Välkommen till Mimers Brunn!

Till skolarbeten
Ladda upp ditt arbeteArbeten med högst betyg

 • Martin
  Geografi / Martin Bergman
  Kort info Statsskick: demokrati Yta: 147 181 km2 Huvudstad: Kathmandu (440 000 inv 1995) Högsta berg: Mount Everest (8 848 m ö h) Längsta flod: Karnali, Narayani, Kosi Invånarantal: 23, 2 milj (1998) Invånare/km2: 158 Naturlig befolkningstillväxt: 2,6 % (1997) Läs- och skrivkunnighet: 27 % av dem som är över 15 år (1995) Folkgrupper: indo-nepaleser 75 %, tibet-nepaleser och övriga 25 % (1997) Språk: nepali är officiellt språk Religion: hinduer 87...
  Läs hela arbetet Nepal
 • Andreas
  Idrott och hälsa / Andreas Arnesson
  Övervikt är ett stort problem för många, både unga och gamla här i världen. Fetman berövar många friheten att t.ex. idrotta. Fetma är också ofta en källa till mobbning. En undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån visar att ca 20% av undersökningens alla barn blir mobbade för sin övervikt. Orsaker till övervikt Under större delen av vår tid på jorden har människan varit väldigt fysiskt aktiv och periodvis haft lite mat. Under sådana omständigheter är det livsnödvändigt att kunna la...
  Läs hela arbetet Fetma
 • Alexander
  Historia / Alexander Hagård
  Innehåll 1 Inledning 1.1 Syfte 1.2 Metod och material 2 Sociala förhållanden - Manligt och kvinnligt genom historien 2.1 Det tidiga industrisamhället 2.2 Första Världskriget 2.3 Mellankrigstiden 2.4 Övergången till det postindustriella samhället 3 Diskussion 3.1 Vad innebär en marknadsekonomisk historiesyn? 3.2 Det tidiga industrisamhället 3.3 Första Världskriget 3.4 Mellankrigstiden 3....
  Läs hela arbetet Sociala förhållanden - Manligt och kvinnligt genom historien
 • Patrik
  Personer / Artister / Band / Patrik H----
  Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: 2 KAPITEL 1 4 LITE OM HANS FAR OCH FARFAR 4 KAPITEL 2 5 HANS LIV I STORA DRAG 5 KAPITEL 3 7 TVÅ AV DE MEST POPULÄRA SKÅDESPELEN 7 HAMLET 9 ROMEO OCH JULIA 11 KAPITEL 4 12 SONETTER 12 KAPITEL 5 14 OLIKA SYNSÄTT PÅ SHAKESPEARE 14 KAPITEL 6 16 INTERVJU 16 KAPITEL 7 18 VARFÖR HAR SHAKESPEARE ÖVERLEVT? 18 SVAR FÅS MED HJÄLP AV INTERVJUN OCH MINA EGNA TANKAR OCH FUNDERINGAR 18 MIN TEORI ...
  Läs hela arbetet shakespeare


Logga in med Facebook