är bas.

Ordet siffra kommer från arabiskans sifr och betyder noll, tomrum. Nollan kan härledas till latinets nullum, som betyder ingenting, och är en viktig uppfinning för att positionssystemet skall fungera. Innan man införde 0 i mellanposition fick sammanhanget avgöra om ett tal betydde 14, 104 eller 1,4.

2. Det romerska talsystemet som använder sig av additions-/subtraktionssystemet. I detta system betecknar sammanställningen av siffror motsvarande tals summa eller skillnad.

Siffrorna är talsymboler, egentligen bokstäver. De sju siffrorna bildar tal genom att man sammanställer dem, adderar och subtraherar, efter vissa regler.

Det romerska talsystemet
Det romerska talsystemet är lätt att skriva, men när det gäller att räkna med komplicerade tal är det dock svårare. Man tror därför att grekerna utvecklade geometrin för att det var så komplicerat att räkna med det romerska talsystemet.

Användningsområde
Det romerska talsystemet används mest nu för tiden till är att ange talföljder, t.ex. till numrering och när man anger år. Som räknesätt används det i princip bara på kulramar (s.k. abakus).

Systemet och siffrorna
Systemet använder additionssystemet/subtraktionssystemet, vilket innebär att:
· en mindre siffra som står framför en större dras ifrån
· en mindre siffra som står efter en större läggs till.

De romerska siffrorna består av 7 stycken:
I = 1 V = 5 X = 10 L = 50 C=100 D=500 M=1000

Grundregeln är att man skriver från vänster till höger med det största talet först. Men om man ska hålla sig till regeln så får man högst skriva 3 lika tecken efter varandra. Ex. XXX=30 men man får inte skriva XXXX för 40 utan XL=40
(dvs. -10+50).

Att räkna med det romerska talsystemet
Som jag nämnde tidigare så var det lätt att skriva, men när man skulle räkna mer komplicerade tal så är det dock svårare.

Multiplikation/division
Om man t.ex. ska multiplicera eller dividera två tal med varandra, så skulle det bli svårare ju större talen var. T.ex. CMVII gånger DCCCLVIII ((-100+1000+5+1+1)*(500+100+100+100+50+5+1+1+1)) skulle vara svårare än om man skulle räkna ut XVIII gånger XI ((10+5+1+1+1)*(10+1)). Svaren kanske skulle blivit rätt till slut, men det hade varit mer komplicerat och tagit längre tid att räkna än om man skulle ha räknat med det arabiska talsystemet.

Addition/subtraktion
Det är lättare att addera eller subtrahera två tal med varandra än att multiplicera och dividera, även om det fortfarande hade varit komplicerat att räkna med. T.ex. CMVII adderat med DCCCLVIII ((-1...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Det romerska talsystemet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-24

    Du har glömt att tala om vilka

  • Inactive member 2007-11-16

    Mycket bra jobbat! Tack så myc

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-01]   Det romerska talsystemet
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=1005 [2018-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook